Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2020

Vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemana on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu.

Valtakunnallisen työelämäpalautejärjestelmän käyttöönottoa siirretään vuodelle 2021

Työelämäpalautteen käsittelemiseen tarkoitetun teknisen järjestelmän sekä työelämäpalautteen tietosisällön kehittämistyötä jatketaan siten, että koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus pilotoida...

Tekstiili- ja muotialan uudistettu ammatillinen koulutus tuottaa osaamista alan muuttuviin osaamistarpeisiin

Uudet tutkinnot ovat nyt osa ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistettuine tutkintonimikkeineen. Tutkintojen muodostumisesta on tehty opiskelijan ja työelämän näkökulmasta joustavia ja...

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin tilannekuva valmistuu keväällä

Ammatillisen koulutuksen tilannekuvaraportit ovat lajissaan ensimmäiset. Ne kertovat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta työelämätoimikunnan toimialalla. Tilannekuvaraportit...

Ammatillinen koulutus ─ Mitä väliä kielellä?

Kieli on oppimisen tärkein voimavara. Kun oppilaitoksessa toimitaan kielitietoisesti, se tarkoittaa, että kielen merkitys tunnistetaan ja ymmärretään osana opittavaa asiaa ja ammattia. Oppiminen...

Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksia selvitetään

Opetushallitus lähettää kaikille koulutuksen järjestäjille kyselylomakkeen, jossa pyydetään koulutuksen järjestäjiä arvioimaan toteutuneita kustannuksia tutkintokohtaisesti kaikista ammatillisista...

Asuntolatoiminnan laatusuositukset

Ammatillisen koulutuksen asuntoloissa asuu lähes 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Viimeisimmässä asuntolaselvityksessä (2015) yhtenä kehittämisehdotuksena tuotiin esille, että...

Asiantuntijapooli tukemaan työelämätoimikuntia yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa

Työelämätoimikuntien työtä tukemaan on perustettu asiantuntijaryhmä auttamaan yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa. Keväällä 2019 perustettuun asiantuntijaryhmään lisätään uusia asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Ilmoita tapahtumasi Euroopan ammattitaitoviikolle

Euroopan ammattitaitoviikkoa (European Vocational Skills Week) vietetään 14. - 18.10.2019. Päätapahtuma järjestetään Helsingissä, mutta toiveenamme on, että ammatillinen koulutus ja sen tarjoamat mahdollisuudet olisivat viikon yhteydessä näyttävästi esillä koko maassa. Koulutuksen järjestäjät voivat auttaa näkyvyyden lisäämisessä.

Cygnaeus-palkinnon saajaksi ehdotettiin 29 tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimijaa

Cygnaeus-palkinto jaetaan toimijalle, joka on pyrkinyt pysäyttämään eriarvoistumista sekä lisäämään koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuutta. Valinnasta päättävät Itä-Suomen yliopiston...
Näytetään 1-10/12