Päätös koskien yksityisten perusopetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen harkinnanvaraista valtionavustusta käyttökustannuksiin vuodelle 2020

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n 2 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää ylimääräistä avustusta yksityiselle esi- ja perusopetuksen...

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2020 -julkaisu

Opetushallituksen Valtionosuudet-yksikkö on koonnut julkaisun 'Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2020'. Julkaisussa kerrotaan opetus- ja...

Vietetään Lukuviikkoa yhdessä – katso myös Lukuliikkeen materiaalivinkit

Hyvää Lukuviikkoa kaikille! Tällä viikolla kiinnitetään entistä enemmän huomiota tärkeään selviämistaitoon, lukutaitoon. Lukuviikon ympärillä on tarjolla lukemiseen liittyvää ohjelmaa ja sisältöjä.

Ammatillisen koulutuksen hankepäivä kokosi kehittämistoiminnan ajankohtaiset kuulumiset

Oppivelvollisuuden laajentamista käsittelevän hallituksen esityksen valmistelu jatkuu. Johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta esitteli valmistelutilannetta ja nosti puheenvuorossaan esille keskeisiä...

Valtionavustushaku ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden valmistelua sekä kootaan ammatillisen koulutuksen kehittämistoimintaa yhdeksi...

Valtakunnallisen työelämäpalautejärjestelmän käyttöönottoa siirretään vuodelle 2021

Työelämäpalautteen käsittelemiseen tarkoitetun teknisen järjestelmän sekä työelämäpalautteen tietosisällön kehittämistyötä jatketaan siten, että koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus pilotoida...

Sähköpostiosoitteiden tavoittavuutta testattiin

Opetushallitus lähetti 19.3.2020 sähköpostia kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Postituksessa käytettiin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) ilmoittamia sähköpostiosoitteita...

Koronaviruksen aiheuttamia rajoitustoimenpiteitä jatketaan 13.5.2020 saakka

Opetushallitus on täsmentänyt ohjeistuksiaan aluehallintovirastojen ja valtioneuvoston päätösten mukaisesti.

Sähköinen uutiskirje kokoaa ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat

Syksystä 2017 asti toimitetusta ammatillisen koulutuksen sähköisestä uutiskirjeestä on tullut olennainen viestintäkanava Opetushallitukselle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle. Keskimäärin...

Opetushallitus ohjeistaa valtioneuvoston linjausten vaikutuksista loppuviikosta

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia jatketaan 13. toukokuuta asti.
Näytetään 31-40/171