Digitaalisten työkalujen käyttö sujuvoittaa oppimista ja kasvattaa motivaatiota

Erityisasiantuntija Tomi Kytölä opetus- ja kulttuuriministeriöstä toi avauspuheenvuorossaan esiin, että ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyden itsearviointikyselyä ollaan päivittämässä. Kysely on...

Nuorten näkemyksille lisää painoarvoa EU:ssa Euroopan nuorisovuoden 2022 perintönä

Euroopan komissio aikoo ottaa käyttöön ns. nuorisotestin (”youth check”), jonka tarkoitus on varmistaa, että päätösten vaikutus nuoriin on huomioitu. Tätä täydentävät erityisesti useat nuorille...

Rakennetaan toivoa Ukrainalle: 15 inspiroivaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketta

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa voidaan tukea merkittävällä tavalla sellaisia yksilöitä ja yhteisöjä, jotka kohtaavat odottamattomia haasteita. Tuki on erityisen tärkeä...

Opetushallituksen asiakaskysely tukee toiminnan kehittämisessä

Syyskuussa 2023 avoinna olleeseen Opetushallituksen palveluiden asiakaskyselyyn vastasi yhteensä noin 1200 henkilöä eri taustoista. Otos edustaa kattavasti suurimpia asiakasryhmiämme. Kyselyssä...

Usealle suomalaiselle toimijalle rahoitusta globaaliin yhteistyöhön

Erasmus+ -ohjelman kapasiteetinvahvistamishankkeiden vuoden 2023 haun tuloksissa suomalaistoimijat näyttäytyvät vahvoina globaalissa yhteistyössä korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja urheilun alalla.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat nostavat suomalaisten korkeakoulujen kapasiteettia osallistua kansainvälisiin yhteistutkinto-ohjelmiin

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta Erasmus Mundus -toiminnon hankkeille. Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Ohjelmien kautta kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä.

14 suomalaisorganisaatiolle rahoitusta strategiselle yhteistyölle Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -toiminnossa

Erasmus+ Innovaatioyhteenliittymät -toiminnossa on vuoden 2022 hakukierroksella valittu rahoitettavaksi suuri joukko lupaavia projekteja. Rahoitusta jaettiin yhteenliittymille yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Erasmus+ -kumppanuushankkeet kehittävät digitaalista kuntoutusta ja digitaalisen tarinankerronnan pedagogiikkaa

Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen myötä korkeakoulusektorilla tunnistettiin tarve kehittää erilaisia digitaalisia ratkaisuja opetuksen tueksi. DIRENE “Competences for the new era...

Korkeakoulujen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden määrä lähes kaksinkertaistui

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden rahoituspäätökset on tehty Opetushallituksessa. Tänä vuonna korkeakoulupuolella hyväksyttiin ennätysmäärä eli 7 hanketta. Sekä rahoitettujen hankkeiden että myönnetyn rahoituksen määrä kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi viime vuodesta.

Ennätysmäärä korkeakoulutuksen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakemuksia

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyi 23.4.2020. Euroopan komissio myöhensi hakuaikaa kuukaudella covid-19 -kriisin vuoksi. Vaikka korkeakoulut ympäri Eurooppaa suljettiin, hakemusten työstäminen jatkui menestyksekkäästi ja hakemuksia saapui Opetushallitukseen 34 kappaletta. Hakemusten määrä on suurin koko Erasmus+ -kaudella.
Näytetään 1-10/127