Kansalliset osaamismerkit käyttöön vapaassa sivistystyössä – tule mukaan lanseerauswebinaariin 21.3.

Vapaassa sivistystyössä otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön kansalliset perustaitojen osaamismerkit, joiden avulla henkilö voi osoittaa osaamistaan. Osaamismerkkien kohderyhmänä ovat erityisesti heikot tai puutteelliset perustaidot omaavat aikuiset. Merkkien avulla voidaan tehdä näkyväksi työelämässä tarvittavaa osaamista. Kansallisten perustaitojen osaamismerkkikokonaisuus esitellään Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä tilaisuudessa 21. maaliskuuta.

Nuorten näkemyksille lisää painoarvoa EU:ssa Euroopan nuorisovuoden 2022 perintönä

Euroopan komissio aikoo ottaa käyttöön ns. nuorisotestin (”youth check”), jonka tarkoitus on varmistaa, että päätösten vaikutus nuoriin on huomioitu. Tätä täydentävät erityisesti useat nuorille...

”Sä voit mennä Eurooppaan oppii, älä tee kehitykselle stoppii – se on hyvä ajatus, Erasmus plus!”

Plussaa EU-ohjelmista -tapahtuman ajatuksia herättävissä puheenvuoroissa syvennyttiin EU-ohjelmien painopisteisiin ja nykytilanteeseen sekä maalattiin erilaisia tulevaisuuskuvia. Puheenvuorojen...

Ammatillisten tutkintojen kieltä uudistetaan sukupuolineutraalimmaksi

Opetushallitus uudistaa ammatillisten tutkintojen nimiä ja ammattitaitovaatimuksissa käytettyä terminologiaa sukupuolineutraaliin muotoon. Muutokset ovat tarpeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökohtien vuoksi.

Perform Europe tukee esittävän taiteen kestävämpiä kiertuekokeiluja

Luova Eurooppa -rahoitteinen Perform Europe -aloite on avannut rahoitushaun, joka on tarkoitettu esittävän taiteen tekijöille ja organisaatioille Euroopassa. Perform Europe rahoittaa yhteensä 2,1 milj. eurolla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä kiertuetoiminnan kokeiluja. Rahoitushaku on auki maaliskuuhun 2024.

Monitaiteellisia työpajoja, kestävän ruokatuotannon visiointia ja uuden sukupolven urheiluvalmennusta – nuorten osallistumishanke taipuu moneen muotoon

Erasmus+ nuorten osallistumishankkeet lisäävät 13–30-vuotiaiden nuorten osallistumista, kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tanssiyhdistys Vinhan, ympäristöjärjestö Dodon, Suomen valmentajien sekä Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistyksen hanke-esimerkit osoittavat, kuinka monipuolisesti osallistumishankkeilla voi tuoda nuorten ääntä kuuluviin sekä voimaa vaikuttamiseen.

Ruotsi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2024

Ruotsi jatkaa työtä sen puolesta, että Pohjola on edelleen puhtaan siirtymän kärkipaikalla sekä globaalisti kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä alue. Kilpailukyvyn ja kasvun kannalta on...

Antirasistista otetta tarvitaan myös ohjaustyössä

Rasismia esiintyy kaikkialla, myös ohjauksen kentällä. On tärkeää osata tunnistaa ja nimetä sitä, sillä muuten rasismiin on vaikeaa puuttua. – Rasismi liitetään usein väkivaltaiseen toimintaan...

Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle 2023!

Lapsen oikeuksien viikko järjestetään kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla 20.–26.11.2023. Viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvinvointiin – #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen vähimmäisvaatimukset toteutuvat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti. Opetushallituksen kyselyn mukaan noin puolella oppilaitoksista on suunnitelmat, jotka on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämällä tavalla.
Näytetään 1-10/91