Ensimmäinen ammatillisen koulutuksen Forward Looking -hanke Suomessa: VET2Sustain ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

Suomessa on äskettäin käynnistynyt ensimmäinen Forward Looking -hanke, jossa ammatillisen koulutuksen koordinaattori toimii keskeisessä roolissa. Hankkeen tavoitteena on vastata Euroopan laajuiseen...

Ammatillisen opiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä on nousussa – koronapandemiaa edeltäneeseen tasoon on silti vielä matkaa

Vuonna 2023 ammatillisesta koulutuksesta lähti opintoihin liittyvälle ulkomaanjaksolle yhteensä 3 724 opiskelijaa. Tämä on 38 % enemmän kuin vuonna 2022. Ennen koronapandemiaa eli vuonna 2019 ulkomaanjaksolle lähti 4 426 opiskelijaa. Henkilöstön liikkuvuuksissa lähestytään jo huippuvuosia 2017–2019.

Yhdessä ja osallistumalla voimme vaikuttaa

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmilla pyritään edistämään kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista ja lisäämään heidän tietämystään Euroopan unionista. Yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen on erityisen tärkeää juuri nyt, kun kesäkuun 2024 EU-vaalit lähestyvät.

Aktiivinen kansalaisuus ja EU:n arvot: kutsu toimintaan

Nuorten osallistuminen on merkityksellistä Seminaarissa korostettiin eurooppalaisten arvojen ylläpitämisen ja edistämisen tärkeyttä nykyaikaisessa yhteiskunnassa, erityisesti nuorten aktiivisen...

Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -rahoitus tukee 17 suomalaista organisaatiota

Vuoden 2023 hakukierroksella rahoitettiin Euroopan tasolla ennätykselliset 37 hanketta. Suomesta mukana on laaja kirjo toimijoita: korkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, järjestöjä, yrityksiä ja hyvinvointialue.

Erasmus+ -ohjelmasta Suomessa myönnetty rahoitus kasvoi huomattavasti vuonna 2023 – yhä useammalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista

Erasmus+ -ohjelmasta vuonna 2023 Suomessa myönnettyjen avustusten kokonaissumma oli 58 miljoonaa euroa eli viisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2022 (53 miljoonaa euroa). Ohjelmakaudella 2021–2027 budjetin kokonaiskasvu on ollut vuoteen 2024 mennessä yhteensä 55 prosenttia. Ohjelman vuosittain kasvava budjetti mahdollistaa sen, että yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan kansainvälistymällä.

Haemme uusia eTwinning-lähettiläitä!

Haluaisitko toimia eTwinning-lähettiläänä? Onko sinulla usean vuoden kokemus eTwinning-yhteistyöstä eri maiden opettajien, koulujen ja oppilaiden kanssa? Käytätkö monipuolisesti digitaalisia...

Maailman ympäri ammatillisessa koulutuksessa

Miksi globaaleille liikkuvuusjaksoille lähetetään ja lähdetään? ”Elämää on Euroopan ulkopuolellakin ja globaalissa maailmassa tarvitaan ammatillista osaamista myös muista maista”, tiivistää...

Nuorten näkemyksille lisää painoarvoa EU:ssa Euroopan nuorisovuoden 2022 perintönä

Euroopan komissio aikoo ottaa käyttöön ns. nuorisotestin (”youth check”), jonka tarkoitus on varmistaa, että päätösten vaikutus nuoriin on huomioitu. Tätä täydentävät erityisesti useat nuorille...

Rakennetaan toivoa Ukrainalle: 15 inspiroivaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketta

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa voidaan tukea merkittävällä tavalla sellaisia yksilöitä ja yhteisöjä, jotka kohtaavat odottamattomia haasteita. Tuki on erityisen tärkeä...
Näytetään 1-10/188