Scholar Rescue Fund tuo uhkaa tai vainoa kokevia tutkijoita Suomeen

Ensimmäiset SRF-tutkijoita vastaanottaneet yliopistot, Turun ja Helsingin yliopistot sekä Aalto-yliopisto, ovat tehneet pioneerityötä kriisialueilta lähtöisin olevien tutkijoiden vastaanottamisessa...

Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -rahoitus tukee 17 suomalaista organisaatiota

Vuoden 2023 hakukierroksella rahoitettiin Euroopan tasolla ennätykselliset 37 hanketta. Suomesta mukana on laaja kirjo toimijoita: korkeakouluja, ammatillisia oppilaitoksia, järjestöjä, yrityksiä ja hyvinvointialue.

Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä ei yllä huippuvuosien tasolle – ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen kehitys liikkuvuuksissa on eriytynyt

Vuonna 2023 korkeakouluopiskelijat tekivät yhteensä hieman yli 10 000 ulkomaanjaksoa, kun mukaan lasketaan sekä pitkä- että lyhytkestoiset jaksot. Ulkomaanjaksojen kokonaismäärä lisääntyi edellisestä vuodesta 21 prosentilla eli 1750 jaksolla. Tiedot käyvät ilmi tilastopalvelu Vipusesta.

Uralle suuntaa SIMHE-ohjauksesta – Toimittaja ja hallintotyöntekijä saivat uusia ajatuksia uraohjauksesta

SIMHE-ohjaus auttaa korkeasti koulutettuja Suomeen muuttaneita integroitumaan osaksi yhteiskuntaa. Se käy usein koulutuksen ja työllistymisen kautta, niin kuin on käynyt Anna Jarovajalle ja Elodie Magnierille.

Laatuvarmistettu Erasmus+ -jäsenyys eli akkreditointi kiinnostaa yhä opetuksen järjestäjiä

Yhä useampi suomalainen koulutusorganisaatio on akkreditoitu Erasmus+ -ohjelmassa. Ammatillisessa koulutuksessa kattavuus on jo yli yhdeksänkymmentä prosenttia.

Opettajiksi Suomeen Tansaniasta ja Turkista – opetusalan korkeakoulutetut saivat byrokratiaan apua SIMHE-palveluista

Suomeen muuttava korkeasti koulutettu ei usein tiedä, miten tutkinnon saa tunnustetuksi, jotta oman alan töihin voi hakea. SIMHE-palvelut ovat auttaneet muun muassa varhaiskasvatuksen ja matematiikan opettajia pääsemään alan töihin.

Lääketieteen palvelukseen Ukrainasta Suomeen – SIMHE-palvelut auttoivat lääkäriä ja hammaslääkäriä työllistymään

Kirurgi Rashid Khan opetteli suomen Ukrainassa ja pääsi töihin SIMHE-valmennuksen avulla. Hammaslääkäri Iryna Daniuk puolestaan tuli Suomeen, ja SIMHE auttoi häntä saamaan paperit kuntoon ja opinnot työn alle.

Usealle suomalaiselle toimijalle rahoitusta globaaliin yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeiden vuoden 2023 haun tuloksissa suomalaistoimijat näyttäytyvät vahvoina globaalissa yhteistyössä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja urheilun alalla.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat nostavat suomalaisten korkeakoulujen kapasiteettia osallistua kansainvälisiin yhteistutkinto-ohjelmiin

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä.

14 suomalaisorganisaatiolle rahoitusta strategiselle yhteistyölle Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -toiminnossa

Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -toiminnossa on vuoden 2022 hakukierroksella valittu rahoitettavaksi suuri joukko lupaavia projekteja. Rahoitusta jaettiin yhteenliittymille yhteensä 62 miljoonaa euroa.
Näytetään 1-10/127