Oppilaat ruotsinkielisissä oppilaitoksissa kokevat useammin väkivaltaa vanhemmiltaan – samaan aikaan useampi kokee, että heillä on koulussa turvallinen aikuinen

Kouluterveyskyselyn tulospalvelussa on tämän vuotisen uudistuksen myötä mahdollista valita ruotsinkieliset oppilaitokset taustatekijäksi ja sitä kautta perehtyä tuloksiin ruotsinkielisestä näkökulmasta. Kun ruotsinkielisten oppilaitosten kyselytuloksia vertailee suomenkielisten sekä muilla kielillä opetusta antavien oppilaitosten kyselytuloksiin, on tuloksissa havaittavissa joitakin huolta herättäviä kehityssuuntia.

NouHätä!-kampanja perehdyttää häiriötilanteisiin varautumiseen

Myrskyt, sotauutiset ja korona ovat aiheuttaneet sen, että varautumisasioihin on muutaman viime vuoden aikana kiinnitetty paljon aiempaa enemmän huomiota. Omatoiminen varautuminen häiriötilanteisiin...

Mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalveluille?

Olemme koonneet verkkosivuillemme ohjeistusta siitä, mitä tietoja koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille, eli opiskeluhuollon kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Päivitetty Laadukas asuntolatoiminta -opas on julkaistu

Vuosittain noin 9000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa asuu oppilaitosten tarjoamissa asuntoloissa. Opetushallituksen vuonna 2020 julkaisema Laadukas asuntolatoiminta -opas on nyt päivitetty ja siinä on huomioitu laajennettu oppivelvollisuus sekä vuoden 2022 asuntolaselvityksen tulokset. Lisäksi päivitetyssä oppaassa esitellään laadukkaan asuntolatoiminnan käytännön toteutuksen tueksi kehitetty asuntolaohjauksen vertaiskehittämisen VeKe-malli. Opas on tarkoitettu hyödynnettäväksi asuntolatoiminnan kehittämistyössä.

Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa vaihtelee – liikuntaa tulisi lisätä toisella asteella

Toisen asteen koulutuksessa on mahdollista edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä monin eri tavoin. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen toimipisteiden välillä on kuitenkin eroja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen yhdessä tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista.

Koulutuksen järjestäjäkohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2023

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä myös opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisvastuu siirtyi...

Opiskelijan tietojen luovutus koulutuksesta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen

Olemme koonneet verkkosivuillemme tietoa siitä, miten ja millä periaattein koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tietoa oppilaista ja opiskelijoista opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisten käyttöön, myös sen jälkeen kun nämä ovat siirtyneet hyvinvointialueiden palvelukseen vuoden 2023 alussa.

Opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen koulutuksen määräyksen opiskeluhuollon osuuksia uudistettiin vastaamaan vuodenvaihteessa voimaan astuvia lakimuutoksia

Perusteisiin ja määräykseen tehdyt muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille tammikuussa 2023.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään merkittävää työtä nuorten hyvinvoinnin eteen – tutustu uuteen opetusalan ammattilaisille suunnattuun Unikoulutus-sivustoon

Unikoulutus-verkkosivusto on suunnattu erityisesti perusopetuksen yläluokkien ja toisen asteen opiskelijoille sekä opetushenkilöstön ja opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijoiden käyttöön. Sivusto tarjoaa monipuolisesti tietoa levon, palautumisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen välisestä suhteesta sekä näiden merkityksestä oppimiseen.

Lakimuutoksista johtuen teemme muutoksia useamman eri koulutusmuodon määräykseen

Opetushallitus tekee muutoksia opetussuunnitelman perusteisiin ja ammatillisen koulutuksen määräykseen vuodenvaihteessa ja keväällä 2023.
Näytetään 1-10/30