Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaarien sarja

Opetushallitus järjestää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen johtajille ajankohtaisista asioista neljä TEAMS-verkostotapaamista tukemaan koulutuksen järjestämistä...

Asuntolatoiminnan laatua kehitetään yhteistyössä

Asuntolatoiminta on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta. Moni opiskelija muuttaa opintojensa vuoksi pois kotipaikkakunnaltaan. Lisäksi ammatillisia oppilaitoksia sijaitsee syrjäisillä...

Opetushallitus jakaa 15,3 miljoonaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Opetushallitus avaa 1.9.2020 haettavaksi valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseksi. Kehittämistoimet toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa.

Asuntolatoiminnan laatusuositukset

Ammatillisen koulutuksen asuntoloissa asuu vuosittain lähes 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Viimeisimmässä asuntolaselvityksessä (2015) yhtenä kehittämisehdotuksena tuotiin esille, että...

Opetushallitus kehittää ammatillista koulutusta Ukrainassa

Euroopan komission ja sen jäsenmaiden rahoittamassa EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine -hankkeessa Suomi on mukana kehittämässä erityisesti ammatillisia tutkintoja ja opetussuunnitelmia...

Ammatillisen koulutuksen tutkintoihin tulossa muutoksia

Opetus ja kulttuuriministeriö säätää antamallaan asetuksella siitä, mitkä ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot kuuluvat ammatillisen koulutuksen...

Vipunen-tilastopalveluun nopeasti päivittyvää tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistä Vipunen-tilastopalvelua on vahvistettu uudella, kerran kuukaudessa päivitettävällä raporttityyppillä. Netto-opiskelijamääriä seuraava raportti kokoaa tiedon ammatillisen koulutuksen keskimääräisistä päiväkohtaisista opiskelijamääristä. Vuoden netto-opiskelijamäärä tarkoittaa, että vuoden kunkin päivän opiskelijat lasketaan yhteen ja jaetaan vuodessa olevien päivien määrällä. Näin netto-opiskelijamäärä kuvaa tarkasti vuoden keskimääräistä opiskelijavolyymia ja täydentää kalenterivuoden opiskelijamäärätietoa, johon lasketaan kaikki kyseisenä vuonna, opiskelun kestosta riippumatta, opiskelemassa olleet. Uusimmat tiedot netto-opiskelijamääristä ovat tämän vuoden toukokuulta. Myöhemmin vuoden 2020 aikana julkaistaan päivittyvät raportit myös uusien opiskelijoiden määristä sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Lisäksi tarkoituksena on julkaista ammatillisen koulutuksen opintojen etenemistä ja keskeyttämistä kuvaavia raportteja.

56 uutta hanketta ammatillisen koulutuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen

Valtionavustushaku opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen herätti kiinnostusta. Hakemuksia tuli 497, mikä on noin 150 hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuksista 111...

Hankepäivässä kuultiin hankkeiden korona-ajan kuulumisia

Työpaikoilla ja myös oppilaitoksissa on koronavirustilanteen vahdittamana tehty suuria digiloikkia. Etäopetukseen siirtyminen on lisännyt kiinnostusta digihankkeissa tuotetuihin toimintamalleihin ja...

Yhteistyöpäivä kokosi laatustrategian kanssa työskentelevät

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian edistämiseksi käynnistetyt valtionavustushankkeet tukevat koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa. Ensimmäisessä...
Näytetään 1-10/26