Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälistymiseen ohjaus – avaimena yksilöllisyys

Mirkku Uotila tutki pro gradussaan korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisyyteen ohjausta. Tutkielmassa nostetaan esille, että kansainvälisyyden edistäminen on koko korkeakouluyhteisön asia. Tutkielman mukaan opiskelijoiden tarpeet vaihtelevat esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon he tarvitsevat rohkaisua ja tukea vaihtoon lähdössä.

Opiskelutaidot ja uranhallintaopinnot avain opiskelijoiden työllistymiseen

Tanskan Euroguidance-keskus järjesti toukokuussa 2019 opintovierailun, jonka teemana oli uranhallintataidot. Vierailulle osallistui 16 uraohjauksen ammattilaista Suomesta, Ruotsista, Kroatiasta, Tanskasta, Islannista, Virosta ja Latviasta. Suomesta vierailulle osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori ja opintojen ohjaaja Aija Lundahl ja Haaga-Helian opintojen ohjaaja Katariina Kainu.

Tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaiset pohtivat monikulttuurisen ohjauksen kysymyksiä

Suomen Euroguidance-keskus järjesti yhteistyössä Pohjois-Savon ELO-ryhmän kanssa monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Koulutuspäivä sisälsi sekä tutkimus- ja asiantuntijatietoa että ohjaajien käytännön kokemuksia ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjaamiseen.

Suomen koordinoimalla Erasmus+ -hankkeella edistetään opettajien kielitietoisuutta

ListIac-hankkeessa edistetään opettajien kielitietoisuutta ja autetaan oppilaita menestymään opinnoissaan entistä tasavertaisemmin.

#Uusiamis-palkinnot jaettiin ennakkoluulottomille, kannustaville ja uutta luoville opettajille ja opinto-ohjaajalle

Ennakkoluuloton uudistaminen, kannustavuus ja yhteistyö monien eri tahojen kanssa nostivat Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksian opettajatiimin, opettaja Minna Olkkosen ammattiopisto Luovista ja...
Näytetään 1-5/5