Tunnista ja ehkäise seksuaalista häirintää ja väkivaltaa – Uusia materiaaleja ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoille

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta esimerkiksi julkisilla paikoilla ja verkossa on lisääntynyt huolestuttavasti. Opetushallitus on julkaissut uuden julisteen ja esitteen, joissa on ohjeita opiskelijoille seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja niihin puuttumiseen.

Jatkuvaa oppimista edistetään uusilla kehittämishankkeilla

Ensimmäiset valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hankkeet ovat aloittaneet. Rahoitusta sai kahdeksan uutta ESR+ -kehittämishanketta. Hankkeissa kehitetään muun muassa toimialakohtaisia...

Inklusiivinen varhaiskasvatus ja esiopetus huomioi lapsen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä – uudelta sivustolta tukea inkluusion toteuttamiseen

Inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kukin lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä. Opetushallituksen verkkosivuilla on julkaistu paikallisen työn tueksi materiaalia, jonka tavoitteena on selkiyttää, mitä inkluusiolla tarkoitetaan ja kuinka moninaisesta kokonaisuudesta on kyse.

Opetuksessa saa esittää ohjelmia entistä useammalta tv-kanavalta

Opetushallitus on uusinut Kopioston kanssa sekä kopiointi- että tv-ohjelmien käyttölupia koskevat sopimukset. Luvat ovat voimassa kaikissa päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa, maksuttomaan...

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta -teeman hankkeet on valittu

Kaksitoista hankekokonaisuutta etenee rahoitusneuvotteluihin Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta ESR+-teemassa. Mukana on muun muassa lasten, nuorten ja perheiden harrastustoimintaan, kasvatuksen ja koulutuksen nivelvaiheisiin sekä yhdenvertaisiin palveluihin liittyviä kokonaisuuksia.

Digitaalinen työkalu ROADMAP viitoittaa tietä kielitietoiseen kouluun

Kielitietoisuus on kasvavassa määrin osa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja koulun toimintakulttuuria sekä sen johtamista. Koulujen kielitietoisen toimintakulttuurin arviointiin on kehitetty...

Vastaa kyselyyn etäyhteyksiä hyödyntävästä kieltenopetuksesta

Opetushallitus kartoittaa kyselyllä etäyhteyksiä hyödyntävän kielten opetuksen tilannetta kunnissa ja kouluissa. Tavoitteena on saada tietoa, miten etäyhteyksiä on hyödynnetty kieltenopetuksessa ja kartoittaa mahdollisia tulevaisuuden tarpeita ja suunnitelmia. Vastausaikaa on 20.5. saakka.

Tunnetko vastuusi - Kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan tunnistaminen ja niihin puuttuminen kuuluu jokaiselle aikuiselle

Opetushallitus on tuottanut kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille ja huoltajille videosarjan, joka auttaa tunnistamaan lasten ja nuorten kokemaa kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa sekä puuttumaan niihin turvallisuutta ja terveyttä edistävillä tavoilla.

Väkivalta ei ole koskaan hyväksyttävää

Julkisuudessa on keskusteltu Viertolan kouluampumisen jälkeen siitä, miksi lapsi tai nuori päätyy käyttäytymään väkivaltaisesti. Keskustelussa on osin unohtunut se tosiasia, että väkivalta ei koskaan ole hyväksyttävää. Tämän viestin kuuleminen aikuisilta on tärkeää lasten ja nuorten turvallisuudentuneelle: vastuu omasta toiminnasta on aina tekijällä.

Miljoona roskapussia -kampanja kannustaa huolehtimaan lähiympäristöstä

Miljoona roskapussia -kampanja haastaa kaikki mukaan tekemään hyvää yhteiselle ympäristöllemme. Kampanjan teemat voi yhdistää moniin oppiaineisiin tai oppimiskokonaisuuksiin sekä varhaiskasvatuksen oppimisen alueisiin. Kampanja starttasi 15.4. ja päättyy Maailman ympäristöpäivänä 5.6.
Näytetään 1-10/184