Tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaiset pohtivat monikulttuurisen ohjauksen kysymyksiä

Suomen Euroguidance-keskus järjesti yhteistyössä Pohjois-Savon ELO-ryhmän kanssa monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Koulutuspäivä sisälsi sekä tutkimus- ja asiantuntijatietoa että ohjaajien käytännön kokemuksia ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjaamiseen.

Suomen koordinoimalla Erasmus+ -hankkeella edistetään opettajien kielitietoisuutta

ListIac-hankkeessa edistetään opettajien kielitietoisuutta ja autetaan oppilaita menestymään opinnoissaan entistä tasavertaisemmin.

#Uusiamis-palkinnot jaettiin ennakkoluulottomille, kannustaville ja uutta luoville opettajille ja opinto-ohjaajalle

Ennakkoluuloton uudistaminen, kannustavuus ja yhteistyö monien eri tahojen kanssa nostivat Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksian opettajatiimin, opettaja Minna Olkkosen ammattiopisto Luovista ja...
Näytetään 1-3/3