Digiloikkia pienin askelin, omaan tahtiin

Digiosaaminen on tänä keväänä ollut ajankohtaisempi aihe kuin koskaan ennen. Koronatilanteen myötä oppilaitokset ovat joutuneet siirtämään opetuksen ja ohjauksen pääosin verkkoon, mikä on ollut monelle kouluttajalle uutta. Lue kokemustarina TAKK:in Erasmus+ -hankkeesta, missä kehitettiin henkilöstön digiosaamista.

DIG IT -hanke vahvisti työelämävalmiuksia ja ammatillista itsetuntoa

Viiden EU-maan välinen Erasmus+ DIG IT -hanke paransi ammatillisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia kansainvälisten työpajojen ja digitaalisen tarinankerronnan keinoin. Hanke oli positiivinen oppimiskokemus myös opettajille.

Matkalla erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa kaikki oppivat ja kasvavat

Ammattiopisto Livellä on pitkät perinteet erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ulkomaanjaksojen järjestämisestä. Kokemus on vahvistanut osaamista. Osaamisen ja vahvan käytännön ansiosta oppilaitokselle on myönnetty Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja.

Kiinteistöjen energiatehokkuus kestävän kehityksen edistäjänä – Erasmus+ -hankkeesta tukea täydennyskoulutuksen kehittämiseen

Kiinteistöalan täydennyskouluttaja Kiinko toteutti vuosina 2017–2019 Erasmus+ -hankkeen, jonka avulla saatiin tietoa kiinteistöjen energiatehokkuudesta niin Suomessa kuin hankkeen kumppanimaissa. Tietoja on hyödynnetty koulutuksen kehittämisessä. Suurimpana saavutuksena Kiinkon kehityspäällikkö Virpi Slotte pitää tietoisuuden lisäämistä energia-asioissa. Hankkeen pohjalta on tehty lukuisia julkaisuja.

Eurooppaa elämyksellisesti ja eri kulmista – Jean Monnet -rahoitus tukee Otaniemen lukiota ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituuttia

Opetuksen kehittämiseen tarkoitettu Jean Monnet -rahoitus tuo ajankohtaiset itäisen Euroopan aiheet tutuiksi yliopisto-opiskelijoille. Otaniemen lukiossa taas kehitetään innovatiivisia opetusmetodeja, joiden avulla EU:sta tehdään nuorille kiinnostavampi.

GreenVETnet tuo lisää vihreitä taitoja ammatilliseen koulutukseen

Ympäristövastuullisuus ei vielä ole ammatillisen koulutuksen arkea kaikkialla Euroopassakaan, vaikka opiskelijat tarvitsevat vihreitä taitoja siirtyessään työelämään. Savon ammattiopisto koordinoi Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta saanutta GreenVETnet-hanketta, jossa tuodaan kestävän kehityksen taitoja ammatilliseen opetukseen.

Monimuotoliikkuvuuden monet kasvot

Viime vuosina Erasmus+ -liikkuvuusjaksot ovat olleet muutoksessa. Maaliskuussa vuonna 2020 koronapandemia pysäytti yllättäen kaiken opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden. Keskeytyksestä toivuttiin kuitenkin pian ja ammattioppilaitoksissa alettiin kehittää virtuaalisia kansainvälisyystoimintoja. Sen seurauksena ollaan siirtymässä kohti monimuotoisempaa Erasmus+ -ohjelmaa.

Kokemuksia ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -hankkeiden hakemisesta

Mukaan kansainväliseen hankkeeseen partnerin roolissa Työtehoseura lähti mukaan ensimmäiseen kansainväliseen hankkeeseen vuosia sitten, kun sähköpostiin tuli ilmoitus, että italialainen organisaatio...

Musiikkialan toisen asteen koulutukseen syntyi uusi kumppaniverkosto Gradian vetämässä hankkeessa

Musiikkialan koulutukseen tarvittiin uudet kansainväliset yhteistyökanavat, kun musiikkialan koulutus oli siirtynyt Jyväskylässä toisen asteen oppilaitokseen Gradiaan. Erasmus+ -hankkeen avulla uudet kumppanit myös löytyivät.

Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja rikkautta eTwinningissä

eTwinning-toiminta tuo moninaisuutta kasvatukseen ja koulutukseen. Lisäksi yhteistyö lisää kielten kirjoa ja tuo kielellistä rikkautta kasvatukseen. eTwinningiin voi osallistua Euroopan unionin...
Näytetään 1-10/42