Opettajien eurooppalainen yhteistyö saa tunnustusta ensi kertaa jaettavalla EITA-palkinnolla

Ensimmäistä kertaa jaettava Eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinto (EITA) tuo esille parhaita Erasmus+ -ohjelmassa toteutettuja opetukseen liittyviä käytänteitä. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta eurooppalaisiin hankkeisiin osallistuneille opettajille ja kouluille.

Tervetuloa kehittämisen hankepäivään 30.9.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäiviä on järjestetty kaksi kertaa vuodessa jo muutaman vuoden ajan. Palaute kehittämispäivistä on ollut erittäin hyvää. Kehittämispäivät on koettu tärkeiksi...

Podcast -ääni ammatilliselle koulutukselle

AMKE ja Koulutuskeskus Salpaus järjestivät kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille avoimen podcast-työpajasarjan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Työpajojen tavoitteena oli valmentaa...

Ympäristöoppia on innostava opettaa, mutta myös tukea kaivataan – Tutustu ympäristöopin selvityksen tuloksiin

Ympäristöoppi koetaan pääsääntöisesti innostavaksi aineeksi opettaa, selviää Opetushallituksen toimeksiantona tehdystä selvityksestä. Ympäristöopin opettamiseen sekä ala- ja yläkoulun välisen nivelvaiheen sujuvoittamiseen kaivataan kuitenkin tukea.

Nyt se alkaa – uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukioissa

Lukioissa ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa uusien opetussuunnitelmien (LOPS) mukaisesti. Uudet LOPSit huomioivat aiempaa vahvemmin opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yksilölliset tarpeet sekä antavat heille nykyistä kattavammat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. Opetushallituksen LOPS-materiaalit ja -tuunaamot sekä neuvonta tukevat opettajien työtä ja opetussuunnitelmien käyttöönottoa paikallisesti.

Tule mukaan suunnittelemaan Opetushallituksen työn tulevia painopisteitä!

Olemme uudistaneet toimintaamme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja haluamme nyt arvioida sekä kehittää työtämme entistä asiakaslähtöisemmin. Siksi kutsumme asiakkaat ja sidosryhmät mukaan pohtimaan työmme suuntaa ja painopisteitä muuttuvassa toimintaympäristössä ja luomaan pohjaa vuoden 2022 toiminnalle.

Ennakointiosaaminen tulevaisuuden kilpailu- ja menestystekijä

Ennakointi ja sen johtaminen on noussut viime vuosien aikana yhä näkyvämmäksi osaksi koulutuksen laadunhallintaa. Vuoden 2020 lopussa valmistui YAMK-opinnäytetyö, joka käsitteli ennakoinnin edellyttämää osaamista ja johtamista osana koulutuksen laadunhallintaa.

Korkeakoulut valmiina sähköisen tutkintotodistuksen liitteen käyttöä varten

Tutkintotodistuksen liite on laajalti käytetty Vastaajien keskuudessa tutkintotodistuksen liitteen käyttö oli hyvin yleistä: 78.31% vastanneista vahvistivat, että he myöntävät tutkintotodistuksen...

Korkeakoulujen virtuaaliset kansainvälisten asioiden kevätpäivät kokosivat keskustelemaan ja päivittämään tietoja kansainvälisyydestä

Perinteiset korkeakoulujen kv-kevätpäivät järjestettiin tänä vuonna koronapandemian takia kokonaan virtuaalisesti. Fyysiseen tapahtumaan verrattuna tarjonta oli suppeampi, mutta kattoi ajankohtaisia teemoja, joiden äärelle oli tärkeää kokoontua vaihtamaan ajatuksia.

Heritage Hubsissa lapset ja nuoret ovat aktiivisia kulttuuriperintötoimijoita

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoimassa Heritage Hubs -hankkeessa tuodaan suomlaisia, espanjalaisia ja serbialaisia nuoria yhteen edistäen kulttuuriperintövaihtoa ja eurooppalaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Hanke rohkaisee nuoria tutkimaan ja jakamaan omaa kulttuuriperintöään. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta vuosille 2018-2020.
Näytetään 1-10/61