Opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä täsmennettiin – koulut ja oppilaitokset voivat puuttua aiempaa tehokkaammin kiusaamiseen ja syrjintään

Esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä on jatkossa käytössään nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Useisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja määräyksiin tehtyjen täsmennysten tavoitteena on taata kaikille turvallinen oppimisympäristö. Uudistus on osa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.

Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa

Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Lapsia ja nuoria tulee myös suojella sotauutisten tulvalta - asioilta, jotka tapahtuvat toisaalla mutta järkyttävät myös meitä.

Seksuaalinen väkivalta on vakava rikos, josta on hyvä puhua myös koulussa

Merkittävä osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta tapahtuu vapaa-ajalla. Jos koulun tietoon tulee tilanteita, joihin liittyy seksuaalista väkivaltaa, on...

Opetushallitus selvittää ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaa

Selvityksen keskeisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat kolme sähköisesti toteutettua kyselyä asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille sekä asuntolassa asuville opiskelijoille. Kyselyt toteutetaan...

Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus heikkeni merkittävästi lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa koronakeväänä 2020

Lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tehdään monipuolisesti opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä. Koronaepidemia vaikutti keväällä 2020 oppilaitosten arkeen ja opiskeluhuollon palveluiden saatavuuteen, selviää THL:n ja Opetushallituksen keräämistä tiedoista.

12 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Oikeus osata -kehittämisohjelma on käynnistetty varmistamaan sitä, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot paitsi työelämään myös...

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä seurataan

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen suunnattu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiedonkeruu on käynnissä. Tiedonkeruu tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen...

Uusi opas auttaa kouluja ja oppilaitoksia kiusaamisen vastaisessa työssä

Opetushallituksen opas on ensimmäinen kansallisen tason ohjeistus kiusaamisen vastaisesta työstä perusopetuksen kouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Oppaan lähtökohtana on se, että jokaisen...

Asuntolatoiminnan laatua kehitetään yhteistyössä

Asuntolatoiminta on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta. Moni opiskelija muuttaa opintojensa vuoksi pois kotipaikkakunnaltaan. Lisäksi ammatillisia oppilaitoksia sijaitsee syrjäisillä...

Ennätysmäärä yläkoululaisia osallistui NouHätä! -turvallisuustaitokampanjaan

NouHätä!-pelastustaitokampanjan finaali kilpailtiin tänä keväänä koronaviruksen takia digialustalla. Kampanjaan kuuluvasta turvallisuustaitokilpailusta kehitettiin Poikkeustilanne-digiloppukilpailu, jossa mukana oli yli 600 osanottajaa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimaan NouHätä!-kampanjassa turvallisuusasioita oppi yhteensä yli 47 000 nuorta.
Näytetään 1-10/17