Vuoden tutoropettaja 2020 on Päivi Katainen Laukaasta

Koronatilanne kaatoi voittajan julkistamistilaisuudeksi kaavaillun valtakunnallisen tutoropettajapäivän, joten juhlallisuudet jouduttiin pitämään etäyhteyden välityksellä. Lämpimät onnittelut voittajalle!

Tutoropettajatoiminnasta on syntynyt jatkamisen arvoisia toimintamalleja

Tutoropettajatoiminta on tullut viimeisen viiden vuoden aikana tutuksi maamme peruskouluissa: valtaosa opetuksen järjestäjistä on saanut toimintaan valtionavustusta ja miltei kaikilla opettajilla on mahdollisuus turvautua tutoropettajan tukeen. Nykymuotoinen rahoitus on päättymässä ja nähtäväksi jää, millaisena onnistuneeksi koettu toiminta sen jälkeen jatkuu.

Hyödynnä avoimia oppimateriaaleja myös Finnassa

Avoimet oppimateriaalit palvelevat opettajia ja oppijoita aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja itseopiskeluun saakka. Ne ovat kaikille maksutta vapaassa käytössä. Oppimateriaaleja tuottavat...

Finna.fi-palvelusta löydät nyt myös avoimet oppimateriaalit

Suomen tiede- ja kulttuuriaineistot yhteen kokoavan Finnan valikoimaan ovat tulleet mukaan myös avoimet oppimateriaalit. Oppimateriaaleja voit vapaasti hyödyntää oman osaamisen kehittämisessä, opiskelujen parissa tai opettajan työssä.

Muuttaako korona-aika koulua? – Kuuntele Opetushallituksen uusin podcast-jakso

Etäopetusjakso viime keväänä toi lisää tietoa oppilaiden erilaisista oppimistyyleistä ja koulun yhteisöllisestä merkityksestä yhteiskunnassa. Se myös nosti esiin opettajien ja oppilaiden sekä...

Mediataitotehtäviä koululaisille – Ylen Lahjoita puhetta -hankkeen tehtäväpaketit ja uusi pakopeli ovat nyt opettajien käytössä

Yle on koonnut 4.-6. luokille, 8.-9. luokille ja lukioille mediataitopaketit, joista saa 1-2 oppitunnin mittaisen kokonaisuuden. Niiden palasia voi käyttää myös yksittäin eli valikoiden.

Hyvä ja turvallinen koulupäivä auttaa lapsia ja nuoria suhtautumaan myönteisesti tulevaisuuteen

Maailman suurimmassa vanhempainillassa keskusteltiin hyvän koulupäivän tekijöistä, kaverisuhteiden merkityksestä ja siitä, mitkä asiat vahvistavat lasten ja nuorten tulevaisuususkoa. Kaikkiaan reilut 3 000 koululaisten vanhempaa kokoontui seuraamaan illan lähetystä ja osallistumaan keskusteluun.

Lukukummit-kampanja painottaa lukemisen merkitystä ja pyrkii vahvistamaan lasten lukutaitoa

Tänään käynnistyy opetusministeri Li Anderssonin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon luotsaama Lukukummit-kampanja. Opetushallituksessa toimivan Lukuliikkeen ja opetus- ja...

Kyselyn mukaan vuorovaikutustaitoja halutaan vahvistaa kouluissa

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että opettajat tarvitsevat konkreettisia ja selkeitä toimintamalleja erimielisyystilanteiden ratkaisemiseen mutta myös niiden havaitsemiseen ja ennalta ehkäisemiseen...

Tervetuloa vastaamaan taiteen perusopetusta ja vapaan sivistystyön koulutusta koskevaan kyselyyn

Näkemyksiä kysytään muun muassa turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja välineistöön liittyen. Vastaaminen vie aikaa noin 20–30 minuuttia ja sen voi tehdä tarvittaessa osissa. Kyselyyn vastaaminen on...
Näytetään 1-10/76