Osaamista kestävän elämäntavan edistämiseen kansainvälisten koulutusten avulla

SKEY:n eli Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n kaksi vuotta kestäneen Erasmus+ -hankkeen tavoitteena oli lisätä kouluttajien osaamista eri puolella Eurooppaa järjestettävien kurssien avulla ja tukea kouluttajaverkoston kehittymistä. Onnistuneet kansainväliset kokemukset ovat saaneet SKEY:n lähtemään mukaan uusiin kansainvälisiin hankkeisiin.

Uusia menetelmiä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen

Maahanmuuttajien osaamista voidaan tunnistaa esimerkiksi osaamiskorttien ja videotyökalujen avulla, OsTu-oppia Euroopasta -hankkeessa havaittiin. Hankkeen ansiosta menetelmiä voidaan hyödyntää muun muassa työllistämisessä.

Eurooppalaiset museot tarjosivat inspiraatiota, näkemystä ja oppia

Arkkitehtuurimuseon asiantuntijat tutustuivat eurooppalaiseen museotyöhön yhteensä 11 eri museossa eri puolilla Eurooppaa vuoden 2019 aikana. Matkat mahdollisti Erasmus+ -hanke. Kohteista saatiin konkreettista oppia omaan työhön ja työkaluja tulevaan.

Järjestöjen koulutusta kehittämässä: kansainväliset kohtaamiset ja vertaisoppiminen työvälineinä

KSL-Opintokeskuksen koordinoimassa Erasmus+ -hankkeessa kouluttajat ja opettajat pääsivät ulkomaanjaksoille täydentämään osaamistaan järjestökoulutuksen kehittämiseen liittyen. Onnistuneen hankkeen seurauksena syntyi uusi, samankaltainen hanke, jossa useammalle tarjotaan mahdollisuus osallistua liikkuvuusjaksoille.

Käsitöiden ja taiteen tekemisestä hyvinvointia ikääntyneille

Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia Erasmus+ -hanke syntyi tarpeesta tarjota ikäihmisille enemmän mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja käsitöitä. Konkreettisten tuotosten ohella merkittävää oli aiheeseen liittyvän tietotaidon lisääntyminen hankkeeseen osallistuneiden keskuudessa.

Ammattimaisuutta vaaditaan jo vapaaehtoistyöltäkin ꟷ järjestöille luodaan tulevaisuuden hallinnan työkaluja

Kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön paikka on demokratian ytimessä, mutta vaatimukset niiden ammattimaisuudelle ovat kasvaneet. Asiantuntija Marion Fields koordinoi kahta Erasmus+ -ohjelman hanketta, joissa eurooppalaisille järjestöille luotiin valmiuksia tulevaisuuden kohtaamiseen.

Vammaisten oikeudet vaativat jatkuvaa edistämistä

Improving the Skills and Competencies in Self-Directed Support (SKILLS) -hankkeessa keskityttiin parantamaan vammaisten oikeuksia muun muassa henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Sen avulla mahdollistetaan sopivan avun ja tuen tarjoaminen sitä tarvitsevalle.

Tulevaisuuden taitoja kartoittamassa

Future skills for volunteering -hankkeen tarkoitus on auttaa vapaaehtoisorganisaatioita tulevaisuuden muutosten ja haasteiden edessä. Työelämässä ja koulutuspolitiikassa on tulevaisuudessa odotettavissa suuria muutoksia, joten niin voi odottaa myös tapahtuvan eurooppalaisella vapaaehtoissektorilla.

Adventures of John without the fear – teatterin avulla tasavertaiseksi

Hankkeen tarkoituksena on auttaa nuoria aikuisia kehittämään itsetuntoaan, taitoa ilmaista itseään sanallisesti ja fyysisesti sekä auttaa ymmärtämään ja käsittelemään tunteitaan ja löytämään omia piilossa olevia taitojaan.

Skills – Täysi kansalaisuus myös erityistä tukea tarvitseville

Skills-hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien ihmisten täyden kansalaisuuden toteutumista.
Näytetään 1-10/10