Erasmuksen koronatukea monelle kiinnostavalle kulttuurihankkeelle

Rahoitusta myönnettiin ns. strategisille kumppanuushankkeille, joista 4 on nuorisoalalta, 4 aikuiskoulutuksen ja 2 yleissivistävän koulutuksen puolelta. Rahoitettavista hankkeista päätettiin kussakin...

New European Bauhaus vie EU:ta kohti kestävää tulevaisuutta

EU vie eteenpäin vihreää ja kestävää kehitystä poikkeuksellisen monialaisen ja kokeilevan aloitteen avulla. New European Bauhaus kutsuu kaikkia kiinnostuneita mukaan muovaamaan toimintaa, jonka tarkoitus on löytää kestäviä ja esteettisiä ratkaisuja jokapäiväisiin haasteisiin. New European Bauhaus etenee kolmessa vaiheessa, joita ovat yhteissuunnittelu (vuosi 2021), toteutus (vuosi 2022) ja tulosten levitys (vuodesta 2023 eteenpäin).

Perform Europe testaa uusia tukimalleja esittävän taiteen levitykseen

Perform Europe on Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama eurooppalainen pilottihanke, jonka avulla esittävän taiteen kenttä (teatteri, tanssi, sirkus ja katutaide) pääsee testaamaan innovatiivisia kansainvälisiä kiertuemalleja ja pohtimaan parhaita tapoja levittää esittävän taiteen teoksia yli rajojen kestävällä ja inklusiivisella tavalla. Tukea ohjataan vahvasti uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Tavoitteena on selvittää, minkä tyyppiselle tuelle alalla on tarvetta ja luoda uusia näihin tarpeisiin vastaavia tukimuotoja.

Music Moves Europe -tuloksia julkaistu – suomalaisia mukana 2 hankkeessa

Euroopan komission on julkaissut odotetut tulokset neljältä eri Music Moves Europe -hakukierrokselta. Tukea sai yhteensä 42 hanketta ympäri Eurooppaa. Suomalaisia on mukana 2 hankkeessa. LiveFIN ja Bar Loose ovat mukana hankkeessa, joka sai tukea Cooperation of small music venues -haussa. Se tuo esille pienten, ns. ruohonjuuritason elävän musiikin klubien kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Hankkeessa on mukana paitsi kotimaisia klubeja, myös yhteistyötahoja Virosta, mm. Live Music Estonia ja Kulttuurklubi Tempel. Toinen suomalaisväritteinen hanke on Co-creation and co-production scheme for the music sector -haussa tukea saanut italialaisen So Whatin vetämä hanke, jossa on Suomesta mukana Minnamurra Music Management & Agency. Hanke valmentaa kansainväliselle uralle tähtääviä jazzmuusikoita.

Tärkeä askel kohti uutta Luova Eurooppa -ohjelmaa otettu

Uuden Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) käynnistyminen vuonna 2021 on varmistunut. Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti saavuttivat 14.12. poliittisen yhteisymmärryksen uudesta Luova Eurooppa -ohjelmasta. Ohjelman budjetti nousee 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli puolet enemmän kuin nykyisellä ohjelmakaudella. Hakukierrokset avautuvat kentän toimijoille todennäköisesti kevättalvella 2021.

EU:n liikkuvuustukiohjelman haut auki

Liikkuvuustukea voivat hakea arkkitehtuurin, kulttuuriperinnön, kirjallisuuden kääntämisen ja musiikin ammattilaiset EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa. Matkan tarkoituksena on...

Bridging Culture and Audiovisual through Digital -haun tulokset julkaistu - Suomesta mukana Biotaiteen seura

Luova Eurooppa -ohjelman Bridging culture and audiovisual content through digital -pilottihaun 2. hakukierroksella myönnettiin tukea 8 hankkeelle. Haun tavoitteena on lisätä kulttuurin ja audiovisuaalisen alan yhteistyötä ja yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla. Rahoitusta myönnettiin hieman ennakoitua enemmän, eli yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Suomen biotaiteen seura on mukana portugalilaisen Cultivamos Culturan hankkeessa ArcHIVE.

Yhteisymmärrys EU-budjetista melkein saavutettu - Luovalle Euroopalle luvassa 2,2 miljardia

Pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentti hyväksyi EU-maiden johtajien heinäkuussa hyväksymän vuosien 2021-2027 EU-budjetin sekä EU:n elpymisrahaston. Luovan Euroopan budjetti on noussut tässä sopimuksessa aiemmin esitetystä 2,2 miljardiin euroon. Tämä on korkein ohjelmalle neuvottelujen aikana ehdotettu budjetti. Lisäystä aiempaan on nyt 600 miljoonaa euroa.

Siltalalle ennätyssumma Luova Eurooppa -ohjelman käännöstukea

Kustannusosakeyhtiö Siltala sai suurimman yksittäisen rahoituksen EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tämänvuotisesta käännöstukipotista. Siltalalle myönnettiin maksimituki eli 100 000 euroa, jonka avulla kääntyy suomeksi kymmenen kaunokirjallista teosta Latviasta, Liettuasta, Makedoniasta, Norjasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta ja Tšekeistä. Kaikkiaan Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusta myönnettiin tänä vuonna lähes 3,5 miljoonaa euroa yhteensä 61 kustantamolle.

Luova Eurooppa -lainatakuu laajenee - virolainen Finora toimii myös Suomessa

Virolainen Finora Capital on tehnyt sopimuksen Euroopan Investointirahaston kanssa ja ryhtyy tarjoamaan luovien alojen toimijoille edullisia lainoja Baltian maiden ja Suomen alueella. Järjestely on osa Luova Eurooppa -ohjelman 121 miljoonan euron lainatakausvälinettä.
Näytetään 1-10/41