Ulkoinen vaikuttavuusarviointi Oikeus osata -kehittämisohjelmaan valmistui

Vuonna 2020 käynnistynyt Oikeus osata -kehittämisohjelma on laajin viime vuosina rahoitettu ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma, ja hankkeisiin on kohdistunut paljon odotuksia...

Kestävyystiekartta viitoittaa ammatillisen koulutuksen suuntaa

Ammatillisen koulutuksen toimijat ovat laatineet laajassa yhteistyössä yhteisen kestävyystiekartan, joka tarjoaa ammatillisille oppilaitoksille ja laajemmin myös muille opetussalan toimijoille...

Toisen kotimaisen kielen opiskelun vahvistaminen ammatillisessa koulutuksessa – valtionavustushaku on avattu

Työelämän asiakaspalvelutehtävissä tarvitaan taitoa palvella asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä, joten kielitaidon vahvistaminen on tärkeää ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon...

Ammatillisen koulutuksen sosiaalista kestävyyttä vahvistetaan – Opetushallitus myönsi kehittämishankkeille 5,4 miljoonaa

Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on vahvistaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ammatillisessa koulutuksessa niin yhteisöjen kuin yksilöjen tasolla. Ne vievät osaltaan eteenpäin myös Agenda2030...

Avustuksia täydennyskoulutukseen haettavana - jaossa noin 15,4 miljoonaa euroa

Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen rahoitushaku jatkuu 9.2.2023 saakka. Uutta on, että rahoitusta voi nyt hakea oppiaine- ja alakohtaisen osaamisen kehittämiseen.

Vaikuttavuuden arviointi näkyvästi esillä Oikeus osata -kehittämisohjelmassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti vuonna 2020 kolmivuotisen Oikeus osata -kehittämisohjelman. Ohjelman avulla parannetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Kehittämisohjelman...

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen jaossa 15,5 miljoonaa euroa

Kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt ja säätiöt sekä korkeakoulut voivat hakea Opetushallituksesta rahoitusta opetustoimen henkilöstön kouluttamiseen. Haku jatkuu 10.2.2022 asti, ja haettavana on 15,5 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäivässä katsottiin tulevaisuuteen

Pääjohtaja Minna Kelhä Opetushallituksesta avasi hankepäivän tilaisuuden. Kelhä korosti avauspuheenvuorossaan kehittämistyön merkittävyyttä tasa-arvoisen opetuksen ja koulutuksen toteuttamisessa...

Erityisen hyviä työntekijöitä

VET-hankkeessa tuotettiin vaikuttava videosarja ”Erityisen hyviä työntekijöitä”, joka kertoo osaavista tekijöistä ja erilaisista poluista työelämään: kahvilatyöntekijä Elvis, ravintolapäällikkö Tytti...

Tervetuloa kehittämisen hankepäivään 30.9.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen hankepäiviä on järjestetty kaksi kertaa vuodessa jo muutaman vuoden ajan. Palaute kehittämispäivistä on ollut erittäin hyvää. Kehittämispäivät on koettu tärkeiksi...
Näytetään 1-10/19