Monimuotoliikkuvuuden monet kasvot

Viime vuosina Erasmus+ -liikkuvuusjaksot ovat olleet muutoksessa. Maaliskuussa vuonna 2020 koronapandemia pysäytti yllättäen kaiken opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden. Keskeytyksestä toivuttiin kuitenkin pian ja ammattioppilaitoksissa alettiin kehittää virtuaalisia kansainvälisyystoimintoja. Sen seurauksena ollaan siirtymässä kohti monimuotoisempaa Erasmus+ -ohjelmaa.

Kokemuksia ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -hankkeiden hakemisesta

Mukaan kansainväliseen hankkeeseen partnerin roolissa Työtehoseura lähti mukaan ensimmäiseen kansainväliseen hankkeeseen vuosia sitten, kun sähköpostiin tuli ilmoitus, että italialainen organisaatio...

Musiikkialan toisen asteen koulutukseen syntyi uusi kumppaniverkosto Gradian vetämässä hankkeessa

Musiikkialan koulutukseen tarvittiin uudet kansainväliset yhteistyökanavat, kun musiikkialan koulutus oli siirtynyt Jyväskylässä toisen asteen oppilaitokseen Gradiaan. Erasmus+ -hankkeen avulla uudet kumppanit myös löytyivät.

Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja rikkautta eTwinningissä

eTwinning-toiminta tuo moninaisuutta kasvatukseen ja koulutukseen. Lisäksi yhteistyö lisää kielten kirjoa ja tuo kielellistä rikkautta kasvatukseen. eTwinningiin voi osallistua Euroopan unionin...

VET@Work -hankkeella uusia tuulia oppilaitoksen työelämäyhteistyöhön

Hankkeen taustalla on pitkäaikainen yhteistyö Axxellin ja ulkomaisten kumppaneiden välillä ja hankeidea kehittyi vuosien varrella. Kumppaneiden kanssa alettiin miettiä, miten yhteistyötä työelämän...

Oivalluttamista ja sallittuja epäonnistumisia – näin ammatillisen koulutuksen EU-hanke onnistui vantaalaisen Mercurian johdolla

Kuukauden tähtihanke: Liiketalouden ammattioppilaitos Mercuria veti Erasmus+ hanketta, jossa kehitettiin osallistavan oppimisen mallia. Hanke oli menestys ja myönteiset kokemukset liimaavat hanketyötä osaksi oppilaitoksen perustoimintaa, kertoo Mercurian apulaisrehtori Markus Oedewald.

Kansainvälisyyden laatu vertaisten arvioitavaksi – Luovin vetämässä hankkeessa luotiin välineitä oppilaitosten väliseen laatutyöhön

Ammatillisen erityisoppilaitoksen Luovin vetämässä Erasmus+ -hankkeessa kehitettiin vertaisarvioinnin menetelmää, jonka avulla osapuolet arvioivat toistensa kansainvälistä toimintaa ja osaamista. Hankkeessa luodut kriteerit ovat käytössä eurooppalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa tälläkin hetkellä.

Swirl-hanke yhdisti ammattiopiskelijat yrityksiin

Kolmivuotinen Student Work Experience In Real Life (Swirl) -hanke vahvisti ammattikouluopiskelijoiden työnhakuvalmiuksia yritysyhteistyön avulla. Hankkeen oppien avulla opiskelijat voivat kehittää ja täydentää osaamistaan, vahvistaa itsetuntoaan sekä löytää suunnitelmallisia tapoja lähestyä yrityksiä ja työllistyä.

Nuori parantaa tapojaan, kun hän tiedostaa hyödyn

Student Wellbeing Through eSport -hanke osoittaa aidon motivaation merkitystä oppimisessa ja elintapojen kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuvien nuorten elintavat paranivat, koska siitä on hyötyä pelissä.

DIG IT -hanke vahvisti työelämävalmiuksia ja ammatillista itsetuntoa

Viiden EU-maan välinen Erasmus+ DIG IT -hanke paransi ammatillisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia kansainvälisten työpajojen ja digitaalisen tarinankerronnan keinoin. Hanke oli positiivinen oppimiskokemus myös opettajille.
Näytetään 1-10/40