Uusi normaali haastaa – ennakoinnista avaimia menestykseen

Työelämän tulevaisuus - millaisella osaamisella eteenpäin? Tätä kysymystä pohdittiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämässä webinaarissa. Webinaari toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa laadunhallinnan hankekokonaisuutta, jossa ennakointiyhteistyö on yhtenä keinona koulutuksen jatkuvassa parantamisessa.

Digitutor-malli hyödyntää opiskelijoiden digiosaamisen

Työelämä ja teknologia -hankkeessa on jalkautettu digitutor-mallia, jolla vahvistetaan digitaalisten sovellusten ja laitteiden hyödyntämistä niin oppilaitoksissa, työpaikolla kuin laajemmin...

Hankepäivä kokoaa kehittämistyöstä kiinnostuneet

Ammatillisessa koulutuksessa tehtyjen uudistusten myötä huomiota on kohdistettu koulutuksen laatukysymyksiin. Vuonna 2019 ammatillista koulutusta varten laadittiin laatustrategia ja hallitusohjelmassa...

Parasta-työkalut jaossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamat Parasta-kehittämishankkeet ovat jo vuodesta 2017 lähtien edistäneet ammatillisen koulutuksen uudistumista. Hankeet ovat tehneet työtä...

Avointen oppimateriaalien kirjastossa uutta

Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) toimii myös avoimena julkaisualustana, jossa opettajat voivat jakaa omia oppimateriaalejaan. Avointen oppimateriaalien kirjaston tiimi on mukana tukemassa...

Digiloikkaan saa tukea oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja kehittäviltä hankkeilta

Poikkeusolojen vuoksi ammatillisen koulutuksen etäopetukseksen määrä on lisääntynyt merkittävästi. Tilanteessa digipedagogiselle osaamiselle on ollut kysyntää. Oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja...

Uusia työvälineitä kansainvälisyysohjauksen tueksi

Euroguidance on tuottanut tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisille uusia työvälineitä. Uusien materiaalien tarkoitus on innostaa hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia ja osaamista niin maailmalta kuin kotimaasta.

Opetushallituksen kysely tarjoaa kattavan kuvan oppimateriaalitilanteesta juuri ennen koronavirusta

Opetushallitus selvitti loppuvuodesta 2019 opettajien ja virkamiesten näkemyksiä oppimateriaalien nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Valtakunnallisen kyselyn tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa esimerkiksi oppimateriaalien kustantajille ja tuottajille. Lisäksi ne piirtävät kokonaiskuvaa tilanteesta juuri ennen koronavirusta ja kertovat siitä, miltä pohjalta epidemian aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin lähdettiin.

Avointen oppimateriaalien kirjaston kehitys jatkuu

Kevät ja alkukesä 2020 ovat Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) jatkuvan kehityksen aikaa. Palvelun avajaisia vietettiin maaliskuussa, ja uusia toiminnallisuuksia saadaan käyttöön tasaisella...

56 uutta hanketta ammatillisen koulutuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen

Valtionavustushaku opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen herätti kiinnostusta. Hakemuksia tuli 497, mikä on noin 150 hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuksista 111...
Näytetään 1-10/20