TRACtion-tutkimushanke: Perinteen, innovaation ja luovuuden kudelma

TRACtion – Tradition in Action tutkimushanke on Luovan Euroopan rahoittama yhteistyöhanke, jossa yliopistot Suomesta, Maltalta ja Irlannista kokoontuvat yhteen tutkimaan maiden perinnepukuja ja niiden valmistamiseen liittyviä käsityöperinteitä osana nykymuotoilua ja eurooppalaista identiteettiä. Maltan yliopiston koordinoima hanke elvyttää ja uudelleen luo kolme perinnepukua ja samalla kouluttaa nuoria tekstiilikulttuuriperinnön osaajiksi. Tutkimusryhmä toteaa, että perinnepuvuissa piilee potentiaali nykypäivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisuun.

Aura of Puppets tukee nukketeatteritaiteilijoita ja luo kestävämpää kiertuetoimintaa

- Kaikessa toiminnassa me ollaan kuunneltu meidän taitelijajäseniä, ja tarve kansainvälistymiseen onkin noussut viime vuosien aikana heiltä esille, kertoo Jesper Dolgov , Aura of Puppets -yhdistyksen...

Yhdenvertaisen ja osallistavan medialukutaidon edistämistä

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusmahdollisuudet laajentuivat ohjelmakaudella 2021-2027 kattamaan medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen tähtäävät...

Oulusta käsin tuodaan innovointi osaksi eurooppalaista teatterin ja esittävän taiteen kenttää

ACuTe - Creative Testbeds for Technology and Performing Arts, on Luovan Euroopan rahoittama monialainen innovaatiohanke, jonka tavoitteena on mullistaa teatterin ja esittävien taiteiden tuotanto- ja esitystavat teknologian, kulttuuriyhteistyön ja osaamisen kehittämisen muotojen avulla. Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi kymmenestä eurooppalaisesta maasta ja yhteensä 14 partnerista koostuvaa konsortiota, joka pyrkii tarjoamaan alustan pitkän aikavälin innovaatiotyöhön kulttuurin ja luovilla aloilla. Blair Stevenson Oulun ammattikorkeakoulusta toteaa, että hanke on mahdollistanut monialaisen yhteistyön, joka ulottuu Oulusta Eurooppaan.

Liikkeellä marraskuussa -festivaali tarjoaa kansainvälistymismahdollisuuksia nouseville taiteilijoille

Kansainvälinen nykytanssifestivaali Liikkeellä marraskuussa kokoaa vuosittain syksyiseen Helsinkiin kansainvälisiä ja suomalaisia koreografeja ja tanssitaiteilijoita esitysteosten ja muun ohjelman pariin. Tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut yhä kansainvälisemmäksi ja parhaillaan Liikkeellä marraskuussa on mukana kahdentoista maan Luova Eurooppa -hankkeessa nimeltä Life Long Burning, jonka tavoitteena on tukea tanssitaiteilijoita ympäri Eurooppaa.

Taidevälitys lisää osallisuutta ja vahvistaa demokratiaa

Cultura-säätiön tiimi on tehnyt yhteistyötä ruotsalaisten, virolaisten ja latvialaisten kumppanien kanssa tavoitteenaan lisätä vähemmistöjen ja kulttuurilaitosten välistä dialogia. Suomessa Luova Eurooppa -rahoituksen tukema Agents of Change: Mediating Minorities -hanke edistää venäjänkielisten osallisuutta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Haasteita hankkeen toteutukseen on asettanut ensin maailmanlaajuinen koronapandemia ja nyttemmin Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan. Hankkeen luomia työkaluja ja menetelmiä voidaan hyödyntää taide- ja kulttuurialan lisäksi myös muilla aloilla.

”Luova Eurooppa mahdollistaa useamman vuoden kestävät projektit ja helpottaa organisaation ammatillistamista”

– Olemme alusta asti työskennelleet kansainvälisesti, ihan ensimmäisestä projektista lähtien. Toimialamme on muutenkin kansainvälisesti aktiivista. Meidän ei olisi järkeä tehdä sitä, mitä teemme, jos...

Theatre in Palm -foorumi tukee pandemia-ajan nousevia taiteilijoita

Theatre in Palm on ensimmäinen suomalaisvetoinen Luova Eurooppa -foorumi ja myös koko ohjelman ensimmäinen teatterialan foorumi. Iso 12 maan välinen hanke käynnistyy juuri oikeaan aikaan, sillä se tukee teatterialan nuoria taiteilijoita, joiden uran aloitusta pandemia on hidastanut. Turun ammattikorkeakoululle se tarjoaa arvokkaan kokemuksen suuren hankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista. Hankkeesta kertoo haastattelussamme sen sisällöllinen projektipäällikkö Mervi Rankila-Källström.

”Vainotut taiteilijat ovat residensseissä nimenomaan taiteilijoina, eivät pakolaisina”

Suomalaisen Perpetuum Mobile ry:n hanke Artists at Risk (AR) järjestää residenssejä kotimaassaan vainotuille taiteilijoille Suomessa ja ulkomailla. Sota Ukrainassa on saanut toimintaan mukaan ennätysmäärän uusia yhteistyötahoja. EU:n Luova Eurooppa - ohjelman rahoitus Artists at Risk - a European Network of Safe Havens (AR-ENSH) -hankkeelle on vakauttanut toimintaa ja auttanut kasvamisessa.

Itsearviointimalli koko eurooppalaisen museokentän käyttöön syntyy Suomesta käsin

Suomen museoissa on ollut jo 2000-luvun alkupuolelta asti tarjolla Museoviraston yhdessä museoiden kanssa kehittämä itsearviointimalli. Mallin avulla museot voivat arvioida ja kehittää toimintaansa...
Näytetään 1-10/25