Uusi opas tukee oppilaanohjausta ja sen tehostamista

Opetushallituksen uusi opas tukee tarpeenmukaista oppilaanohjauksen toimeenpanoa ja kuvaa mitä tulee huomioida, kun arvioidaan tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarvetta. Opas toimii käytännön työkaluna ohjaajille ja opetustoimen hallinnolle.

Lukiodiplomien ohjeet on päivitetty – Opetushallitus valmistelee parhaillaan myös lukiodiplomien jatkokehittämistä

Opetushallitus on päivittänyt lukiodiplomien ohjeet lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaiseksi. Uudet ohjeet ovat tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa 1.8.2021 jälkeen. Opetushallitus laatii parhaillaan myös suunnitelmaa lukiodiplomien jatkokehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta.

Suullisen kielitaidon arviointiin ja todistuskäytänteisiin muutoksia – koe mahdollista suorittaa myös suullisilla näytöillä

Opetushallitus on antanut ohjeet suullisen kokeen suorittamisesta ja todistuskäytänteistä. Uusi ohje koskee latinan kielen oppimääriä lukuun ottamatta kaikkia toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen oppimääriä.

Konferenssi tukee ruotsinkielisen koulutuksen kehittämistä ja tasavertaisuutta

Toukokuun 17. päivä järjestettävän konferenssin teemana on ruotsinkielinen koulutuspolku, sen erityispiirteet ja haasteet. Konferenssi on jatkoa vuonna 2021 julkaistulle selvitykselle ruotsinkielisestä koulutuksesta Suomessa. Konferenssissa pureudutaan selvityksen esille nostamiin kysymyksiin, kuten ruotsinkielisen koulutuksen laatuun ja tasavertaisuuteen sekä koulutusta koskevan tietopohjan vahvistamiseen.

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkosto on perustettu

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkosto toimii neljän eri teeman ympärillä. Ensimmäinen teema on ammatillisen koulutuksen digipedagogiikan yhteiskehittäminen. Tavoitteena on erilaisten...

Tykkylumen ääreltä Kuusamosta löytyi laaja kirjo seikkailukasvatuksellisia menetelmiä sekä uudenlaista uskallusta

Joulukuussa joukko nuorisotyöntekijöitä eri puolilta Eurooppaa kokoontui seikkailukasvatuksellisen prosessin ja reflektion – sekä lumikenkien ja letkajenkan – äärelle Oivangin Nuoriso- ja luontomatkailukeskukseen. Vertaisoppisen ilmapiirissä lujittuivat sekä usko omaan tekemiseen että työntekijöiden väliset kansainväliset verkostot.

Luupin alla: Millaista osaamista tarvitaan vuonna 2035?

Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Luupin alla ovat näistä kymmenen tärkeintä.

Opettajien eurooppalainen yhteistyö saa tunnustusta ensi kertaa jaettavalla EITA-palkinnolla

Ensimmäistä kertaa jaettava Eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinto (EITA) tuo esille parhaita Erasmus+ -ohjelmassa toteutettuja opetukseen liittyviä käytänteitä. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta eurooppalaisiin hankkeisiin osallistuneille opettajille ja kouluille.

Tulevaisuuden taitoja tulevaisuuden opettajille

eTwinningissä myös opettajaopiskelijat voivat oppia keskeisiä tulevaisuuden taitoja: projektin suunnittelua ja ohjausta, kansainvälistä vuorovaikutusta, tiimityötä ja osallistavaa lähestymistapaa opetukseen. Nämä taidot mahdollistavat työskentelyn kansainvälisissä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen verkostoissa.

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen jaossa 15,5 miljoonaa euroa

Kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt ja säätiöt sekä korkeakoulut voivat hakea Opetushallituksesta rahoitusta opetustoimen henkilöstön kouluttamiseen. Haku jatkuu 10.2.2022 asti, ja haettavana on 15,5 miljoonaa euroa.
Näytetään 1-10/78