Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumista tuetaan 2,9 miljoonalla eurolla

Opetushallitus myöntää vuosittain rahoitusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen. Keväällä 2021 valtionavustusta sai 193 hanketta, joista 59 suuntautui erityisesti ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien täydennyskouluttautumiseen. Ammatillisen koulutuksen hankkeille rahoitusta myönnettiin noin 2,9 miljoonaa euroa.

Uusi normaali haastaa – ennakoinnista avaimia menestykseen

Työelämän tulevaisuus - millaisella osaamisella eteenpäin? Tätä kysymystä pohdittiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämässä webinaarissa. Webinaari toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa laadunhallinnan hankekokonaisuutta, jossa ennakointiyhteistyö on yhtenä keinona koulutuksen jatkuvassa parantamisessa.

Tekijänoikeudella suojattuja aineistoja voi nyt käyttää myös taiteen perusopetuksessa – varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten luvat ennallaan

Sopimukset koskevat varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulusta, ja perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta ja valtionosuutta saavia musiikkioppilaitoksia. Kopiointilupa ja tv...

Nuoret mukaan viestimään ammatillisesta koulutuksesta

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa (Poke) haluttiin kokeilla, tavoitettaisiinko nuoret aiempaa paremmin, jos viestintä olisi nuorten itsensä tekemää, kertoo viestintäkoordinaattorina toimiva...

Selkokielisiä kertomuksia äänitteinä kirjallisuuden opetukseen

Panttivanki ja muita kertomuksia koostuu 34 suomalaisen kirjailijan tekstistä, joiden aihepiirit sopivat yläkouluikäisille nuorille. Selkomukautuksen ansiosta kertomukset ovat helppolukuisia, joten ne...

Kielten digiharjoitukset rikastavat itsenäistä opiskelua

Kielten digimateriaalit koostuvat monipuolisista tehtävistä, joissa harjoitellaan sanastoa, kielioppia, ääntämistä ja kulttuuritietoa. Alakoulun pitkiin kieliin soveltuvat seuraavien oppikirjasarjojen...

S2-materiaaleja etäopiskeluun kaikenikäisille

Kotisuomessa.fi opettaa aikuisille maahanmuuttajille arkielämän suomea. Perustaitojen lisäksi tehtävissä käsitellään suomalaista yhteiskuntaa, työkulttuuria ja ammatteja. Materiaaliin kuuluu myös...

Jäämaa tuo vaihtelua S2-opetukseen

Jäämaa on aikuisille suunnattu oppimateriaali, jossa opiskellaan suomen kielen alkeita pelillisillä keinoilla. Pelissä edetään reittiä pitkin, jonka varrella tehdään erilaisia tehtäviä. Jäämaa...

Digitutor-malli hyödyntää opiskelijoiden digiosaamisen

Työelämä ja teknologia -hankkeessa on jalkautettu digitutor-mallia, jolla vahvistetaan digitaalisten sovellusten ja laitteiden hyödyntämistä niin oppilaitoksissa, työpaikolla kuin laajemmin...

Hankepäivä kokoaa kehittämistyöstä kiinnostuneet

Ammatillisessa koulutuksessa tehtyjen uudistusten myötä huomiota on kohdistettu koulutuksen laatukysymyksiin. Vuonna 2019 ammatillista koulutusta varten laadittiin laatustrategia ja hallitusohjelmassa...
Näytetään 1-10/23