Suurin osa opiskelija-asuntoloissa majoittuvista kokee asuntolan turvallisiksi ja terveellisiksi paikaksi asua

Vuosittain noin 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa asuu opintojensa aikana opiskelija-asuntolassa. Viime vuosina majoitettavien määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Pääosin asuntolassa...

Vaikuttavuuden arviointi näkyvästi esillä Oikeus osata -kehittämisohjelmassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2020 kolmivuotisen Oikeus osata -kehittämisohjelman. Ohjelman avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Kehittämisohjelman...

TUVA-kahvittelut vauhdittavat uuden nivelvaiheen koulutuksen toimeenpanoa

Kevään 2022 ensimmäinen TUVA-kahvittelu toteutettiin etänä 16.2.2022. Alustuspuheenvuoron piti Keudan vastuuopettaja Kaisa Tolvanen, joka esitteli Keudan TUVA-koulutuksen toteuttamissuunnitelmaa ja...

Euroopan ammattitaitoviikkoa vietetään toukokuussa – tuo ammatillista koulutusta näkyväksi omalla tavallasi

Euroopan ammattitaitoviikko (European Vocational Skills Week) tarjoaa yhden mahdollisuuden ammatillisen koulutuksen esille tuomiseen. Ammattitaitoviikkoa vietetään 16.–20.5.2022.

Focus on Africa -tilaisuus saavutti suuren määrän osallistujia

Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys kasvaa nuorisoalan ja koulutuksen kentällä. Opetushallitus järjesti 9.12.2021 Focus on Africa -webinaarin, joka keskittyi Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön kasvavaan strategiseen painoarvoon ja laajentuviin yhteistyömahdollisuuksiin eri koulutussektoreilla ja nuorisoalalla.

Kestävä kehitys on vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon teema

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvioivat ja parantavat toimintaansa pitkäjänteisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä laatupalkinto on erityinen tunnustus niille koulutuksen...

Digitaalisuutta ja vastuullisuutta yritystoimintaan - uusi yrittäjyyden ammattitutkinto on julkaistu

Uusi yrittäjyyden ammattitutkinto tulee voimaan 1.1.2022. Se sisältää kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sekä...

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen jaossa 15,5 miljoonaa euroa

Kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt ja säätiöt sekä korkeakoulut voivat hakea Opetushallituksesta rahoitusta opetustoimen henkilöstön kouluttamiseen. Haku jatkuu 10.2.2022 asti, ja haettavana on 15,5 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen tutkintoviennin esteet poistumassa

Opetushallitus on pilotoinut tutkintovientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeiluissa vuodesta 2017 lähtien. Opetushallitus on antanut...

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys muuttuu

Opetushallituksen määräys (OPH-2147-2020) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa muuttuu 15.1.2022 alkaen. Muutoksen taustalla on ammatillisen...
Näytetään 1-10/65