Erasmus+ korkeakoulutukselle: vuoden 2024 hakuajat ja hakuneuvontatilaisuudet

Euroopan komissio on julkaissut vuoden 2024 Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyynnön (Call for Proposals) sekä ohjelmaoppaan (Erasmus+ Programme Guide). Tälle sivulle on koottu tietoa Erasmus+ ohjelman korkeakoulusektoria koskevien toimintojen hakuajoista ja hakuneuvontatilaisuudet.

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2019 globaalin liikkuvuuden tuki myönnetty

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2019 globaalin liikkuvuuden tuki myönnetty

Korkeakoulujen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden määrä lähes kaksinkertaistui

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden rahoituspäätökset on tehty Opetushallituksessa. Tänä vuonna korkeakoulupuolella hyväksyttiin ennätysmäärä eli 7 hanketta. Sekä rahoitettujen hankkeiden että myönnetyn rahoituksen määrä kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi viime vuodesta.

Vaihtoon lähdetään entistä harvemmin – etsimässä ratkaisuja opettajaopiskelijoiden heikkoihin liikkuvuuslukuihin

Opetushallitus järjesti yhteistyössä Islannin kansallisen Erasmus+-toimiston kanssa TCA-seminaarin Enhancing student mobility in Teacher Education. Seminaarin teemana oli opettajaopiskelijoiden kansainvälistyminen ja vaihtoon lähtemisen esteet. TCA (Transnational Cooperation Activities) -seminaarit tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja hankeideoiden kehittämiseen.

Ennätysmäärä korkeakoulutuksen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakemuksia

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyi 23.4.2020. Euroopan komissio myöhensi hakuaikaa kuukaudella covid-19 -kriisin vuoksi. Vaikka korkeakoulut ympäri Eurooppaa suljettiin, hakemusten työstäminen jatkui menestyksekkäästi ja hakemuksia saapui Opetushallitukseen 34 kappaletta. Hakemusten määrä on suurin koko Erasmus+ -kaudella.

Komissiolta tukea 47 Erasmus Mundus -yhteisohjelmalle - kuudessa mukana suomalainen korkeakoulu

Komissiolta tukea 47 Erasmus Mundus -yhteisohjelmalle - kuudessa mukana suomalainen korkeakoulu

Saavutettavampaa lentoliikennettä – Erasmus+ -hanke Inclavi parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta

Erasmus+ -rahoituksella tehdään lentomatkustamisesta saavutettavampaa vammaisille henkilöille. Haaga-Helian ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa kehitetään lentoalan opetusta lisäämällä tietoisuutta saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Mukana on yritysmaailman edustajia ja vammaisjärjestöjä.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat nostavat suomalaisten korkeakoulujen kapasiteettia osallistua kansainvälisiin yhteistutkinto-ohjelmiin

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä.

Usealle suomalaiselle toimijalle rahoitusta globaaliin yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeiden vuoden 2023 haun tuloksissa suomalaistoimijat näyttäytyvät vahvoina globaalissa yhteistyössä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja urheilun alalla.

Eurooppaa elämyksellisesti ja eri kulmista – Jean Monnet -rahoitus tukee Otaniemen lukiota ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituuttia

Opetuksen kehittämiseen tarkoitettu Jean Monnet -rahoitus tuo ajankohtaiset itäisen Euroopan aiheet tutuiksi yliopisto-opiskelijoille. Otaniemen lukiossa taas kehitetään innovatiivisia opetusmetodeja, joiden avulla EU:sta tehdään nuorille kiinnostavampi.
Näytetään 1-10/87