Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät kokosi yli 450 kollegaa Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle

Tapahtuma kokosi yhteen yli 450 korkeakoulutuksen kansainvälistymisen parissa ympäri Suomen työskentelevää kollegaa ja sidosryhmien edustajaa. Päivien teema oli “Kansainvälisyys murroksessa” ja...

Eurydice-raportti: Suomi saa hyvän arvosanan korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden tukemisessa

Tuoreen raportin mukaan Suomi on onnistunut hyvin opiskelijaliikkuvuudesta tiedottamisessa ja neuvonnassa, vieraiden kielten opiskelumahdollisuuksien järjestämisessä, ulkomailla opiskelun taloudellisessa tukemisessa sekä ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvussa ja tutkintojen tunnustamisessa. Parannettavaa on vielä haavoittuvassa asemassa oleville liikkujille tarjottavassa tuessa.

Yli 19 miljoonaa euroa EU-avustusta myönnetty korkeakoulujen eurooppalaiseen liikkuvuuteen

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaisen liikkuvuuden (KA131) vuoden 2023 avustus on myönnetty korkeakouluille. Tuen myönnöt korkeakouluille perustuvat vuonna 2021 ja 2022 myönnetyllä avustuksella...

Nordplus on palannut entiselleen

Millainen on opiskelijan vihreämpi vaihtojakso ulkomailla?

Kansainvälinen kokemus ja osaaminen ovat tärkeitä globaalissa maailmassa. Hyville käytännön esimerkeille vaihtojakson toteuttamisesta ympäristöystävällisemmin on tilausta. Tässä esimerkki Erasmus+ -vaihtojaksosta.

TFK-ohjelman hakukierroksella 2023 tuetaan yhteistyötä Ukrainan kanssa

Team Finland Knowledge -ohjelman tavoitteena on luoda ja vahvistaa suomalaisten korkeakoulujen yhteistyötä TFK -verkoston valittujen kohdealueiden ja -maiden kanssa sekä muotoilla yhteistyöhön uudenlaisia toimintamalleja. Ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyötä yhteistyö- ja liikkuvuushankkeiden kautta.

Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksojen määrä nousi, mutta ei vielä koronaa edeltävälle tasolle

Tilastopalvelu Vipusen tuoreet tilastot kertovat, että suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden tekemien ulkomaanjaksojen määrä kasvoi vuonna 2022, mutta edelleen jäädään kauas koronaa edeltäneestä tasosta. Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden tilanne näyttää elpyvän hitaasti.

Digitaalista oppimista Ghanaan – yliopistot Tampereelta, Tallinnasta ja Accrasta ratkovat opetusta Erasmus+ -hankkeella

Kun Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma aloitti oppimiseen liittyvän haun kapasiteetinvahvistamishankkeille, päättivät Tampereen yliopisto, Tallinnan yliopisto ja ghanalaiset Winneban yliopisto sekä Cape Coastin yliopisto tarttua mahdollisuuteen. Hankkeessa tehdään tutkimusta siitä, millainen potentiaali verkko-opetuksella Ghanassa on. Hakemus menestyi haussa, ja nyt kolmivuotinen hanke on juuri alkanut.

Alkuvuoden Erasmus+ -hakujen hakijamäärät ovat vahvassa nousussa

Suomaisorganisaatioiden kiinnostus EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittamiin liikkuvuushankkeisiin on elpymässä koronaa edeltävälle tasolle: hakemusten määrä tuplaantui viime vuoteen verrattuna. Myös kansainvälistä yhteistyötä edistävistä kumppanuushankkeista kiinnostuneiden määrä lähes kaksinkertaistui tämän vuoden ensimmäisessä haussa.

Suomalaiset korkeakoulut kehittävät tulevaisuuden ratkaisuja digitalisaation, kestävän kehityksen ja meriteollisuuden aloilla

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntautuvien hankkeiden (Forward-looking projects) tavoitteena on edistää innovointia, luovuutta, virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä. Vuonna 2022 haettavana oli rahoitusta kolmessa eri hankekategoriassa, joissa rahoitetaan ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä monialaisten painopisteiden hankkeita. Kolme suomalaista korkeakoulua menestyi hakukierroksella.
Näytetään 1-10/104