Ammatillisen koulutuksen tutkintoviennin esteet poistumassa

Opetushallitus on pilotoinut tutkintovientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeiluissa vuodesta 2017 lähtien. Opetushallitus on antanut...

Joulukuinen seminaari kokosi yhteen sujuvien siirtymien kehitystyötä

Webinaarissa kuultiin ensimmäisenä Aalto yliopiston työelämäprofessorin Lauri Järvilehdon mielenkiintoinen puheenvuoro uuden ajan oppimisesta. Järvilehdon mukaan elämme murroksen aikaa, jossa...

Varhaiskasvatuksen vuosiraportointi uudistuu – tiedot kerätään Vardasta

Varhaiskasvatuksen vuosiraportin tiedonkeruu muuttuu Opetushallituksen ylläpitämän Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin pohjautuvaksi. Vardan tietoihin pohjautuva vuosiraportti muodostetaan ensimmäisen kerran toimintavuoden 2021 tiedoista (tilanne 31.12.2021) ja se julkaistaan opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelussa vuoden 2022 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa vuosiraportti sisältää tietoa kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatustoimijoista, toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Varhaiskasvatustoimijoiden on hyvä varata aikaa tiedon laadun varmistamiseen vuodenvaihteessa, jotta tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää raportoinnissa.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Ammattiopisto Luoville

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon Ammattiopisto Luoville. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Suomen Diakoniaopisto Oy:lle (SDO). Opetus- ja...

Haetaan yhteistyökumppaneita ammatillisten tutkinnon perusteiden uudistuksiin

Kaikkien perustutkintojen perusteissa osaamisen arviointi uudistuu 1.8.2024 mennessä. Uudistus viedään läpi vaiheittain. Ensimmäiset perustutkinnon perusteet, joissa osaamisen arviointi toteutetaan...

Kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Tänä syksynä aloittavat ensimmäistä kertaa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat toiseen asteen opinnoissa. Spesian rehtori Tiina Meriläinen näkee oppivelvollisuuden...

Erityisen hyviä työntekijöitä

VET-hankkeessa tuotettiin vaikuttava videosarja ”Erityisen hyviä työntekijöitä”, joka kertoo osaavista tekijöistä ja erilaisista poluista työelämään: kahvilatyöntekijä Elvis, ravintolapäällikkö Tytti...

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivässä katsottiin tulevaisuuteen

Pääjohtaja Minna Kelhä Opetushallituksesta avasi hankepäivän tilaisuuden. Kelhä korosti avauspuheenvuorossaan kehittämistyön merkittävyyttä tasa-arvoisen opetuksen ja koulutuksen toteuttamisessa...

Opetushallitus selvittää ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaa

Selvityksen keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kolme sähköisesti toteutettua kyselyä asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille sekä asuntolassa asuville opiskelijoille. Kyselyt toteutetaan...
Näytetään 1-10/116