Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otetaan käyttöön 1.7.2021 alkaen

Opetushallitus lähettää kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella työpaikkaohjaajakyselyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämän lisäksi oppilaitos kysyy työpaikan edustajalta palautetta kaksi kertaa vuodessa.

Tervetuloa kehittämisen hankepäivään 30.9.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäiviä on järjestetty kaksi kertaa vuodessa jo muutaman vuoden ajan. Palaute kehittämispäivistä on ollut erittäin hyvää. Kehittämispäivät on koettu tärkeiksi...

Ennakointiosaaminen tulevaisuuden kilpailu- ja menestystekijä

Ennakointi ja sen johtaminen on noussut viime vuosien aikana yhä näkyvämmäksi osaksi koulutuksen laadunhallintaa. Vuoden 2020 lopussa valmistui YAMK-opinnäytetyö, joka käsitteli ennakoinnin edellyttämää osaamista ja johtamista osana koulutuksen laadunhallintaa.

Uusi normaali haastaa – ennakoinnista avaimia menestykseen

Työelämän tulevaisuus - millaisella osaamisella eteenpäin? Tätä kysymystä pohdittiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämässä webinaarissa. Webinaari toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa laadunhallinnan hankekokonaisuutta, jossa ennakointiyhteistyö on yhtenä keinona koulutuksen jatkuvassa parantamisessa.

Ammatillisen koulutuksen vuoden 2021 laatupalkinto haettavana

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa 24.3. – 31.5.2021. Vuoden 2021 laatupalkinnon teemana on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä oppimiserojen kaventaminen. Haku toteutetaan uudistuneella hakulomakkeella ja arvioinnissa käytetään päivitettyä EFQM-mallia.

Yksilöllisten opintopolkujen laadun kehittämiseen tarjolla uutta tukimateriaalia

Opetushallitus ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat koonneet tuki- ja ohjausmateriaalia, jolla edistetään laadukasta yksilöllisten opintopolkujen toteutumista. Materiaalit tuotettiin laadunhallinnan koordinaatiopisteen projektissa, jota rahoittaa Euroopan komissio. Vasta julkaistut materiaalit on suunnattu ammatillisille opettajakorkeakouluille sekä ammatillisen koulutuksen toimijoille.

12 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Oikeus osata -kehittämisohjelma on käynnistetty varmistamaan sitä, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot paitsi työelämään myös...

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudellemaalle ja Tampereelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKille. Palkinnoilla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä kokonaisvaltaiseen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Perho Liiketalousopistolle.

Parasta-työkalut jaossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamat Parasta-kehittämishankkeet ovat jo vuodesta 2017 lähtien edistäneet ammatillisen koulutuksen uudistumista. Hankeet ovat tehneet työtä...

Opetushallitus jakaa 15,3 miljoonaa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Opetushallitus avaa 1.9.2020 haettavaksi valtionavustusta ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseksi. Kehittämistoimet toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen Oikeus osata -kehittämisohjelmaa.
Näytetään 1-10/13