Yhteistyö verkostoissa vahvisti ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoisuutta

Oikeus osata-kehittämisohjelma pureutui vuosina 2020–2022 ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Ohjelman tavoitteena oli vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja tukea sen jatkuvaa parantamista.

Kielitietoisuudella rakennetaan osallisuutta ja osaamisidentiteettiä

Kielimaisema monimuotoistuu Ammatillisessa koulutuksessa opettajat kohtaavat yhä enemmän opiskelijoita, joilla on haasteita luetun ymmärtämisessä ja/tai kirjoittamisen taidossa. Selkokielikeskuksen...

Monimuotoliikkuvuuden monet kasvot

Viime vuosina Erasmus+ -liikkuvuusjaksot ovat olleet muutoksessa. Maaliskuussa vuonna 2020 koronapandemia pysäytti yllättäen kaiken opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden. Keskeytyksestä toivuttiin kuitenkin pian ja ammattioppilaitoksissa alettiin kehittää virtuaalisia kansainvälisyystoimintoja. Sen seurauksena ollaan siirtymässä kohti monimuotoisempaa Erasmus+ -ohjelmaa.

Sirkuspedagogiikka – innovatiivisen ja osallistavan opetuksen tulevaisuus Euroopassa

Erasmus+ -ohjelman strategisessa kumppanuushankkeessa kehitettiin korkeakoulutuksen nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen yhteinen opetussuunnitelma. Tampereen yliopisto toimi kansainvälisen hankkeen koordinaattorina.

”Meillä on mahdollisuus ammentaa kahdesta maailmasta”

Koulutusvastuu ruotsinkielisten oppilaan- ja opinto-ohjauksen pätevöitymisopinnoista Suomessa on Åbo Akademilla. Vuodesta 2019 lähtien kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Vaasassa on...

Opiskelijavaihtoon aikuisopiskelijana? Seuraa Katariinan kokemuksia Englannista

Katariina Walker on pian 40-vuotias opinto- ja uraohjauksen maisteriopiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Toisen opiskeluvuotensa kevätlukukauden hän vietti Erasmus+ -vaihdossa Southamptonin yliopistossa Etelä-Englannissa. Katariina päivitti kuulumisiaan vaihdosta kevään ajan Euroguidancen sivuille.

Oppilaitoksen henkilöstön osaaminen kehittyy kansainvälisessä toiminnassa

Itseluottamus vahvistuu, kun huomaa, että on voinut kehittää jotain merkityksellistä Kysyimme mitä osaamista kansainvälinen toiminta tuo henkilöstölle. Molemmat haastateltava totesivat, että kysymys...

Suunta kohti koulutietä! Miten kulkea kouluun turvallisesti ja muut yleisimmät koulumatkaan liittyvät kysymykset

Mitä tulee huomioida ekaluokkalaisen aloittaessa koulutietään? Ekaluokkalaisen kanssa koulumatkaa on hyvä harjoitella jo ennen koulun alkua. On tärkeää, että reitti tulee riittävän tutuksi ennen...

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkosto on perustettu

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa -verkosto toimii neljän eri teeman ympärillä. Ensimmäinen teema on ammatillisen koulutuksen digipedagogiikan yhteiskehittäminen. Tavoitteena on erilaisten...

Antirasistista otetta tarvitaan myös ohjaustyössä

Rasismia esiintyy kaikkialla, myös ohjauksen kentällä. On tärkeää osata tunnistaa ja nimetä sitä, sillä muuten rasismiin on vaikeaa puuttua. – Rasismi liitetään usein väkivaltaiseen toimintaan...
Näytetään 1-10/44