Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen vähimmäisvaatimukset toteutuvat vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vaihtelevasti. Opetushallituksen kyselyn mukaan noin puolella oppilaitoksista on suunnitelmat, jotka on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien edellyttämällä tavalla.

Opetushallitus mukaan Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatioon (ESR+)

SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttama Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa. Opetushallitus vahvistaa koordinaation asiantuntemusta erityisesti kasvatusta ja opetusta koskevissa kysymyksissä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitushaku avautuu lokakuussa.

Nuorten vahva osallisuus ja kuntarajat ylittävä alueellinen nuorisotyö vakuuttivat toukokuun hakukierroksella

Toukokuun hakukierroksella myönnettiin vajaa 600 000 euron rahoituspotti Erasmus+ nuorisoalalle ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeille. Hienoja pistemääriä ja onnistuneita hankesuunnitelmia löytyi jokaisesta toiminnosta. Teemoissa näkyy edelleen muun muassa hyvinvointi- ja ympäristöaiheiden suosio sekä ajankohtaisuus.

eTwinning-kouluiksi nimitettiin Suomesta neljä osallistavaa ja innovatiivista oppilaitosta

Kirjoittaja: Katariina Kivi eTwinning-koulu-nimike motivoi arvioimaan ja kehittämään lukion kansainvälisyyttä Kouvolan yhteislyseossa on viime lukuvuosina panostettu vahvasti kansainväliseen...

Opetushallituksen verkkosivuilla tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön

Kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet pohjaavat tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen...

Jo pienten lasten kanssa voi keskustella sukupuolten moninaisuudesta

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tähän sisältyy myös sukupuolen moninaisuuden käsittely lapsen ikätasoon sopivalla tavalla.

Mari Mattsson: “Täytyy elää ja unelmoida, vaikka sinulla olisikin erityistarpeisia lapsia"

Luokanopettajaopintojensa aikana Mari Mattsson suoritti opetusharjoittelun Espanjassa Erasmus+ -osallisuustuen avulla.

Lakimuutokset velvoittavat puuttumaan häirintään kaikilla asteilla

Yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa on tarkennettu, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että häirintään puututaan kasvatuksen ja koulutuksen toiminnassa ja heidän järjestämissä tilaisuuksissa. Tarkennetun lainsäädännön mukaan 1.6.2023 lähtien varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettelyä pidetään syrjintänä, jos järjestäjä laiminlyö käytettävissään olevat toimet lapsen, oppilaan tai opiskelijan häirinnän poistamiseksi.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnitellaan kansalliset osaamismerkit

Opetushallitus suunnittelee vapaan sivistystyön oppilaitoksille kansallisia osaamismerkkejä. Kehitteillä on osaamismerkkikokonaisuus, joka keskittyy tekemään aikuisten työelämän perustaitoja näkyväksi. Merkkien myöntäjinä voivat toimia tulevaisuudessa vapaan sivistystyön oppilaitokset eli kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset.

Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle 2023!

Lapsen oikeuksien viikko järjestetään kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla 20.–26.11.2023. Viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvinvointiin – #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin.
Näytetään 1-10/84