Tulevaisuuden taitoja kartoittamassa

Future skills for volunteering -hankkeen tarkoitus on auttaa vapaaehtoisorganisaatioita tulevaisuuden muutosten ja haasteiden edessä. Työelämässä ja koulutuspolitiikassa on tulevaisuudessa odotettavissa suuria muutoksia, joten niin voi odottaa myös tapahtuvan eurooppalaisella vapaaehtoissektorilla.

Adventures of John without the fear – teatterin avulla tasavertaiseksi

Hankkeen tarkoituksena on auttaa nuoria aikuisia kehittämään itsetuntoaan, taitoa ilmaista itseään sanallisesti ja fyysisesti sekä auttaa ymmärtämään ja käsittelemään tunteitaan ja löytämään omia piilossa olevia taitojaan.

Skills – Täysi kansalaisuus myös erityistä tukea tarvitseville

Skills-hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista.
Näytetään 1-3/3