Osaamista ja eväitä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen työelämään

Eeva Harjukoski pääsi ainutlaatuiselle vaihtojaksolle Japaniin johtamisen opintojen pariin. Vaihtojakso syvensi ymmärrystä itsestä ja erilaisista ihmisistä sekä vahvisti kulttuurienvälistä vuorovaikutusosaamista. Vuorovaikutusosaaminen on tuonut merkittävää lisäarvoa ja hyötyä työelämään ja avannut työmahdollisuuksia.

Fysioterapiaa Espanjassa: yhteisöllisyyden arvostusta ja monipuolisia oppeja Erasmus+ -vaihdosta

Veera opiskeli fysioterapeutiksi Laurea-ammattikorkeakoulussa, josta hän valmistui vuonna 2014. Fysioterapeuttina hän on toiminut usealla eri työnantajalla ja päässyt työssään myös lisäkouluttautumaan...

Erasmus-vuosi Frankfurtissa kasvatti Heikki Aittokoskesta Saksan tuntijan

Heikki Aittokoski ei osaa sanoa, missä olisi ilman opiskelijavaihdossa Saksassa vietettyä vuotta. Luultavasti ura olisi suuntautunut aivan jonnekin muualle kuin Helsingin Sanomien ulkomaantoimittajaksi ja Euroopan lähihistoriaa luotaavaksi tietokirjailijaksi.

Erasmus+ -kumppanuushankkeet kehittävät digitaalista kuntoutusta ja digitaalisen tarinankerronnan pedagogiikkaa

Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen myötä korkeakoulusektorilla tunnistettiin tarve kehittää erilaisia digitaalisia ratkaisuja opetuksen tueksi. DIRENE “Competences for the new era...

Saavutettavampaa lentoliikennettä – Erasmus+ -hanke Inclavi parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta

Erasmus+ -rahoituksella tehdään lentomatkustamisesta saavutettavampaa vammaisille henkilöille. Haaga-Helian ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa kehitetään lentoalan opetusta lisäämällä tietoisuutta saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Mukana on yritysmaailman edustajia ja vammaisjärjestöjä.

Eurooppaa elämyksellisesti ja eri kulmista – Jean Monnet -rahoitus tukee Otaniemen lukiota ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituuttia

Opetuksen kehittämiseen tarkoitettu Jean Monnet -rahoitus tuo ajankohtaiset itäisen Euroopan aiheet tutuiksi yliopisto-opiskelijoille. Otaniemen lukiossa taas kehitetään innovatiivisia opetusmetodeja, joiden avulla EU:sta tehdään nuorille kiinnostavampi.

Jokainen poliisi hyötyy kansainvälisestä osaamisesta

Poliisin ammatti on asiantuntijatehtävä, joka vaatii alan kansainvälisten ulottuvuuksien ymmärtämistä. Kokemusta voi kartuttaa erityisen hyvin lähtemällä ulkomaille vaihtoon. Kansainvälistä työtä tekevän ylikomisario Jarmo Puustisen uraa on vahvasti määritellyt vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa.

Erasmus Mundus -maisteriohjelma PROMISE tähtää kaivostoiminnan kestävään tulevaisuuteen

Oulun yliopisto on käynnistänyt Erasmus Mundus -maisteriohjelman nimeltä Sustainable Mineral and Metal Processing Engineering (EMJM-PROMISE). PROMISE sitoutuu kouluttamaan tulevaisuuden osaajia, joilla on kyky kehittää mineraalien ympäristöystävällistä käsittelyä. Lue lisää suomalaisen hankekoordinaattorin ajatuksia!

Osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämistä Erasmus+ -kumppanuushankkeissa

Molempien hankkeiden koordinaattorina toimi Åbo Akademin kasvatus- ja hyvinvointitieteiden tiedekunnan vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori Emmanuel Acquah. Hän korostaa tietoista pyrkimystä ottaa...

Digitaalista oppimista Ghanaan – yliopistot Tampereelta, Tallinnasta ja Accrasta ratkovat opetusta Erasmus+-hankkeella

Kun Euroopan komission Erasmus+-ohjelma aloitti oppimiseen liittyvän haun kapasiteetinvahvistamishankkeille, päättivät Tampereen yliopisto, Tallinnan yliopisto ja ghanalaiset Winneban yliopisto sekä Cape Coastin yliopisto tarttua mahdollisuuteen. Hankkeessa tehdään tutkimusta siitä, millainen potentiaali verkko-opetuksella Ghanassa on. Hakemus menestyi haussa, ja nyt kolmivuotinen hanke on juuri alkanut.
Näytetään 1-10/35