Ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeiden hakukierros 2022 päättyi

Kumppanuushankkeissa siirryttiin tänä vuonna kertakorvausrahoitukseen, jossa oli haettavana kolmea eri rahoituskategoriaa. Hakijoista yhdeksän haki 250 000 euron hanketta ja kuusi 400 000 euron...

Paransimme palvelukohtaisten yhteystietojen ja rahoitushakujen löydettävyyttä

Olemme Opetushallituksessa tehneet pieniä muutoksia verkkosivuillemme, joiden tarkoituksena on parantaa tietojen löydettävyyttä sekä sujuvoittaa asiointia. Työn tukena on käytetty viime vuonna tehtyä...

Pienimuotoisella kumppanuushankkeella alkuun kansainvälisessä toiminnassa

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet on suunnattu erityisesti toimijoille, jotka ovat vasta aloittamassa yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tai joilla on vain vähän aiempaa kokemusta...

Kestävää kehitystä tuetaan ammatillisessa koulutuksessa 3,5 miljoonalla

Ammatillisessa koulutuksessa vihreä siirtymä ja kestävä tulevaisuus tarkoittavat kokonaisvaltaista muutosta, jossa tavoitteet koulutuksen kestävään kädenjälkeen ja jalanjäljen vähentämiseen läpäisevät...

Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden ammatillisen koulutuksen yhteistyöhankkeet valittu - virtuaalinen yhteistyö vahvistuu

Tämän vuoden haussa yhteistyöhankkeille suunnattu budjetti oli poikkeuksellisen suuri ja siten myös rahoitettavien hankkeiden määrä nousi ennätyksellisen suureksi. Rahoitusta myönnettiin 19:lle...

Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ liikkuvuus käyntiin vihreän matkustamisen, osallisuuden ja digitaalisuuden teemoilla

Maailmalaajuinen pandemia keskeytti kansainvälisen liikkuvuuden ja sysäsi rajat ylittävän yhteistyön nopeaan muutokseen. Erityisesti virtuaalinen yhteistyö sai nopeasti lisää jalansijaa...

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat maltillista kasvuaan vuonna 2020

Tuoreet kustannusraportit eivät sisällä suuria yllätyksiä, sillä kehitys on jatkunut samansuuntaisena jo pidempään. Kokonaiskustannusten kasvu oli kummallakin koulutussektorilla parin prosentin luokkaa. Suurimman menoerän muodostivat jälleen opetuksen järjestämiseen liittyvät kulut.

Opetushallituksen valtionavustukset 2021 – hakujen alustava aikataulu kootusti

Useimpien valtionavustusten hakuaika on noin kuusi viikkoa. Valtionavustushakujen alkamisajankohdat, painopisteet ja määrärahat tarkentuvat ennen hakuajan alkamista. Kaikki avoinna olevat haut ovat...

12 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Oikeus osata -kehittämisohjelma on käynnistetty varmistamaan sitä, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot paitsi työelämään myös...

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset jatkoivat lievää kasvuaan

Tiedot toisen asteen koulutuksen kustannuksista on julkaistu tuoreissa raporteissa jotka perustuvat Opetushallituksen ja Tilastokeskuksen vuosittain keräämiin tietoihin. Myös vapaata sivistystyötä...
Näytetään 1-10/15