Vipunen-tilastopalveluun nopeasti päivittyvää tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistä Vipunen-tilastopalvelua on vahvistettu uudella, kerran kuukaudessa päivitettävällä raporttityyppillä. Netto-opiskelijamääriä seuraava raportti kokoaa tiedon ammatillisen koulutuksen keskimääräisistä päiväkohtaisista opiskelijamääristä. Vuoden netto-opiskelijamäärä tarkoittaa, että vuoden kunkin päivän opiskelijat lasketaan yhteen ja jaetaan vuodessa olevien päivien määrällä. Näin netto-opiskelijamäärä kuvaa tarkasti vuoden keskimääräistä opiskelijavolyymia ja täydentää kalenterivuoden opiskelijamäärätietoa, johon lasketaan kaikki kyseisenä vuonna, opiskelun kestosta riippumatta, opiskelemassa olleet. Uusimmat tiedot netto-opiskelijamääristä ovat tämän vuoden toukokuulta. Myöhemmin vuoden 2020 aikana julkaistaan päivittyvät raportit myös uusien opiskelijoiden määristä sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden määristä. Lisäksi tarkoituksena on julkaista ammatillisen koulutuksen opintojen etenemistä ja keskeyttämistä kuvaavia raportteja.

56 uutta hanketta ammatillisen koulutuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen

Valtionavustushaku opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen herätti kiinnostusta. Hakemuksia tuli 497, mikä on noin 150 hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuksista 111...

Hankepäivässä kuultiin hankkeiden korona-ajan kuulumisia

Työpaikoilla ja myös oppilaitoksissa on koronavirustilanteen vahdittamana tehty suuria digiloikkia. Etäopetukseen siirtyminen on lisännyt kiinnostusta digihankkeissa tuotetuihin toimintamalleihin ja...

Yhteistyöpäivä kokosi laatustrategian kanssa työskentelevät

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian edistämiseksi käynnistetyt valtionavustushankkeet tukevat koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa. Ensimmäisessä...

Työelämätoimikuntiin haetaan jäseniä

Uuden toimikuntakauden 1.1.2021 aloittaa 37 työelämätoimikuntaa. Niihin Opetushallitus hakee jäseneksi työnantajia, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä opetusalan edustajia. Yhteensä...

Ammatillisen koulutuksen hankepäivä kokosi kehittämistoiminnan ajankohtaiset kuulumiset

Oppivelvollisuuden laajentamista käsittelevän hallituksen esityksen valmistelu jatkuu. Johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta esitteli valmistelutilannetta ja nosti puheenvuorossaan esille keskeisiä...

Valtionavustushaku ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden valmistelua sekä kootaan ammatillisen koulutuksen kehittämistoimintaa yhdeksi...

Valtakunnallisen työelämäpalautejärjestelmän käyttöönottoa siirretään vuodelle 2021

Työelämäpalautteen käsittelemiseen tarkoitetun teknisen järjestelmän sekä työelämäpalautteen tietosisällön kehittämistyötä jatketaan siten, että koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus pilotoida...

Sähköpostiosoitteiden tavoittavuutta testattiin

Opetushallitus lähetti 19.3.2020 sähköpostia kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Postituksessa käytettiin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ilmoittamia sähköpostiosoitteita...

Sähköinen uutiskirje kokoaa ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat

Syksystä 2017 asti toimitetusta ammatillisen koulutuksen sähköisestä uutiskirjeestä on tullut olennainen viestintäkanava Opetushallitukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Keskimäärin...
Näytetään 1-10/21