Uusi Luova Eurooppa -ohjelma julkaistu, haut auki kesäkuussa

Luova Eurooppa on Euroopan unionin kulttuurin, luovien alojen ja audiovisuaalialan rahoitusohjelma vuosille 2021-2027. Se tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa. Sen kokonaisbudjetti on 2,44 miljardia euroa. Ohjelman ensimmäiset rahoitushaut käynnistyvät keskäkuussa 2021. Suomessa Opetushallitus toimii ohjelman yhteyspisteenä.

Uuden Luova Eurooppa -ohjelmakauden ensimmäiset hakukierrokset on avattu

Euroopan komissio on avannut Luova Eurooppa -ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäiset rahoitushaut 8.6.2021. Kulttuurin alaohjelman yhteistyöhankkeiden, kirjallisuuden vientihankkeiden ja foorumien hakuajat ovat syyskuussa, eurooppalaisten verkostojen elokuussa. Jo edelliseltä ohjelmakaudelta (2014-2020) tuttujen toimintojen lisäksi ohjelma tukee nyt myös hyvin pieniä hankkeita ja entistä kohdennetumpaa rahoitusta on tarjolla tietyille sektoreille. Jaossa on lähes 126 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Suomen seuraavaksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on valittu Oulu. Hakijakaupunkeja arvioinut eurooppalainen raati julkisti 2.6.2021 suosituksensa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin saajaksi. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden teema on kulttuuri-ilmastonmuutos. Oulun mukana vuotta toteuttamassa on 32 pohjoisen Suomen kuntaa. Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 lähtien ja aloitteesta on kehittynyt yksi Euroopan kunnianhimoisimmista kulttuuriprojekteista ja yksi EU:n arvostetuimmista toiminnoista. Aloitetta rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Perform Europe -kiertue- ja levitystukihaun 1. vaihe käynnistyy

Perform Europe on Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama eurooppalainen pilottihanke, jonka avulla esittävän taiteen kenttä (teatteri, tanssi, sirkus ja katutaide) pääsee testaamaan innovatiivisia kansainvälisiä kiertuemalleja ja pohtimaan parhaita tapoja levittää esittävän taiteen teoksia yli rajojen kestävällä ja inklusiivisella tavalla. 15.6. käynnistyy pilotin kaksivaiheinen rahoitushaku kentän toimijoille. Se pohjautuu kentältä kerättyyn tarvekartoitukseen ja alan toimijoiden yhteiseen ideointiin.

Heritage Hubs -hanke voitti EU:n Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinnon

Euroopan komissio ja Europa Nostra julkistivat 25.5.2021 vuoden 2021 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen voittajat. Yksi voittajista on suomalaisvetoinen Luova Eurooppa -hanke Heritage Hubs ja sen kehittämä kulttuuriperintökasvatuksen menetelmä, jossa nuoret ovat aktiivisia kulttuuriperintötoimijoita.

i-Portunus laajentui tukemaan vastaanottavia tahoja

EU:n liikkuvuustukipilotti i-Portunus testaa erilaisia liikkuvuustuen muotoja kulttuurialoilla. Toukokuun lopussa käynnistyi i-portunus Houses, joka tarjoaa rahoitusta taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia vastaanottaville tahoille Suomessa ja muualla Euroopassa. Ensimmäinen hakukierros päättyy kesäkuun lopussa. Hakijoille järjestetään info- ja verkostoitumistilaisuuksia touko-kesäkuussa.

Erasmuksen koronatukea monelle kiinnostavalle kulttuurihankkeelle

Rahoitusta myönnettiin ns. strategisille kumppanuushankkeille, joista 4 on nuorisoalalta, 4 aikuiskoulutuksen ja 2 yleissivistävän koulutuksen puolelta. Rahoitettavista hankkeista päätettiin kussakin...

New European Bauhaus vie EU:ta kohti kestävää tulevaisuutta

EU vie eteenpäin vihreää ja kestävää kehitystä poikkeuksellisen monialaisen ja kokeilevan aloitteen avulla. New European Bauhaus kutsuu kaikkia kiinnostuneita mukaan muovaamaan toimintaa, jonka tarkoitus on löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin. New European Bauhaus etenee kolmessa vaiheessa, joita ovat yhteissuunnittelu (vuosi 2021), toteutus (vuosi 2022) ja tulosten levitys (vuodesta 2023 eteenpäin).

Perform Europe testaa uusia tukimalleja esittävän taiteen levitykseen

Perform Europe on Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama eurooppalainen pilottihanke, jonka avulla esittävän taiteen kenttä (teatteri, tanssi, sirkus ja katutaide) pääsee testaamaan innovatiivisia kansainvälisiä kiertuemalleja ja pohtimaan parhaita tapoja levittää esittävän taiteen teoksia yli rajojen kestävällä ja inklusiivisella tavalla. Tukea ohjataan vahvasti uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on selvittää, minkä tyyppiselle tuelle alalla on tarvetta ja luoda uusia näihin tarpeisiin vastaavia tukimuotoja.

Music Moves Europe -tuloksia julkaistu – suomalaisia mukana 2 hankkeessa

Euroopan komission on julkaissut odotetut tulokset neljältä eri Music Moves Europe -hakukierrokselta. Tukea sai yhteensä 42 hanketta ympäri Eurooppaa. Suomalaisia on mukana 2 hankkeessa. LiveFIN ja Bar Loose ovat mukana hankkeessa, joka sai tukea Cooperation of small music venues -haussa. Se tuo esille pienten, ns. ruohonjuuritason elävän musiikin klubien kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Hankkeessa on mukana paitsi kotimaisia klubeja, myös yhteistyötahoja Virosta, mm. Live Music Estonia ja Kulttuurklubi Tempel. Toinen suomalaisväritteinen hanke on Co-creation and co-production scheme for the music sector -haussa tukea saanut italialaisen So Whatin vetämä hanke, jossa on Suomesta mukana Minnamurra Music Management & Agency. Hanke valmentaa kansainväliselle uralle tähtääviä jazzmuusikoita.
Näytetään 1-10/47