Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 laatupalkinto haettavana

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 24.3. – 31.5.2021. Vuoden 2021 laatupalkinnon teemana on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä oppimiserojen kaventaminen. Haku toteutetaan uudistuneella hakulomakkeella ja arvioinnissa käytetään päivitettyä EFQM-mallia.

Ammatillisten oppilaitosten rakennusten tilaa selvitetään

Opetushallitus toteuttaa nykytilaselvityksen ammatillisten oppilaitosten rakennuksista ja niiden suunnittelusta. Oppilaitosrakennuksia koskeva kysely tehdään kevään 2021 aikana ja selvitys valmistuu vuoden lopulla.

Ammatillisen koulutuksen johdon aamukahviwebinaarien sarja keväällä 2021

Opetushallitus järjestää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ammatillisen koulutuksen johtajille ajankohtaisista asioista TEAMS-verkostotapaamisen tukemaan koulutuksen järjestämistä ja sen...

Oppivelvollisuus laajenee ammatilliseen koulutukseen

Oppivelvollisuus laajenee ja jatkossa kaikki alle 18-vuotiaat ovat oppivelvollisia. Jokaiselle nuorelle varmistetaan mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Oppivelvollisuusiän noston lisäksi keskeisiä uudistuksia ovat opiskelijalle maksuton opiskelu toisella asteella sekä ohjauksen ja nivelvaiheiden kehittäminen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät valmistautuvat uudistukseen omalta osaltaan kevään 2021 aikana.

Opettajien virtuaalikahveilla puhetta ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista aiheista

Opetushallitus toteuttaa kevään 2021 aikana vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista teemoista. Verkossa toteutetut tilaisuudet on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Ensimmäiset virtuaalikahvit järjestetään helmikuussa.

Määräys osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksesta lausuntokierroksella

Uudistuksella pyritään selkeyttämään tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja. Uudistuksessa otetaan huomioon myös uusi lukion opetussuunnitelma, joka tulee...

Uusi todistusmääräys voimaan 1.2.2021 alkaen

Opetushallitus on uudistanut todistusmääräyksen ammatillisen ja valmentavan koulutuksen käyttöön. Todistusmääräyksessä todetaan tiedot, joita todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittään. Uudistuksella pyritään selkeyttämään todistusten tietosisältöjä.

Uusi työelämätoimikuntien toimikausi käynnistyi

Opetushallitus asetti uudelle kolmivuotiskaudelle 37 työelämätoimikuntaa. 1.1.2021 alkaen toimikunnissa työskentelee 303 jäsentä, joista reilut puolet, 55 prosenttia, oli mukana jo edellisellä...

VET Excellence Awards -palkinnon voittaneessa tutkimushankkeessa kehitetään ammatillista koulutusta fysiologisen datan avulla

Marraskuussa vietetyn Euroopan ammattitaitoviikon päätöstapahtumassa Berliinissä 13.11.2020 jaettiin VET Excellence Awards -palkintoja useassa eri kategoriassa. VET Researcher -kategoriassa palkinnon sai Jyväskylän yliopiston tutkimushanke ”Technology Enhanced Learning”. Tämä palkinto jaetaan tunnustuksena tutkimushankkeelle, joka edistää innovatiivisella tavalla joko digitaalisuutta tai kestävää kehitystä Euroopan komission vuosille 2019-2024 asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yksilöllisten opintopolkujen laadun kehittämiseen tarjolla uutta tukimateriaalia

Opetushallitus ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat koonneet tuki- ja ohjausmateriaalia, jolla edistetään laadukasta yksilöllisten opintopolkujen toteutumista. Materiaalit tuotettiin laadunhallinnan koordinaatiopisteen projektissa, jota rahoittaa Euroopan komissio. Vasta julkaistut materiaalit on suunnattu ammatillisille opettajakorkeakouluille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.
Näytetään 1-10/43