Määräys osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta uudistetaan

Opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi. Kun tiedetään, mitä opiskelija jo osaa, koulutusta voidaan...

Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Asiantuntijapooli tukee työelämätoimikuntia yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa

Työelämätoimikuntien tehtävänä on varmistaa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua. Työhön sisältyy ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden...

Webinaari: Lukion opettajille suunnattu LUDOS-palvelu aukeaa elokuussa 2024

Esitys: Lukiodiplomeja hyödynnettävä nykyistä enemmän jatko-opintohaussa

Uudistamme lukiodiplomia yhdessä! -seminaari 8.5.2024

Seminaarissa luomme kokonaiskuvan kehittämistyön lähtökohdista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Tilaisuudessa kerrotaan, miten lukiodiplomijärjestelmää on tarkoitus kehittää vuosina 2024–2027...

Systemaattista digikyvykkyyden kehittämistä verkostoissa ja ekosysteemejä hyödyntäen

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä avasi verkostotapaamisen kertomalla ajankohtaiset kuulumiset digiasioista. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen...

Lisää joustavuutta ja digivihreän siirtymän edellyttämää osaamista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Nopeat työ- ja elinkeinoelämän muutokset edellyttävät työelämälähtöistä ja joustavaa ammatillista koulutusta. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen koko tutkinnon sijaan on nopea tapa täydentää...

Digitaalisten työkalujen käyttö sujuvoittaa oppimista ja kasvattaa motivaatiota

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä toi avauspuheenvuorossaan esiin, että ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyden itsearviointikyselyä ollaan päivittämässä. Kysely on...

Ammatillisen koulutuksen vihreää siirtymää tuetaan valtionavustuksella

Valtionavustuksen tavoite on, että kestävyysajattelu ja -toiminta saataisiin valtavirtaistettua ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen VASKI-hankkeessa laadittu kestävyystiekartta ja...
Näytetään 1-10/194