Kansainvälisyyden laatu vertaisten arvioitavaksi – Luovin vetämässä hankkeessa luotiin välineitä oppilaitosten väliseen laatutyöhön

Ammatillisen erityisoppilaitoksen Luovin vetämässä Erasmus+ -hankkeessa kehitettiin vertaisarvioinnin menetelmää, jonka avulla osapuolet arvioivat toistensa kansainvälistä toimintaa ja osaamista. Hankkeessa luodut kriteerit ovat käytössä eurooppalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa tälläkin hetkellä.

Swirl-hanke yhdisti ammattiopiskelijat yrityksiin

Kolmivuotinen Student Work Experience In Real Life (Swirl) -hanke vahvisti ammattikouluopiskelijoiden työnhakuvalmiuksia yritysyhteistyön avulla. Hankkeen oppien avulla opiskelijat voivat kehittää ja täydentää osaamistaan, vahvistaa itsetuntoaan sekä löytää suunnitelmallisia tapoja lähestyä yrityksiä ja työllistyä.

Nuori parantaa tapojaan, kun hän tiedostaa hyödyn

Student Wellbeing Through eSport -hanke osoittaa aidon motivaation merkitystä oppimisessa ja elintapojen kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuvien nuorten elintavat paranivat, koska siitä on hyötyä pelissä.

DIG IT -hanke vahvisti työelämävalmiuksia ja ammatillista itsetuntoa

Viiden EU-maan välinen Erasmus+ DIG IT -hanke paransi ammatillisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia kansainvälisten työpajojen ja digitaalisen tarinankerronnan keinoin. Hanke oli positiivinen oppimiskokemus myös opettajille.

Matkalla erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa kaikki oppivat ja kasvavat

Ammattiopisto Livellä on pitkät perinteet erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ulkomaanjaksojen järjestämisestä. Kokemus on vahvistanut osaamista. Osaamisen ja vahvan käytännön ansiosta oppilaitokselle on myönnetty Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja.

Kiinteistöjen energiatehokkuus kestävän kehityksen edistäjänä – Erasmus+ -hankkeesta tukea täydennyskoulutuksen kehittämiseen

Kiinteistöalan täydennyskouluttaja Kiinko toteutti vuosina 2017–2019 Erasmus+ -hankkeen, jonka avulla saatiin tietoa kiinteistöjen energiatehokkuudesta niin Suomessa kuin hankkeen kumppanimaissa. Tietoja on hyödynnetty koulutuksen kehittämisessä. Suurimpana saavutuksena Kiinkon kehityspäällikkö Virpi Slotte pitää tietoisuuden lisäämistä energia-asioissa. Hankkeen pohjalta on tehty lukuisia julkaisuja.

Pehmeät taidot tulevaisuuden valttikorttina

The MOSS project — “Moving into Soft Skills” on Itä-Suomen Liikuntaopiston koordinoima strateginen kumppanuushanke, jonka tavoite on kehittää opiskelijoiden ja eri alojen ammattilaisten pehmeitä taitoja kehon liikkeen ja somatiikan avulla. Pehmeät taidot ovat keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja muuttuvassa ja hektisessä maailmassa, ja ne ovat keino sopeutua työelämän erilaisiin vaatimuksiin. Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan niin sanottuja siirrettävissä olevia yksilön tunneälyyn liittyviä taitoja, jotka eivät teknisten taitojen tavoin ole yhtä helposti mitattavissa.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita Euroopassa, New skills for VET teachers – hankkeen partnerioppilaitoksissa

Kuinka opetus- ja ohjaushenkilöstöä tuettiin Covid19-vuonna Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Suomessa? New skills for VET teachers - hanke järjesti marraskuussa 2020 miniwebinaarin, jotta pääsimme vaihtamaan kokemuksia haastavasta vuodesta. Lähtökohta oli kaikilla sama eli viruksen pakottama äkillinen siirtyminen etäopetukseen, mutta olivatko myös ratkaisut samoja? Keskustelussa nousi vahvasti esiin pedagogisen osaamisen korostaminen ja tukeminen.

OSCAR-hanke ammatillisten opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja koulupudokkuutta ehkäisemässä

Overcoming Student Challenges & Aiding Retention – OSCAR on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke, jonka tavoitteena on saada ammatillisen koulutuksen opiskelijat viihtymään koulussa ja voimaan hyvin niin, etteivät he jättäisi opintojaan kesken. Suomesta hankkeessa on mukana Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla toimiva Careeria Jukka Hakalan koordinoimana.

DigiVET4All-hankkeessa kehitetään parempaa opiskelijakokemusta

Digitalisaatiosta ja sen paremmasta hyödyntämisestä myös ammatillisessa opetuksessa on puhuttu jo vuosikausia. Koronapandemian iskettyä keväällä 2020 aihe on kuitenkin ajankohtaisempi kuin hanketta suunniteltaessa kukaan olisi osannut kuvitellakaan. Lue kokemuksia Erasmus+ -ohjelman rahoittamasta DigiVET4All -hankkeesta.
Näytetään 1-10/34