Musiikin ja tanssin uudet teknologiset ja yhteisölliset ulottuvuudet

Kanadassa asuvalla Ove Holmqvistilla ei ole ammatillista musiikkitaustaa, vaan hän on valmistunut media-alalta. Hän alkoi ensiksi työskennellä videoiden parissa ja sitten äänipuolella. - Huomasin...

Keski-Suomessa järjestetään yksi Suomen kansainvälisimmistä festivaaleista

Musiikin aika on Viitasaarella heinäkuussa järjestettävä festivaali, jonka ohjelmistossa on klassista musiikkia elossa olevilta säveltäjiltä. Ulkomaalaisia esiintyjiä Musiikin aika saa yleensä paljon...

”Jos ei osallistu kansainväliseen toimintaan, jää jälkeen”

Helmikuussa 2020 oli European Design Upgrade: Transnational Capacity Building -hankkeen aloitustyöpaja Espoossa. Tämä tapaaminen jäi lopulta ainoaksi yhteiseksi live-kohtaamiseksi. Alkuperäinen...

Music Manager’s Forum Finland luotsaa musiikkimanagerien mentorointihanketta läpi poikkeusaikojen

EMMMA-mentorointihanke syntyi kentän tarpeesta tukea ja kouluttaa aloittelevia musiikkimanagereita. Eurooppalaiset ammattilaiset yhdistivät voimansa, ja koronapandemiankin tuomat haasteet käännettiin lopulta erilaiseksi voitoksi uudelleenarvioimalla hankkeen painopisteitä.

Heritage Hubsissa lapset ja nuoret ovat aktiivisia kulttuuriperintötoimijoita

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoimassa Heritage Hubs -hankkeessa tuodaan suomlaisia, espanjalaisia ja serbialaisia nuoria yhteen edistäen kulttuuriperintövaihtoa ja eurooppalaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Hanke rohkaisee nuoria tutkimaan ja jakamaan omaa kulttuuriperintöään. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta vuosille 2018-2020.

Kansainvälisten ja paikallisten taiteilijoiden vuoropuhelu syntyi vahvan yhteistyön voimalla

ANTI –festivaali Kuopiossa on kerran vuodessa järjestettävä taidefestivaali, jossa suomalaisten ja ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ja esitykset levittäytyvät kaupunkiin ja sen lähiympäristöön. Festivaaliorganisaatio on mukana EU:n Luova Eurooppa -ohjelman osarahoittamassa Future DiverCities -hankkeessa, joka on tuonut toimintaan uutta, erilaista sisältöä ja mahdollistaa uuden toiminnan kehittämistä. Hankkeen alkuperäisen koordinaattorin jauduttua konkurssiin, hallinnollisen vetovastuun hankkeesta otti Savonia-ammattikorkeakoulu. Oppilaitoksessa hankkeen tavoitteet näkyvät musiikin, tanssin ja kulttuurin tutkinto-ohjelmien opetuksessa.

Verkostot auki valokuvataiteen tekijöille

Suomen valokuvataiteen museolle Luova Eurooppa -hankkeet ovat hyvä keino pysyä ajan tasalla alan kehityksestä ja tavata muita toimijoita. Museoon ne ovat tuoneet kansainvälisiä näyttelyitä ja tekijöitä, taiteilijoille ne ovat avanneet alan verkostoja ja näköalapaikkoja.

Teoston koordinoimassa Future Songwriting -hankkeessa katsotaan eteenpäin – digitaalisilla työkaluilla tuetaan uuden musiikintekijäsukupolven kasvua

Future Songwriting -hankkeessa luodaan eurooppalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuolisempaan musiikkikasvatukseen. Tavoitteena on musiikinopetuksen kehittäminen ja uuden musiikintekijäsukupolven kasvun ja koulutuksen tukeminen. Hanketta koordinoi suomalainen Teosto, joka edustaa Suomessa noin 33 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Future Songwriting on Teoston ensimmäinen EU-hanke.

Kuratointia ja keskeneräisyyttä

PARALLEL -European Photo Based Platform on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama valokuvataiteen foorumi. Sen tavoitteena on antaa näkyvyyttä taiteilijoiden ja kuraattorien työlle, sekä parantaa alan yhteistyöverkostoja Euroopassa. Toiminnan kantava ajatus on tuoda nuoria valokuvaajia ja kuraattoreja yhteen ja auttaa molempia luomaan uusia kansainvälisiä kontakteja ja näyttelyverkostoja. Foorumissa on mukana 18 eurooppalaista valokuva-alan organisaatiota, joista yksi on Suomen valokuvataiteen museo. Taiteilijana foorumin toimintaan Suomesta osallistunut valokuvaaja Nita Vera oppi PARALLELin kautta erityisesti ryhmänäyttelyiden työstämisestä sekä verkostojen luomisesta.

Creative Lenses -hankkeessa kulttuuriorganisaatioiden toiminta ja rahoitus olivat suurennuslasin alla

Creative Lenses -hankkeessa tutkittiin vuosina 2015–2019 liiketoimintamalleja kulttuuri- ja taidekontekstissa. Hankkeen koordinaattorina toimi Suomen suurinta kulttuurikeskusta hallinnoiva Kiinteistö Oy Kaapelitalo, jonka alaisuudessa toimivat Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöt. Kaapelitalon on toimialallaan poikkeuksellinen – iso ja tulorahoitteinen. Yrityksen henkilöstöosaaminen ja resurssit mahdollistivat koordinaattoriksi lähtemisen, ja vahvat verkostot toimivat hyvänä pohjana strategiaa tukevalle tekemiselle. Koordinoinnin lisäksi organisaatiossa tehty kehittämistyö oli yksi hankkeen kahdeksasta case-esimerkistä.
Näytetään 1-10/10