Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 78 600 hakijaa

Juuri päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli 78 600 hakijaa, joista 61 500 päättää perusopetuksen tänä keväänä. Perusopetuksesta valmistuvista hakijoista 55 % haki lukioon ja 39 % ammatilliseen koulutukseen. Tulokset opiskelijavalinnasta julkaistaan kesäkuun puolivälissä.

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 20. helmikuuta

Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin Opintopolku.fi-sivulla. Opintopolun pistelaskurilla voi myös arvioida omia sisäänpääsymahdollisuuksia.

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto koulutuksen järjestäjien tukena

Kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussivusto tarjoaa tukimateriaaleja varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Uusimmat materiaalit sivustolla liittyvät häiriötilanteisiin varautumiseen ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Oppivelvollisten opintoihin kiinnittymisestä uutta tietoa - entistä harvempi keskeyttänyt ammatilliset opintonsa

Oppivelvollisuutta laajennettiin syksyllä 2021, jolloin oppivelvollisuusikä korotettiin 18 vuoteen. Lakimuutoksen tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen...

Opetushallituksen verkkosivuilla tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön

Kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjaavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen...

Lähes jokaisella peruskoulun keväällä päättäneellä on opiskelupaikka vuoden loppuun mennessä 

Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun aloittaa elokuussa 2023 runsaat 55 000 ekaluokkalaista. Lukiossa ja ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaa yhteensä noin 76 000 uutta opiskelijaa. Yli 99 prosenttia keväällä perusopetuksen päättävistä nuorista aloittaa opinnot perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa vuoden loppuun mennessä.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun opiskelijavalinnat on tehty

Yhteishaussa perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haki 76 500 hakijaa, joista 69 200 sai opiskelupaikan. Opiskelupaikan saaneiden osuus hakijoista on 91 %.

TUVA -koulutuksen perusteita täsmennettiin

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen käynnistymisen jälkeen todentui tarve tarkastella kaikille yhteisten ja valinnaisten koulutuksien osien määräytymistä yksilöllisten opinpolkujen tukemisen...

Kurt Torsell jatkaa Opetushallituksen ruotsinkielisen toiminnan johtajana

Kurt Torsell on työskennellyt ruotsinkielisen toiminnan johtajana lokakuusta 2019. Hän jatkaa toiselle määräaikaiselle johtajakaudelle 1.9.2023–31.8.2028.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa lähes 77 000 hakijaa

Juuri päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli lähes 77 000 hakijaa, joista 61 580 päättää perusopetuksen tänä keväänä. Perusopetuksesta valmistuvista 94 % haki ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Tulokset opiskelijavalinnasta tulevat kesäkuun puolivälissä.
Näytetään 1-10/34