Englannin kieltä tarinoiden kautta

Playing ever after -hanke kokosi yhteen englantia opettavia kouluja ja päiväkoteja kehittämään kielenopetusta tarinoiden ja leikin kautta. Samalla se onnistui tarjoamaan jopa alle kouluikäisille lapsille aidon kansainvälisen kokemuksen. Jatkohanke Ready, steady, play! on jakanut oppia laajemmalle monessa eri maassa.

Liian hyvä tarjous ohitettavaksi – lukiolaiset vaihdossa

Lukiolaiset Sissel Granholm ja Hanna Penttinen pääsivät kokemaan kahden kuukauden mieleenpainuvat opiskelijavaihdot Erasmus+ -ohjelman puitteissa.

Uutta asiantuntemusta ja rohkeutta kielten opetukseen

Limingassa haluttiin kehittää opetusta vastaamaan entistä paremmin kansalliseen opetussuunnitelmaan ja kunnan kansainväliseen strategiaan. Erasmus+-hankkeessa ryhmä opettajia haki uutta oppia kursseilta ympäri Eurooppaa ja sai itsevarmuutta opetukseen.

Kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja rikkautta eTwinningissä

eTwinning-toiminta tuo moninaisuutta kasvatukseen ja koulutukseen. Lisäksi yhteistyö lisää kielten kirjoa ja tuo kielellistä rikkautta kasvatukseen. eTwinningiin voi osallistua Euroopan unionin...

Tulevaisuuden taitoja tulevaisuuden opettajille

eTwinningissä myös opettajaopiskelijat voivat oppia keskeisiä tulevaisuuden taitoja: projektin suunnittelua ja ohjausta, kansainvälistä vuorovaikutusta, tiimityötä ja osallistavaa lähestymistapaa opetukseen. Nämä taidot mahdollistavat työskentelyn kansainvälisissä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen verkostoissa.

Vantaan Havukosken koulussa opiskeltiin koodausta kansainvälisen oppimisyhteistyön avulla

Havukosken koululla on pitkä kokemus kansainvälisistä hankkeista ja kansainvälisestä virtuaalisesta yhteistyöstä. Tietotekniikkahankkeista on innostuttu erityisesti siksi, että niiden avulla voidaan huomioida uudistettuun opetussuunnitelmaan sisältyviä tietojenkäsittelyn uusia kokonaisuuksia, kuten ohjelmointia. Koodauksen ohessa on syntynyt myös ystävyyssuhteita oppilaiden kesken.

Pitkäkestoisen liikkuvuusjakson järjestäminen inspiroi lukio-opettajia

Nyt tarvitaan ainoastaan nuoren omaa rohkeutta tarttua tilaisuuteen ja toteuttaa unelmansa. Kaikki muu tarvittava tuki ja kannustus annetaan koulun ja Erasmuksen puolesta. Huikean hienoa! Näin...

Ecoroad-hanke vahvisti kestävän kehityksen koulutusta Hönttämäen koulun arjessa

Oulussa Hönttämäen koulussa kestävän kehityksen kasvatus läpäisee koko koulun toimintakulttuurin. Oppilaiden vanhemmat ja lähipiiri ovat tiiviisti mukana koulukulttuurissa, ja näin kestävän kehityksen ideologia asettuu mukavasti koko yhteisöön. Kestävän kehityksen kasvatuskulttuuri Hönttämäen koulussa Oulussa on jo vanhempaa perua, mutta Erasmus+ -ohjelman rahoittama Ecoroad-hanke (2016–2018) syvensi toiminnan luonnolliseksi osaksi koulun arkea.

Hankekokemuksia filmillä: "Together to get there" – yhdessä tekemisen iloa Kaakkurin koulusta

Inspiroivassa Kaakkurin koulun Erasmus+ -hankkeessa korostuu yhteisopettajuus ja yhdessä tekemisen tuoma turva.

Hankekokemuksia filmillä: Kansainvälistä yhteistyötä ja ystävyyttä Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa

Uudenkaupungin yhtenäiskoulu koordinoi Erasmus+ "Sharing4Caring" -hanketta, jonka partnerikoulut ovat Espanjasta, Portugalista, Italiasta ja Unkarista.
Näytetään 1-10/22