Kokemustarina: Kansainvälinen yhteistyö terveydenhoitoalalla kehittää ohjaamistaitoja

Diginurse-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Raija Kokko sai kipinän hakea Erasmus+ -rahoitusta hankkeelle ollessaan kansainvälisessä opettajavaihdossa Isossa-Britanniassa. Hänen mielestään...

Parasta-työkalut jaossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamat Parasta-kehittämishankkeet ovat jo vuodesta 2017 lähtien edistäneet ammatillisen koulutuksen uudistumista. Hankeet ovat tehneet työtä...

Opetushallitus tarjoaa tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä

Lähiopetuksen sijaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään 13.4.2020 saakka mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla.

Osallistu valtakunnalliseen oppimateriaalikartoitukseen

Opetushallitus toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen oppimateriaalikartoituksen, jonka tarkoituksena on selvittää sekä oppimateriaalien nykytilaa että tulevaisuutta. Kartoitukseen liittyvään kyselyyn...

Artikkelisarja esittelee ohjauksen nykytilaa Suomessa

Euroguidance- ja EPALE-tiimit julkaisivat viime syksynä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kunniaksi asiantuntija-artikkeleita, jotka esittelivät ohjauksen nykytilaa Suomessa eri näkökulmista. Artikkeleita ovat kirjoittaneet ohjauksen asiantuntijat.

Kouluvuosi päättyy kaikille yhteiseen juhlaan – tutustu Opetushallituksen ohjeistuksiin

Opetushallituksen ohjeistus ohjaa kouluja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä.

Uudistuvassa lukiossa tuetaan entistä enemmän oppimista ja opinnoissa jaksamista sekä hankitaan valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään

Lukio-opiskeluun on pian luvassa muutoksia, kun koulut lähtevät muovaamaan opetustaan uusien valtakunnallisten lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Monilta osin lukioissa opetus jatkuu kuten ennenkin. Näkyvimmät muutokset liittyvät opittaviin elämänhallinnan ja vastuullisen vaikuttamisen taitoihin, opinto-ohjaukseen ja opintojen jäsentämiseen.

Opetushallitus selvittää taiteen perusopetuksen tilaa verkkokyselyllä 22.10.-11.11.2019

Opetushallitus on lähettänyt linkit kyselyyn niille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille, jotka saavat opetustuntikohtaista valtionosuutta. Muille kuin valtionosuutta saaville...

Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälistymiseen ohjaus – avaimena yksilöllisyys

Mirkku Uotila tutki pro gradussaan korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisyyteen ohjausta. Tutkielmassa nostetaan esille, että kansainvälisyyden edistäminen on koko korkeakouluyhteisön asia. Tutkielman mukaan opiskelijoiden tarpeet vaihtelevat esimerkiksi sen suhteen, kuinka paljon he tarvitsevat rohkaisua ja tukea vaihtoon lähdössä.

Opiskelutaidot ja uranhallintaopinnot avain opiskelijoiden työllistymiseen

Tanskan Euroguidance-keskus järjesti toukokuussa 2019 opintovierailun, jonka teemana oli uranhallintataidot. Vierailulle osallistui 16 uraohjauksen ammattilaista Suomesta, Ruotsista, Kroatiasta, Tanskasta, Islannista, Virosta ja Latviasta. Suomesta vierailulle osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun lehtori ja opintojen ohjaaja Aija Lundahl ja Haaga-Helian opintojen ohjaaja Katariina Kainu.
Näytetään 1-10/13