LUDOS — Lukion opettajille suunnattu koepankki uudistuu

Tavoitteena helppokäyttöinen ja saavutettava työkalu lukio-opettajille Opetushallitus on vuodesta 2010 asti ylläpitänyt suko.oph.fi-koepankkia, joka on tarkoitettu lukion rehtoreiden, kielten ja...

Opintotietojen käyttö KOSKI-palvelun kautta huimassa kasvussa

Laadukas data ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tietovarantopalvelu sujuvoittavat muun muassa oppijoiden asiointia ja omien opintotietojen hyödyntämistä työnhaussa ja jatko-opintoihin hakeutuessa.

Terveiset #Murros-tapahtumasta - Teknologinen murros muokkaa ammatillisen koulutuksen todellisuutta

Mikä puhututti? - Näkymiä teknologian ja digitalisaation hyödyntämiseen #Murros-tapahtuma keräsi Keravalle paikan päälle yli 300 vierailijaa. Esityksiä seurasi kahden eri YouTube-lähetyksen kautta...

Digitaalista osaamista on kehitettävä systemaattisesti kasvatuksessa ja koulutuksessa 

Digitaalisten ympäristöjen käytön vaikutuksista oppimiseen tarvitaan runsaasti lisätutkimusta. Tutkimus ei toistaiseksi yksiselitteisesti osoita, että digitaalisen teknologian käytöllä olisi oppimistuloksia heikentävä vaikutus. Digitaalisten laitteiden ja palvelujen käytön tarkoituksena koulussa on aina edistää oppimista.

Opetushallitus ja UNICEF syventävät yhteistyötään koulutusinnovaatioiden kehittämiseksi

Opetushallitus ja UNICEF innovaatiotoimisto allekirjoittivat maanantaina 20. maaliskuuta 2023 yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tarkoituksena on syventää yhteistyötä koulutusinnovaatioiden alalla. Yhteisymmärryspöytäkirja tiivistää yhteistyötä Opetushallituksen alla toimivan Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEEDin ja UNICEFin Helsingissä sijaitsevan Global Learning Innovation Hubin välillä. Organisaatioiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä strategisella ja teknisellä tasolla kehittääkseen innovatiivisia oppimisratkaisuja, jotka edistävät inklusiivista ja laadukasta koulutusta kaikille lapsille ja nuorille.

Osallistuisin vaikka heti uudestaan! - Kokemuksia eTwinning-seminaarista Tanskasta

Syksyllä 2022 järjestettiin eTwinning-seminaari Tanskan Esbjergissä, joka oli suunnattu varhaiskasvatuksen kentällä työskenteleville. Mukaan kolme päivää kestävään seminaariin Suomesta lähti neljä osallistujaa. Seminaarin teemana oli ”Nordic kindergarten pedagogy meets & plays with technology”. Matkalla osallistujat pääsivät mukaan inspiroiviin työpajoihin sekä tutustumaan tanskalaiseen ja pohjoismaiseen pedagogiikkaan ja leikkisään oppimiseen teknologiaa hyödyntämällä. Seminaarin aikana osallistujat tutustuivat muihin kollegoihin muista maista ja löysivät kumppaneita kansainväliseen yhteistyöhön ja eTwinning-projekteihin. Suomesta osallistuneet oppivat matkalla eri varhaiskasvatuksen käytänteistä niin Suomessa että muissa maissa, ja saivat mukaan runsaasti eväitä työnsä tueksi.

Suomi luotsaa mielen hyvinvointiin ja digitaaliseen nuorisotyöhön keskittyviä eurooppalaisia nuorisoalan kehittämishankkeita

EU:n nuoriso-ohjelmien uuden ohjelmakauden myötä käynnistyi kaksi Suomen koordinoimaa yhteistyöhanketta. Molempien hankkeiden teemat ovat ajankohtaistakin ajankohtaisempia ja iskevät suoraan pandemia-ajan arkitodellisuuteen. Mutta mitä ovat kansallisten toimistojen yhteistyöhankkeet?

Digitaalisen turvallisuusosaamisen ja kestävyystoiminnan merkitys korostuu tulevaisuuden työelämässä

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys kiihdyttävät digitaalisen osaamisen tarvetta tulevaisuudessa eri ammateissa. Perustaidot eivät enää riitä missään, mutta edistyneintä osaamista vaaditaan digiturvallisuudessa. Vihreä siirtymä kasvattaa puolestaan tarpeita kestävyystoimintaan liittyvälle osaamiselle. Tämä ilmenee Opetushallituksen tuoreesta ennakointiraportista.

Digitaalinen osaaminen korostuu entistä enemmän tulevaisuudessa

Euroopan komission Eurydice-verkosto julkaisi syksyllä raportin, jossa tarkastellaan 37 eri Euroopan maan tapaa opettaa tieto- ja viestintäteknologiaa. Raportissa puhutaan englanniksi oppiaineesta...

Kansainvälisten asiakkaiden ymmärtäminen on osa ammattitaitoa

Eurooppalaisia opettajia ja opiskelijoita yhteiseen työskentelyyn rohkaiseva eTwinning-alusta ja verkosto on muuttanut kokonaan Lapin koulutuskeskus REDU:ssa matkailualan opettajana työskentelevän...
Näytetään 1-10/67