Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Lisää joustavuutta ja digivihreän siirtymän edellyttämää osaamista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Nopeat työ- ja elinkeinoelämän muutokset edellyttävät työelämälähtöistä ja joustavaa ammatillista koulutusta. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen koko tutkinnon sijaan on nopea tapa täydentää...

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistuivat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet uudistettiin, ja uusien perusteiden voimaantulo on 1.8.2024. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden uudistuksessa ammattitaitovaatimuksia...

Liiketoiminnan perustutkinto uudistuu – tavoitteena vahvistaa opiskelijoiden digiosaamista ja kestävän kehityksen tietoja ja taitoja

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet on uudistettu kattavasti. Uudistuksen myötä opiskelijoilla on aiempaa paremmat mahdollisuudet hankkia digitalisaation ja kestävän kehityksen edellyttämää, monipuolisempaa ja työelämän tarpeisiin vastaavaa liiketoimintaosaamista. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan elokuun 2024 alussa, ja Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä perusteiden käyttöönotossa.

Lääkealan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Nykypäivän ja tulevaisuuden lääketeknikot työskentelevät moninaisessa ja moniammatillisessa toimintaympäristössä. Lääketeknikot työskentelevät asiakaspalvelussa apteekeissa, toimivat toimisto- ja...

Suunnitteluassistenttikoulutus uudistuu – teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteet voimaan 1.8.2024

Uudistuksen keskeinen sisältö Tutkinnon muodostuminen mahdollistaa aiempaa laajemman ja joustavamman valinnaisuuden, kun valinnaisia tutkinnon osien valintaa ei enää rajata toimialoittain. Tutkinnon...

Uusilla Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteilla työelämälähtöistä koulutusta

Koulutuksen toteutus työelämälähtöisesti vaatii suunnittelua Rakennusalalla on tällä hetkellä voimakas matalasuhdanne, joten työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen toteuttamiseksi on mietittävä...

Uudet mahdollisuudet kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa

Teollisuuteen tarvitaan työntekijöitä ja teollisuus tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskelijoille. Tavoitteena oli saada tutkinto, joka palvelee työelämän...

Kalatalouden perustutkinnon perusteet uudistuvat

Tehty uudistustyö on laaja, ja koskee sekä tutkinnon muodostumista, osaamispisteytystä että kaikkia ammatillisia tutkinnon osia. Tehdyillä muutoksilla on lisätty tutkinnon joustavuutta. Työn...

Turvallisuusosaaminen on keskeistä prosessinhoitajan osaamista

Prosessiteollisuuden kasvuodotukset perustuvat pitkälti vihreään siirtymään ja kiertotalouteen, jotka ovat osa toimialan laajempaa muutosta kohti ilmastoneutraaliutta ja pitkän aikavälin kilpailukykyä...
Näytetään 1-10/53