Focus on the Global South: EDUFI Programmes’ Coordinators’ Meeting

Usealle suomalaiselle toimijalle rahoitusta globaaliin yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeiden vuoden 2023 haun tuloksissa suomalaistoimijat näyttäytyvät vahvoina globaalissa yhteistyössä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja urheilun alalla.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat nostavat suomalaisten korkeakoulujen kapasiteettia osallistua kansainvälisiin yhteistutkinto-ohjelmiin

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä.

Globaalin etelän koordinaattorien tapaamisessa nähtiin antoisia työpajoja ja keskusteluja

Suomalaiset toimijat, jotka ovat mukana globaalin etelän kumppanuuksissa, kokoontuivat Hakaniemessä 24.-25. lokakuuta 2023 Opetushallituksen järjestämään tapahtumaan. Osallistujat syventyivät projektien kehitykseen, parhaisiin käytäntöihin ja eettisen yhteistyön periaatteisiin.

Ulkoministeriö tukee viiden suomalaisen korkeakoulun yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa

Vuosina 2024-2026 ulkoministeriön korkeakouluyhteistyössä painottuvat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. Ohjelmaan hyväksyttyjen seitsemän hankkeen kokonaisrahoitus ulkoministeriöltä on reilut kuusi miljoonaa euroa.

Strategisempi kehittäminen voisi lisätä kansainvälistymisen alueellista tasa-arvoa

Opetushallituksen alkuvuodesta 2023 julkaiseman selvityksen mukaan kansainvälistymisen tasa-arvo ei vielä toteudu Suomessa riittävän hyvin. Keskeinen kysymys onkin se, miten kaikille suomalaisille voitaisiin taata yhtäläiset mahdollisuudet kansainvälisen osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

TFK-ohjelman erillisessä Ukraina-haussa rahoitusta myönnettiin 7 koulutusyhteistyöhankkeelle

Osana Team Finland Knowledge-ohjelman (TFK) kolmatta rahoituskierrosta järjestettiin erillinen haku, jonka tavoitteena oli tukea suomalaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyötä ukrainalaisten partnereiden kanssa. Opetushallitus myönsi rahoitusta 7 hankkeelle yhteensä 485 875 euroa. Yksittäisten hankkeiden saama hanketuki vaihtelee 57 010 ja 79 590 euron välillä ja hankekausi on 1.8.2023-31.12.2025.

TFK-ohjelman kolmannella hakukierroksella rahoitusta myönnettiin 33 koulutusyhteistyöhankkeelle

TFK-ohjelman kolmas rahoituskierros ja sen kohdealueet Eteläinen Afrikka, Latinalainen Amerikka, Intia, ja Kaakkois-Aasia herättivät laajaa kiinnostusta korkeakouluissa. Opetushallitus myönsi rahoitusta yhteensä 1 591 008 euroa 26 hankkeelle. Yksittäisten hankkeiden saama hanketuki vaihtelee 40 290 ja 72 000 euron välillä ja hankekausi on 1.8.2023-31.12.2025.

Yli 3,5 miljoonaa euroa EU-avustusta myönnetty korkeakoulujen KA171 globaaliin liikkuvuuteen

Jaetun rahoituksen määrässä ei merkittävää muutosta Globaalin liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 3 515 536 euroa, mikä on vajaa 12 000 euroa vähemmän kuin hakukierroksella 2022. Nyt...

The new Higher Education Partnership Programme received 41 applications

The Finnish National Agency for Education EDUFI received a total of 41 applications to the HEP call for applications, which ended in May 2023. The HEP programme is funded with the development...
Näytetään 1-10/21