Oppiaine- ja teemakohtaiset Lops-tuunaamot tukevat paikallista opetussuunnitelmatyötä

Suuren suosion saaneet Opetushallituksen Lops-tuunaamot jatkuvat talvi- ja kevätkaudella 2022–2023. Tuunaamot ovat matalan kynnyksen koulutustilaisuuksia, joissa on tilaisuus kysyä ja keskustella...

Yli viidennes kansainvälisistä korkeakouluopiskelijoista lähtee maasta pian valmistumisen jälkeen

Kansainvälisten opiskelijoiden tai ulkomaalaistaustaisten työllistymistä Suomessa vaikeuttavat kotimaisten kielten puutteellinen osaaminen, koulutuksen ja työkokemuksen soveltumattomuus suomalaisille työmarkkinoille sekä työllistymistä tukevien verkostojen puute. Opetushallituksen tilaamassa selvityksessä tarkastellaan maahanmuuton ja vieraskielisen väestön kehityksen vaikutuksia työmarkkinoihin ja koulutukseen.

Suomalaisten korkeakoulujen koordinoimat hankkeet menestyivät Erasmus+ -kapasiteetinvahvistamishaussa

Vuoden 2022 hakukierroksella jaettiin avustusta yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Hakuaikaan mennessä jätettiin 429 hakukelpoista hakemusta, joista 33 prosentille myönnettiin rahoitus...

Suomalaiset organisaatiot menestyivät Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden haussa

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet (Erasmus+ Capacity Building in the field of Vocational Education and Training) oli ensimmäistä kertaa haettavana keväällä 2022...

Sosiaali- ja terveysalan koulutus uudistuu eurooppalaisessa yhteistyössä

Jouni Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoi Preconception Health of Youth, bridging the gap in and through education, PreconNet -hankkeesta, jossa on kehitetty digitaalista oppimateriaalia...

Kehitämme toimintaamme asiakkaita kuunnellen – koulutuksen järjestäjiltä kerätään toiveita

Periaatteenamme Opetushallituksessa on kehittää kasvatusta, koulutusta ja osaamista asiakaslähtöisesti, jotta pystymme entistä paremmin tekemään työmme niin, että siitä on kaikkein suurin hyötyä kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille. Tätä periaatetta olemme toteuttaneet muun muassa Vaikuttamisen paikka -tilaisuuksissa, jolloin kutsuimme suuren joukon sivistyksen asiantuntijoita pohtimaan Opetushallituksen työn suuntaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Täsmävinkkejä parhaisiin käytänteisiin ja laadukkaisiin eTwinning-projekteihin

Kirjoittaja: Jenni Decandia, eTwinning-lähettiläs Orivedeltä Oppimisen iloa ja eurooppalaista yhteistyötä eTwinning-projektit tarjoavat helpon ja kätevän tavan rikastuttaa omaa opetusta. Oppilaille...

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden syyspäivillä suunnattiin katse tulevaisuuteen ja iloittiin kohtaamisista

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden syyspäivät järjestettiin Oulussa 16.-17.8.2022. Päivät keräsivät yhteen yli 250 kansainvälisen yhteistyön osaajaa korkeakouluista ympäri Suomen.

Osaajapulaan vastaamiseksi digiosaamistarpeiden määrittelyä ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen osien hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä

Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projekti koostaa sisältöjä hyödynnettäväksi eri tutkinnon perusteiden uudistamisprojekteissa Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Hämeen...

Ulkoinen vaikuttavuusarviointi Oikeus osata -kehittämisohjelmaan valmistui

Vuonna 2020 käynnistynyt Oikeus osata -kehittämisohjelma on laajin viime vuosina rahoitettu ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, ja hankkeisiin on kohdistunut paljon odotuksia...
Näytetään 1-10/91