Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaarien sarja keväällä 2021

Opetushallitus järjestää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen johtajille ajankohtaisista asioista TEAMS-verkostotapaamisen tukemaan koulutuksen järjestämistä ja sen...

VET Excellence Awards -palkinnon voittaneessa tutkimushankkeessa kehitetään ammatillista koulutusta fysiologisen datan avulla

Marraskuussa vietetyn Euroopan ammattitaitoviikon päätöstapahtumassa Berliinissä 13.11.2020 jaettiin VET Excellence Awards -palkintoja useassa eri kategoriassa. VET Researcher -kategoriassa palkinnon sai Jyväskylän yliopiston tutkimushanke ”Technology Enhanced Learning”. Tämä palkinto jaetaan tunnustuksena tutkimushankkeelle, joka edistää innovatiivisella tavalla joko digitaalisuutta tai kestävää kehitystä Euroopan komission vuosille 2019-2024 asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yksilöllisten opintopolkujen laadun kehittämiseen tarjolla uutta tukimateriaalia

Opetushallitus ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat koonneet tuki- ja ohjausmateriaalia, jolla edistetään laadukasta yksilöllisten opintopolkujen toteutumista. Materiaalit tuotettiin laadunhallinnan koordinaatiopisteen projektissa, jota rahoittaa Euroopan komissio. Vasta julkaistut materiaalit on suunnattu ammatillisille opettajakorkeakouluille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

12 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Oikeus osata -kehittämisohjelma on käynnistetty varmistamaan sitä, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot paitsi työelämään myös...

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudellemaalle ja Tampereelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKille. Palkinnoilla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä kokonaisvaltaiseen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Perho Liiketalousopistolle.

Uusi todistusmääräys voimaan 1.2.2021 alkaen

Opetushallitus on uudistanut todistusmääräyksen ammatillisen ja valmentavan koulutuksen käyttöön. Todistusmääräyksessä todetaan tiedot, joita todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittään. Uudistuksella pyritään selkeyttämään todistusten tietosisältöjä.

Määräystä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksesta uudistetaan

Pärjääminen nopeasti muuttuvassa maailmassa edellyttää jatkuvaa oppimista. Osaaminen karttuu paitsi kouluttautumalla myös työssä ja arjessa oppien. Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa...

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä seurataan

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen suunnattu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiedonkeruu on käynnissä. Tiedonkeruu tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen...

Tehdään yhdessä ammatillinen koulutus näkyväksi Euroopan ammattitaitoviikolla!

Euroopan ammattitaitoviikko (European Vocational Skills Week 2020) järjestetään tänä vuonna 9.-13.11.

Ammatillisen koulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden määrä lisääntyi

9.10.2020 uutisessa korjattiin vuoden 2018 opiskelleiden opiskelijoiden kokonaismäärä. Tilastokeskus julkaisi syyskuussa ammatillisen koulutuksen koulutustilastot vuodelle 2019. Tilastotietojen...
Näytetään 1-10/37