Suomalaisille organisaatioille myönnettiin yli 10 miljoonaa euroa Erasmus+ -ohjelman kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin

Erasmus+ -yhteistyöhankkeiden kevään hakukierroksen rahoituspäätökset on tehty. Suomalaisille organisaatioille myönnettiin rahoitusta yhteensä 10,4 miljoonaa euroa. Avustuksilla rahoitetaan koulutuksen kehittämistä ja muun muassa kestävää kehitystä edistäviä hankkeita.

Kansainvälisyys vahvistaa kansalaisopistojen tehtävää ja roolia – Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen vaikutukset näkyvät sekä opistojen toiminnan eri tasoilla että laajasti yhteiskunnassa

Kansalaisopistot, vapaan sivistystyön oppilaitoksina, toimivat tärkeänä moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäjänä. Kansainvälisyys on näkynyt kansalaisopistokentällä jo 1950-luvun loppupuolelta saakka. Heidi Karppasen pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu oppilaitosten näkökulmasta kansainvälisten liikkuvuusjaksojen tuomia vaikutuksia kansalaisopistoille. Tutkielman tuloksena liikkuvuusjaksojen vaikutukset näkyvät niin yksilön tasolla (asenteina ja ymmärryksenä), kunnassa (kotikansainvälisyytenä), hanketoimintana (kansallisena ja seudullisena kansainvälisyytenä) kuin lisääntyneinä liikkuvuusjaksoina ulkomaille.

Erasmus Mundus -maisteriohjelma PROMISE tähtää kaivostoiminnan kestävään tulevaisuuteen

Oulun yliopisto on käynnistänyt Erasmus Mundus -maisteriohjelman nimeltä Sustainable Mineral and Metal Processing Engineering (EMJM-PROMISE). PROMISE sitoutuu kouluttamaan tulevaisuuden osaajia, joilla on kyky kehittää mineraalien ympäristöystävällistä käsittelyä. Lue lisää suomalaisen hankekoordinaattorin ajatuksia!

Osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämistä Erasmus+ -kumppanuushankkeissa

Molempien hankkeiden koordinaattorina toimi Åbo Akademin kasvatus- ja hyvinvointitieteiden tiedekunnan vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori Emmanuel Acquah. Hän korostaa tietoista pyrkimystä ottaa...

eTwinning-kouluiksi nimitettiin Suomesta neljä osallistavaa ja innovatiivista oppilaitosta

Kirjoittaja: Katariina Kivi eTwinning-koulu-nimike motivoi arvioimaan ja kehittämään lukion kansainvälisyyttä Kouvolan yhteislyseossa on viime lukuvuosina panostettu vahvasti kansainväliseen...

Irlantilainen yhteisöllisyys viehätti savolaisopoja

Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opotiimi haaveili jo ennen koronapandemiaa kansainvälisestä opintomatkasta saadakseen näkökulmia, vaikutteita ja yhteisiä kokemuksia siitä, mitä opinto-ohjauksesta...

Uusissa Erasmus+ kumppanuushankkeissa kehitetään korkeakoulutuksen digitaalisuutta

Erasmus+ kumppanuushankkeiden kevään 2023 hakukierroksella korkeakoulutuksen sektorille jätettiin Suomessa yhteensä 28 hakemusta, joista kymmenen oli 250 000 euron ja kahdeksantoista 400 000 euron...

Opetushallitus käynnistää pyöreän pöydän keskustelujen sarjan tutkimusyhteistyökumppaneiden kanssa

Opetushallitus käynnistää 16.8.2023 pyöreän pöydän keskustelujen sarjan, joka tuo yhteen tutkijoita ja asiantuntijoita pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisia teemoja. Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä, välittää tietoa uusista, ajankohtaisista tutkimustuloksista, tukea tiedon hyödyntämistä sekä käynnistää keskustelua osapuolia kiinnostavista tulevista tutkimusteemoista. Keskustelusarja on osa tutkimusyhteistyön tiivistämistä.

Finnish sport institutes supporting sustainability in vocational education and training

The Finnish sport institute network has made significant progress in advancing their shared goal of promoting the internationalization of sport and exercise in vocational education and training. In collaboration with the Finnish National Agency for Education (EDUFI), the network organized an Erasmus+ Training and Cooperation Activities (TCA) thematic seminar in Finland in May 2023, focusing on the theme of Sport and Sustainability. This seminar served as a platform for European experts from the sport and vocational education and training (VET) sectors to convene and exchange ideas.

Puhtaan energian oppimiskeskuksia Turkuun, Hollantiin, Espanjaan, Saksaan ja Kreikkaan

Erasmus+-hanke yhdistää alueiden ammattikoulut, ammattikorkeat ja yritykset ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiksi. Ajatus on vastata energiamurroksen tuomiin alati muuttuviin osaamistarpeisiin.
Näytetään 1-10/113