Erasmus+ kumppanuushankkeiden ensimmäiseltä hakukierrokselta rahoitetaan 13 korkeakoulutuksen hanketta

Erasmus+ kumppanuushankkeiden kevään 2021 hakukierros oli ensimmäinen uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Kumppanuushankkeet ovat jatkoa aiemmalla ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitetuille Erasmus+...

Komissio on myöntänyt rahoitusta uuden Erasmus+ -ohjelmakauden Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Uuden ohjelmakauden myötä toiminnossa myönnettiin rahoitusta kahdelle hanketyypille: Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin sekä uuteen Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmisteluun.

Miten opiskeluaikaiset kokemukset vaikuttavat henkilökohtaiseen kehitykseen? Osallistu Campus International -kyselyyn!

Campus International -kyselyssä on kysymyksiä taustatiedoista, luonteenpiirteistä, ja käytösmalleista. Kyselyssä pääsee samalla siis oppimaan itsestään. Osallistujat vastaavat kyselyyn kahtena...

Komissiolta tukea 47 Erasmus Mundus -yhteisohjelmalle - kuudessa mukana suomalainen korkeakoulu

Komissiolta tukea 47 Erasmus Mundus -yhteisohjelmalle - kuudessa mukana suomalainen korkeakoulu

Ukrainasta paenneille opiskelijoille tarjolla tukea tohtoriopintojen jatkamiseen Suomessa

Opetushallitus on avannut EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine -apurahahaun Ukrainasta paenneille jatko-opiskelijoille.

Erasmus+ -yhteistyöhankkeita haettiin viimevuotista vähemmän

Innovaatioita ja oppilaitosten kehittämistä tukevien yhteistyöhankkeiden hakemusmäärät laskivat viime vuodesta. Yhtenä syynä saattaa olla se, että edellisillä hakukierroksilla rahoitettuja tämän hanketyypin hankkeita on yhä käynnissä.

Eurydice-raportti: Suomessa valtiovallan tuki korkeakoulutuksen yhdenvertaisuuden edistämiselle on eurooppalaista keskitasoa vahvempi

Inkluusion edistäminen on tärkeä osa eurooppalaista korkeakoulutusta ja Suomessa kansalliset linjaukset ja säädökset tukevat sitä keskivertoa enemmän, selviää tuoreesta EU-raportista. Meillä korkeakoulutukselle on laadittu saavutettavuussuunnitelma ja sekä sisäänpääsyssä että opinnoissa on mahdollisuuksia joustoihin. Parantamisen varaa löytyy vielä opiskelijoiden ohjauksessa ja neuvonnassa sekä tuessa henkilökunnan yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiselle.

TFK-ohjelman toinen hakukierros mahdollistaa yhteistyötä ja molemminpuolista oppimista Eteläisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kanssa

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK -verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja. Ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyötä yhteistyö- ja liikkuvuushankkeiden kautta.

Päivitetty 3.3.: Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutus käynnissä oleviin EU-ohjelmien hankkeisiin sekä kansainväliseen liikkuvuuteen

Käynnissä oleviin Erasmus+ - ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin ja kansainvälisiin liikkuvuuksiin sovelletaan Ukrainan kriisin johdosta ns. force majeure -sääntöä.

Focus on Africa -tilaisuus saavutti suuren määrän osallistujia

Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön merkitys kasvaa nuorisoalan ja koulutuksen kentällä. Opetushallitus järjesti 9.12.2021 Focus on Africa -webinaarin, joka keskittyi Afrikan maiden kanssa tehtävän yhteistyön kasvavaan strategiseen painoarvoon ja laajentuviin yhteistyömahdollisuuksiin eri koulutussektoreilla ja nuorisoalalla.
Näytetään 1-10/73