Määräys ja ohje osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Opetushallitus uudistaa määräyksen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta (OPH-1634-2021). Uusi määräys tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksessa...

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys muuttuu

Opetushallituksen määräykseen (OPH-2147-2020) todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa tulee muutamia muutoksia 1.8.2021 alkaen. Muutoksessa...

Tutkintoviennin vaikutukset näkyvät kohdemaissa ja myös Suomessa

Ammatillisia toisen asteen tutkintoja tai niiden osia on vuodesta 2017 alkaen viety eri puolille maailmaa. Koulutusvientikokeilun verkostoon kuuluu yksitoista ammatillisen koulutuksen järjestäjää, ja vienti on suuntautunut seitsemään eri maahan. Koulutusvientikokeilusta julkaistu vaikuttavuusselvitys tuo esille sen, miten monipuolisesti tutkintovienti vaikuttaa sekä koulutusvientiä tekeviin organisaatioihin että koulutuspalveluita ostaviin ja opiskelijoihin kohdemaissa.

Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumista tuetaan 2,9 miljoonalla eurolla

Opetushallitus myöntää vuosittain rahoitusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Keväällä 2021 valtionavustusta sai 193 hanketta, joista 59 suuntautui erityisesti ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumiseen. Ammatillisen koulutuksen hankkeille rahoitusta myönnettiin noin 2,9 miljoonaa euroa.

Asuntolaohjauksen päivällä kehitetään toimintaa

Oppivelvollisuuden laajentaminen vaikuttaa asuntolatoimintaan Miten oppivelvollisuuden laajentaminen muuttaa asuntolatoimintaa? Lisääntyykö asuntolapaikkojen tarve, kun oppivelvollisuus kattaa kaikki...

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 laatupalkinto haettavana

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 24.3. – 31.5.2021. Vuoden 2021 laatupalkinnon teemana on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä oppimiserojen kaventaminen. Haku toteutetaan uudistuneella hakulomakkeella ja arvioinnissa käytetään päivitettyä EFQM-mallia.

Ammatillisten oppilaitosten rakennusten tilaa selvitetään

Opetushallitus toteuttaa nykytilaselvityksen ammatillisten oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta. Oppilaitosrakennuksia koskeva kysely tehdään kevään 2021 aikana ja selvitys valmistuu vuoden lopulla.

Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaarien sarja keväällä 2021

Opetushallitus järjestää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen johtajille ajankohtaisista asioista TEAMS-verkostotapaamisen tukemaan koulutuksen järjestämistä ja sen...

Oppivelvollisuus laajenee ammatilliseen koulutukseen

Oppivelvollisuus laajenee ja jatkossa kaikki alle 18-vuotiaat ovat oppivelvollisia. Jokaiselle nuorelle varmistetaan mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Oppivelvollisuusiän noston lisäksi keskeisiä uudistuksia ovat opiskelijalle maksuton opiskelu toisella asteella sekä ohjauksen ja nivelvaiheiden kehittäminen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät valmistautuvat uudistukseen omalta osaltaan kevään 2021 aikana.

Opettajien virtuaalikahveilla puhetta ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista aiheista

Opetushallitus toteuttaa kevään 2021 aikana vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista teemoista. Verkossa toteutetut tilaisuudet on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Ensimmäiset virtuaalikahvit järjestetään helmikuussa.
Näytetään 1-10/48