Romaninuori voi tarvita paljon rohkaisua oman urapolun löytämiseen

Suomen romanit kouluttautuvat aiempaa enemmän, ja esimerkiksi korkeakoulutukseen suuntaavien romanien määrä on räjähdysmäisessä kasvussa, kertoo Mertsi Ärling. Hän tutki aihetta Työ- ja...

Tietopaketti ohjaajien kansainvälistymisen mahdollisuuksista

Meiltä Euroguidancessa kysytään aika ajoin, miten ohjaaja voi työssään hankkia kansainvälistä kokemusta ja verkostoitua kollegojen kanssa yli rajojen. Kokosimme verkkosivullemme osion, jonka avulla...

Hae korkeakouluharjoittelijaksi Euroguidanceen

Suomen Euroguidance-keskus tuottaa koulutuksen ja työelämän kansainvälistymiseen liittyviä palveluita tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille. Koulutamme kansainvälisyyskysymyksissä, tuotamme...

Kansainvälisen osaamisen merkitys kasvaa kaikilla aloilla

Opetushallituksen tuore selvitys ennakoi laaja-alaisten osaamistarpeiden muutoksia 2030-luvulle. Laaja-alaisilla osaamisilla tarkoitetaan taitoja, joille on tarvetta talouden eri sektoreilla ja joita...

Syty kansainvälisyyteen! Opas tuo aikuisten kansainvälistymisen mahdollisuudet näkyville

– Suuri osa kansainvälistymisen tuesta on suunnattu nuorille. Kuitenkin myös aikuisessa iässä on yhtä mahdollista hankkia itselleen kansainvälistä osaamista. ”Syty kansainvälisyyteen – opas aikuisille...

Saamelaisten työ- ja opiskelumahdollisuudet eivät ole ohjaajille tuttuja

Nuorten Akatemia järjesti loppuvuodesta 2022 yhdessä Saamelaiskäräjien ja Suomen Romaniyhdistys ry:n kanssa opinto-ohjaajille suunnattua koulutusta, jossa keskityttiin saamelais- ja romaninuorten...

Ohjauksen aamukahveilla keskusteltiin kansainvälisyydestä

Suomen Euroguidance on tuottanut erilaisia kansainvälisyysohjauksen työvälineitä, erityisasiantuntija Anne Valkeapää kertoi Ohjauksen aamukahveilla. Työvälineiden kokoelma täydentyy tänä syksynä...

Kansainvälinen osaaminen on osa jatkuvaa oppimista

Työssä kehittyminen ja jatkuva oppiminen ovat kiinteä osa tämän päivän työelämää. Työntekijän kehittyminen palvelee niin työntekijää, työnantajaa kuin yhteiskuntaakin. Työntekijälle jatkuva oppiminen...

”Meillä on mahdollisuus ammentaa kahdesta maailmasta”

Koulutusvastuu ruotsinkielisten oppilaan- ja opinto-ohjauksen pätevöitymisopinnoista Suomessa on Åbo Akademilla. Vuodesta 2019 lähtien kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Vaasassa on...

Raimo Vuorinen: Elinikäisen ohjauksen suunta tulee määritellä yhdessä

Mikä on motivoinut sinua kehittämään ohjausta kansainvälisesti? Vertaisoppiminen on motivoinut minua. Ei ole olemassa yhtä ohjauksen järjestämisen mallia, joka sopisi kaikkiin maihin. Konkreettiset...
Näytetään 1-10/47