Osallistu valtakunnalliseen oppimateriaalikartoitukseen

Opetushallitus toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen oppimateriaalikartoituksen, jonka tarkoituksena on selvittää sekä oppimateriaalien nykytilaa että tulevaisuutta. Kartoitukseen liittyvään kyselyyn...

Kouluvuosi päättyy kaikille yhteiseen juhlaan – tutustu Opetushallituksen ohjeistuksiin

Opetushallituksen ohjeistus ohjaa kouluja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä.

Uudistuvassa lukiossa tuetaan entistä enemmän oppimista ja opinnoissa jaksamista sekä hankitaan valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään

Lukio-opiskeluun on pian luvassa muutoksia, kun koulut lähtevät muovaamaan opetustaan uusien valtakunnallisten lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Monilta osin lukioissa opetus jatkuu kuten ennenkin. Näkyvimmät muutokset liittyvät opittaviin elämänhallinnan ja vastuullisen vaikuttamisen taitoihin, opinto-ohjaukseen ja opintojen jäsentämiseen.

Opetushallitus selvittää taiteen perusopetuksen tilaa verkkokyselyllä 22.10.-11.11.2019

Opetushallitus on lähettänyt linkit kyselyyn niille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille, jotka saavat opetustuntikohtaista valtionosuutta. Muille kuin valtionosuutta saaville...

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälistymiseen ohjaus – avaimena yksilöllisyys

Mirkku Uotila tutki pro gradussaan korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisyyteen ohjausta. Tutkielmassa nostetaan esille, että kansainvälisyyden edistäminen on koko korkeakouluyhteisön asia. Tutkielman mukaan opiskelijoiden tarpeet vaihtelevat esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon he tarvitsevat rohkaisua ja tukea vaihtoon lähdössä.

Opiskelutaidot ja uranhallintaopinnot avain opiskelijoiden työllistymiseen

Tanskan Euroguidance-keskus järjesti toukokuussa 2019 opintovierailun, jonka teemana oli uranhallintataidot. Vierailulle osallistui 16 uraohjauksen ammattilaista Suomesta, Ruotsista, Kroatiasta, Tanskasta, Islannista, Virosta ja Latviasta. Suomesta vierailulle osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori ja opintojen ohjaaja Aija Lundahl ja Haaga-Helian opintojen ohjaaja Katariina Kainu.

Tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaiset pohtivat monikulttuurisen ohjauksen kysymyksiä

Suomen Euroguidance-keskus järjesti yhteistyössä Pohjois-Savon ELO-ryhmän kanssa monikulttuurisen ohjauksen neliapila -koulutuksen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Koulutuspäivä sisälsi sekä tutkimus- ja asiantuntijatietoa että ohjaajien käytännön kokemuksia ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ohjaamiseen.

Suomen koordinoimalla Erasmus+ -hankkeella edistetään opettajien kielitietoisuutta

ListIac-hankkeessa edistetään opettajien kielitietoisuutta ja autetaan oppilaita menestymään opinnoissaan entistä tasavertaisemmin.

#Uusiamis-palkinnot jaettiin ennakkoluulottomille, kannustaville ja uutta luoville opettajille ja opinto-ohjaajalle

Ennakkoluuloton uudistaminen, kannustavuus ja yhteistyö monien eri tahojen kanssa nostivat Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksian opettajatiimin, opettaja Minna Olkkosen ammattiopisto Luovista ja...
Näytetään 1-9/9