Parasta-työkalut jaossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamat Parasta-kehittämishankkeet ovat jo vuodesta 2017 lähtien edistäneet ammatillisen koulutuksen uudistumista. Hankeet ovat tehneet työtä...

S2-materiaaleja etäopiskeluun kaikenikäisille

Kotisuomessa.fi opettaa aikuisille maahanmuuttajille arkielämän suomea. Perustaitojen lisäksi tehtävissä käsitellään suomalaista yhteiskuntaa, työkulttuuria ja ammatteja. Materiaaliin kuuluu myös...

Jäämaa tuo vaihtelua S2-opetukseen

Jäämaa on aikuisille suunnattu oppimateriaali, jossa opiskellaan suomen alkeita pelillisillä keinoilla. Pelissä edetään reittiä pitkin, jonka varrella tehdään erilaisia tehtäviä. Jäämaa hyödyntää...

Arjen taidot haltuun digiharjoituksilla

Arjen taitaja -verkkoharjoituksilla opetellaan itsenäisen elämän taitoja kolmella eri osa-alueella, jotka ovat Arki toimivaksi Koti kuntoon Omassa keittiössä. Harjoitukset ovat selkeitä ja niissä on...

Oppikirjan visuaalisuus oppimisen tukena

Peili on Opetushallituksen uusi materiaali elämänkatsomustietoon 3.-6. luokille. Se koostuu kahdesta oppikirjasta, joissa on erityisesti panostettu ulkoasuun. Kuvavoittoisissa kirjoissa on vähän mutta tarkoin punnittua tekstiä. Opettajan avuksi on tekeillä sivusto, jonka keskeistä sisältöä ovat kuvien taustalla olevat ajatukset ja vinkit siitä, miten kutakin kuvaa voi käsitellä.

Kielten digiharjoitukset rikastavat itsenäistä opiskelua

Kielten digimateriaalit koostuvat monipuolisista tehtävistä, joissa harjoitellaan sanastoa, kielioppia, ääntämistä ja kulttuuritietoa. Alakoulun pitkiin kieliin soveltuvat seuraavien oppikirjasarjojen...

Selkokielisiä kertomuksia äänitteinä kirjallisuuden opetukseen

Panttivanki ja muita kertomuksia koostuu 34 suomalaisen kirjailijan tekstistä, joiden aihepiirit sopivat yläkouluikäisille nuorille. Selkomukautuksen ansiosta kertomukset ovat helppolukuisia, joten ne...

Eläinkuvanuoteista tukea musiikin etäopetukseen

Etäopetukseen soveltuva Eläinkuvanuotit opettaa musiikin teorian alkeet hauskasti ja havainnollisesti. Oppimateriaalissa tutustutaan C-duuriasteikkoon ja siellä asuviin eläinnuotteihin...

Avointen oppimateriaalien kirjasto on avattu

Avointen oppimateriaalien kirjasto - aoe.fi on uusi palvelu, jossa voit hakea, löytää ja tallentaa erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Kaikki koulutusasteet kattava valtakunnallinen palvelu on vapaasti ja maksutta opettajien ja oppijoiden käytettävissä.

Uusi oppimateriaali kiertotaloudesta innostaa kestävän arjen tekoihin

Kierroksia!-oppimateriaali kannustaa oppilaita kestävän arjen tekoihin ja tutustuttaa kiertotalouden aiheisiin. Materiaali on tarkoitettu peruskoulun 3.-6. luokkalaisille ja heidän opettajilleen.
Näytetään 1-10/11