Opetustoimen henkilöstökoulutukseen jaossa 15,5 miljoonaa euroa

Kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt ja säätiöt sekä korkeakoulut voivat hakea Opetushallituksesta rahoitusta opetustoimen henkilöstön kouluttamiseen. Haku jatkuu 10.2.2022 asti, ja haettavana on 15,5 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen tutkintoviennin esteet poistumassa

Opetushallitus on pilotoinut tutkintovientiä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeiluissa vuodesta 2017 lähtien. Opetushallitus on antanut...

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys muuttuu

Opetushallituksen määräys (OPH-2147-2020) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa muuttuu 15.1.2022 alkaen. Muutoksen taustalla on ammatillisen...

Joulukuinen seminaari kokosi yhteen sujuvien siirtymien kehitystyötä

Webinaarissa kuultiin ensimmäisenä Aalto yliopiston työelämäprofessorin Lauri Järvilehdon mielenkiintoinen puheenvuoro uuden ajan oppimisesta. Järvilehdon mukaan elämme murroksen aikaa, jossa...

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Ammattiopisto Luoville

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon Ammattiopisto Luoville. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Suomen Diakoniaopisto Oy:lle (SDO). Opetus- ja...

Kokemuksia oppivelvollisuuden laajentamisesta

Tänä syksynä aloittavat ensimmäistä kertaa laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat toiseen asteen opinnoissa. Spesian rehtori Tiina Meriläinen näkee oppivelvollisuuden...

Opetushallitus selvittää ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaa

Selvityksen keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kolme sähköisesti toteutettua kyselyä asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille sekä asuntolassa asuville opiskelijoille. Kyselyt toteutetaan...

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021 alkaen

Opetushallitus lähettää kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella työpaikkaohjaajakyselyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämän lisäksi oppilaitos kysyy työpaikan edustajalta palautetta kaksi kertaa vuodessa.

Uusi todistusmääräys voimaan 1.2.2021 alkaen

Opetushallitus on uudistanut todistusmääräyksen ammatillisen ja valmentavan koulutuksen käyttöön. Todistusmääräyksessä todetaan tiedot, joita todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittään. Uudistuksella pyritään selkeyttämään todistusten tietosisältöjä.

Mallisitoumuspohjat opiskelijoiden tietoteknisten laitteiden käyttöön toisella asteella nyt saatavilla

Sitoumuspohjaa voi käyttää tilanteessa, jossa tietotekninen laite annetaan lainaksi opiskelijan käyttöön opiskelutarkoituksiin. Samalla perusopetuksen kotiin annettavien laitteiden mallipohja on...
Näytetään 1-10/58