OAJ, OKM ja OPH lanseeraavat Sivistysakatemian – Suomeen tarvitaan sivistystekoja!

Opetusalan ydinkolmikko juhlistaa 100-vuotiasta Suomea perustamalla päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun Sivistysakatemian. Tavoitteena on turvata sivistys-Suomen seuraavat sata vuotta.

Kysely: valtaosa kohdannut kiusaamista ja pitää sitä isona yhteiskunnallisena ongelmana

Lähes 90 prosenttia vastaajista on kokenut kiusaamista joko itse tai lähipiirissään. 65 prosenttia kertoo kuitenkin myös puuttuneensa kiusaamiseen. SuomiAreenalla haastetaan kaikki kiusaamisesta kannustamiseen. Ongelmaan on ratkaisuja.

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021–2022

Useimmat kunnat ovat julkaisseet esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä aikuislukioiden työ- ja loma-ajat verkkosivuillaan. Lukuvuoden 2021─2022 koulutyö käynnistyy lähes kaikissa peruskouluissa viikolla 32, yleisimmin 11. elokuuta 2021. Kouluvuosi päättyy lauantaina 4. kesäkuuta 2022.

Oppilaat ruotsinkielisissä oppilaitoksissa kokevat useammin väkivaltaa vanhemmiltaan – samaan aikaan useampi kokee, että heillä on koulussa turvallinen aikuinen

Kouluterveyskyselyn tulospalvelussa on tämän vuotisen uudistuksen myötä mahdollista valita ruotsinkieliset oppilaitokset taustatekijäksi ja sitä kautta perehtyä tuloksiin ruotsinkielisestä näkökulmasta. Kun ruotsinkielisten oppilaitosten kyselytuloksia vertailee suomenkielisten sekä muilla kielillä opetusta antavien oppilaitosten kyselytuloksiin, on tuloksissa havaittavissa joitakin huolta herättäviä kehityssuuntia.

Tutustu Opetushallituksessa vuonna 2024 tarjolla oleviin valtionavustuksiin ja kansainvälistymisrahoituksiin!

Haettavana olevat rahoitukset mahdollistavat esimerkiksi koulutuksen kehittämistä tai uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Haut on koottu Opetushallituksen verkkosivujen vuosikelloon, jota päivitetään ja täydennetään vuoden aikana, kun uusia hakuja avataan tai hakuajat tarkentuvat. Merkitse avautuvat haut muistiin jo nyt!

Valtiovarainministeriön virastoarvioinnit on julkaistu

Valtiovarainministeriö julkaisi 8.11.2023 arvioinnit kuudesta viimevuosina merkittäviä uudistuksia läpikäyneestä virastosta, jotka ovat Liikenne- ja viestintävirasto, Opetushallitus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tuomioistuinvirasto, Ulosottolaitos sekä Väylävirasto. Arviointien tavoitteena on löytää keinoja valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.

B1-kieleen yksi tunti lisää 7. luokalle – Opetushallituksen päivittämä perusteluonnos on nyt lausuttavana

Opetushallitus on päivittänyt B1-kielen opetussuunnitelman perusteita kevään ja syksyn 2023 aikana. Päivitetyt perusteet julkaistaan helmikuun 2024 alussa. Taustalla on valtioneuvoston uudistama tuntijakoasetus, jonka mukaisesti B1-kieltä opiskellaan 1.8.2024 alkaen yksi vuosiviikkotunti enemmän perusopetuksessa. Luonnosta voi nyt kommentoida Lausuntopalvelussa.

Opetushallitukselle uusi johtokunta

Valtioneuvosto asetti torstaina 2.11. Opetushallitukselle uuden johtokunnan. Sen toimikausi on 3.11.2023 - 30.9.2027. Johtokunta hyväksyy viraston toimialaan kuuluvat strategiat, viraston toiminnan ja...

Monikielisyys avaa ovia uusiin maailmoihin

Kielten opiskelu yleissivistävässä koulutuksessa on aika ajoin herättänyt keskustelua. Suomalainen yhteiskunta on aikaisempaa kansainvälisempi ja monikielisempi. Samaan aikaan kielten opiskelussa painottuu yhä vahvemmin englannin rooli. Miten varmistetaan suomalaisten riittävä kielitaito tulevaisuudessa, ja miltä monikielisyys näyttää ilmiönä koulutuksessa?

Näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja koulutuksessa – koulutusta perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opettajille 20.11.2023

Opetushallitus on koonnut sivuilleen tietoa tekoälyn mahdollisuuksista opetuksen kehittämisessä ja oppimisessa sekä sen vastuullisesta käytöstä. Marraskuussa järjestetään myös kaikille avoin koulutus tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa.
Näytetään 81-90/1097