Opetustoimen kustannukset laskivat vuonna 2016

Ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat viimeisten vuosien kuluessa laskeneet ja sama jatkui myös vuonna 2016: laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli keskimäärin parin prosentin verran. Myös lukiokoulutusten kustannukset laskivat edelleen.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen uudet opiskelijat valittu

Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 72 100 hakijaa, joista 64 730 sai opiskelupaikan. Hakijoista 33 000 sai paikan ammatillisesta koulutuksesta ja 31 730 lukiosta. Peruskoulun päättäviä hakijoita oli 57 870, joista 95 % sai opiskelupaikan.

Asiantuntijapooli tukemaan työelämätoimikuntia yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa

Työelämätoimikuntien työtä tukemaan on perustettu asiantuntijaryhmä auttamaan yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa. Keväällä 2019 perustettuun asiantuntijaryhmään lisätään uusia asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lähes 10 000 ammattiin opiskelevaa asuu ammatillisten oppilaitosten asunnoissa

Noin 10 000 ammattiin opiskelevaa asuu vuosittain ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa. Majoitusta järjestää noin 60 % ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Opetushallituksen teettämien selvitysten mukaan opiskelija-asuntoloihin muutetaan yleisimmin, kun koulumatkalle kertyy mittaa 51-200 kilometriä.

Opetushallitus myönsi rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäiseviin opetustoimen henkilöstökoulutuksiin

Opetushallitus on myöntänyt 500 000 euroa koulutuksille, joilla vahvistetaan opettajien ja opiskeluhuollossa työskentelevien valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Tukea saa neljä usean toimijan yhteishanketta.

Ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin tekeillä oma ruokailusuositus - kommentoi luonnosta

Toisen asteen opiskelijoiden ruokapalvelujen järjestämiseen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa laaditaan ruokailusuositus. Suositukset ohjaavat koko opiskeluyhteisöä yhteisölliseen ruokailun kehittämiseen ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Onnistuneen, vireyttä, oppimista ja työkykyä tukevan ruokailun perusta on hyvä ateriarytmi, terveyttä ja hyvinvointia edistävät, ravitsemustarpeet täyttävät ateriat ja yhdessä syöminen. Suosituksen linjausten mukaiset ateriat edistävät myös kestävää kehitystä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Noin 59 500 oppilasta päättää peruskoulun, 81 600 suorittaa ammatillisen tutkinnon

Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna 59 500 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suorittaa 81 600 opiskelijaa. Kevään uusia ylioppilaita valmistuu YTL:n tilaston mukaan 25 946. Lukuvuosi päättyy peruskouluissa ja lukioissa lauantaina 1.6.

Tukea ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimahankkeisiin

Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimien tukemiseen myönnettiin 400 000 euroa. Tukea saa kaksi järjestöä ja viisi koulutuksen järjestäjää.

Opetusmateriaalia vapaaehtoistoiminnasta

Opetusmateriaali sisältää ryhmässä pelattavan vapaaehtoistoiminnan pelin, erilaisia opetusmenetelmiä sekä kurssirungon. Opettajan opas puolestaan tarjoaa kattavan tietopaketin vapaaehtoistoiminnasta...

Ilmoita tapahtumasi Euroopan ammattitaitoviikolle

Euroopan ammattitaitoviikkoa (European Vocational Skills Week) vietetään 14. - 18.10.2019. Päätapahtuma järjestetään Helsingissä, mutta toiveenamme on, että ammatillinen koulutus ja sen tarjoamat mahdollisuudet olisivat viikon yhteydessä näyttävästi esillä koko maassa. Koulutuksen järjestäjät voivat auttaa näkyvyyden lisäämisessä.
Näytetään 31-40/72