Kohtaatko työssäsi maahanmuuttajien korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä? SIMHE-palvelut tukevat

Kohtaatko työssäsi maahanmuuttajien korkeakoulukseen liittyviä kysymyksiä? Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä ratkotaan erityisesti Supporting Immigrants in Higher Education in Finland SIMHE-korkeakouluissa, joita on yhteensä kymmenen.

Mitä ohjaajan täytyy tietää tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustamisesta?

Saara Kalajoki toimii erityisasiantuntijana Tutkintojen ja kieliosaamisen tunnustamisen yksikössä Opetushallituksessa. – Kielitutkinnon suorittamisen tarve voi tulla eteen kansalaisuushakemuksessa tai...

Uudet kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat osallisuutta ja ohjausta

Opetushallitus on julkaissut uudet kotoutumiskoulutuksen perusteet. Perusteet tulevat voimaan 1.8.2022 jälkeen alkavassa koulutuksessa.

Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet lausuntokierrokselle

Opetushallitus on laatinut luonnoksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Luonnos on laadittu tiiviissä yhteistyössä kotoutumiskoulutuksen parissa toimivien asiantuntijoiden...

Työelämän kovat kielitaitovaatimukset haastavat korkeakoulutettuja maahanmuuttajia

Mariyana Todorova: Miten maahanmuuttaja voi oppia riittävästi suomea? Mitä tarkoittaa, että osaa suomea? Kysymykseen voi vastata kahdella tavalla. Kotoutumiskoulutuksen kielitaidon tavoitetasoksi on...

Maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen ja integrointiin uusia ehdotuksia

Ohjausryhmän loppuraportti luovutettiin 15.2. opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Ohjausryhmä nostaa esiin huolen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden kantaväestöä...

Maahanmuuttajien kielenopetukseen ja kotoutumiseen lisävauhtia

Opetushallitus on myöntänyt yli 8 miljoonaa euroa valtionavustusta 73 hankkeelle, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielenopetusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti painotettiin hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja jotka tavoittelevat laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.

Maahanmuuttajille uusi joustava koulutusmalli

Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.

Kotisuomessa.fi-verkkopalvelussa laaja tarjonta opiskelumateriaalia maahanmuuttajille

Vuonna 2013 avattu kotisuomessa.fi-verkkopalvelu on päivitetty vastaamaan käyttäjien muuttuneita tarpeita. Päivitys mahdollistaa sivuston käytön mobiililaitteilla ja parantaa palvelun käytettävyyttä.

Opetushallitus isännöi pohjoismaista lukutaitokonferenssia

Konferenssin ensisijainen kohderyhmä ovat pohjoismaiset opettajat, jotka opettavat aikuisia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli, joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan koulutaustaa...
Näytetään 1-10/11