Osallistu EU:n koodausviikkoon 5.-20.10.

Innokas-verkosto järjestää eri puolilla Suomea EU:n koodausviikkoon liittyen tapahtumia. Kirjaa ohjelmointiaiheiset oppitunnit, kurssit tai tapahtumat verkossa sekä tutustu opettajien suunnittelemaan haasteeseen.

Digiaikakauden taidot -ohjelma käynnistyy 80 toimijan voimin

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat yhteisesti käynnistäneet ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa aikuisten perustaitoja ja digitaitoja. Matalan kynnyksen koulutuksilla ehkäistään eriarvoisuutta, annetaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistetaan nykypäivän kansalaistaitoja. Hallitus varasi tarkoitukseen määrärahan vuoden 2018 I lisätalousarviossa. Opetushallitus on nyt myöntänyt 7 miljoonan euron avustukset kansalaisopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja opintokeskuksille.

Opetushallitus tukee valtionavustuksella ammatillisen koulutuksen kokeilevaa kehittämistä

Opetushallitus myönsi ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiseen 3 miljoonaa euroa. Hakuun jätettiin ennätysmäärä hakemuksia (35 kpl) ja haetun avustuksen yhteismäärä oli reilut 11,5 miljoonaa euroa. Myönteisen päätöksen sai 11 hanketta, joissa on mukana 49 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Monipuolisesti mobiililla -tietopaketti kouluille

Opetushallitus on laatinut tietopaketin kouluille tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa.

Digitalisaatio muuttaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation kehittäjillä oli tilaisuus tutustua robotisaation uusimpiin kehityssuuntiin, kun Opetushallitus järjesti koulutuspäivän Tampereen Techopolis Hermiassa 24.3.

Uutta tietoa opettajien ja ohjaushenkilöstön digitaalisista ohjaustaidoista DIGIOPE - selvityksellä

Selvityksen toteuttaa HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Kevään 2017 aikana toteutetaan laajamittainen kysely, jota syvennetään asiantuntijahaastatteluilla. Lisäksi on tavoitteena kartoittaa...

Valtakunnallinen tutoropettajapäivä kokoaa 600 tutoropettajaa Hämeenlinnan Aulangolle

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Vuonna 2016 käynnistetyllä valtakunnallisella tutoropettajatoiminnalla on tuettu kansallisesti pedagogiikan uudistamista ja uusien...

Verkkoaineistot ja videot suosittuja opetuksessa – tekijänoikeudet askarruttavat opettajia

Selvityksessä tarkasteltiin, mitä ja miten digitaalisia materiaaleja käytetään opetustyössä ja miten opettajat käyttävät omia ja muiden tekemiä opetusmateriaaleja. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä...
Näytetään 1-8/8