Luovan Euroopan uutismedialle suunnatuissa hauissa tuetaan journalismin ja mediakasvatuksen kehittämistä eurooppalaisena yhteistyönä

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen ohella myös uutismediaa sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämistä. Vuoden 2024 rahoitushaut ovat parhaillaan käynnissä. Jaossa on yhteensä 13 miljoonaa euroa journalismin ja medialukutaidon kehittämiseen eurooppalaisena yhteistyönä.

Perform Europe tukee esittävän taiteen kestävämpiä kiertuekokeiluja

Luova Eurooppa -rahoitteinen Perform Europe -aloite on avannut rahoitushaun, joka on tarkoitettu esittävän taiteen tekijöille ja organisaatioille Euroopassa. Perform Europe rahoittaa yhteensä 2,1 milj. eurolla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä kiertuetoiminnan kokeiluja. Rahoitushaku on auki maaliskuuhun 2024.

LIVEMX tarjoaa täsmärahoitusta musiikkialalle

Luova Eurooppa rahoittaa Music Moves Europe -aloitetta, jonka alla toimiva LIVEMX -hanke tarjoaa musiikkialalle suunnattuja täsmärahoitushakuja musiikkivientiin, esityspaikoille sekä digitaaliseen levitykseen. Luvassa on yhteensä 3 hakukierrosta, joista ensimmäinen on käynnissä 6.1.2024 saakka.

Luova Eurooppa tuki kulttuuri- ja luovien alojen nousua pandemiasta 2021-2022

Luova Eurooppa (2021-2027) on EU:n rahoitusohjelma, joka tarjoaa kulttuurin, luovien alojen, audiovisuaalisen alan ja uutismediakentän organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia...

Helsingistä tulee eurooppalaisen luovien alojen innovaatioyhteistyön keskus – KIC aloittaa toimintansa vuonna 2024

Vuoden 2024 alussa toimintansa aloittaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) kulttuurin ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisö (KIC), jonka Pohjois-Euroopan toimipiste sijoittuu Helsinkiin. Aloitteessa pääpartnerina toimii Kiinteistö oy Kaapelitalo, joka tarjoaa tilat Suomessa tapahtuvalle toiminalle. Kaapelitalon johtaja Kai Huotari näkee, että Suomessa käynnistyvä toiminta tarjoaa kulttuurin ja luovan alan toimijoille ainutkertaisen mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tie pohjoiseen Eurooppaan: Oulu 2026

Katseet pohjoiseen kulttuurin voimin Kesäkuussa se varmistui. Oulusta tuli Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Oulu2026-hankkeen projektipäällikkö Heli Metsäpelto on tyytyväinen. Hän on ollut...

Culture Moves Europe -apurahat jälleen haettavissa – nyt myös kirjallisuuskentälle

Culture Moves Europe -rahoitusta voivat hakea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa toimivat taiteilijat ja muut taide- ja kulttuurikentän ammattilaiset seuraavilta aloilta...

Vuonna 2024 Luova Eurooppa on entistä vihreämpi ja osallistavampi – isot yhteistyöhankkeet tauolle

Luovan Euroopan vuosittain hyväksyttävä työohjelma linjaa ohjelman seuraavat haut ja painopisteet. Vuonna 2024 ohjelma tukee Euroopan kulttuuria ja luovia aloja yli 320 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2023 avautuvat haut eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, verkostoille ja foorumeille. Myös suosittu Culture Moves Europe jatkuu. Ohjelmassa korostuvat vihreät toimintamallit, kulttuuri osallisuuden edistäjänä sekä Ukrainan sodan vaikutuksiin vastaaminen.

Uusi eurooppalainen Bauhaus vakiintumassa osaksi Horisontti Eurooppaa

Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) on Euroopan komission vuonna 2020 käynnistämä monialainen aloite, jonka tavoitteena on ollut löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja...

Luova Eurooppa -hankkeet kehittävät nuorten ja senioreiden medialukutaitoa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen ohella myös uutismediaa sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämistä. Suomi on mukana kahdessa kiinnostavassa eurooppalaisessa medialukutaitohankkeessa. Luvassa on hyödyllisiä eurooppalaisena yhteistyönä toteutettuja toimintamalleja ja työkaluja sekä nuorten että ikäihmisten mediakasvatukseen.
Näytetään 1-10/84