Pelituotannolle oma osaamisalansa uudistettuun media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon

Pelituotannolle oma osaamisala uudistettuun media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, joka astuu voimaan 1.1.2024.

Kestävä talousmetsien käsittely on keskeistä metsäalan ammattilaisen osaamista

Suomen metsiin kohdistuu kansainvälistä ja kansallista mielenkiintoa aiempaa enemmän. EU:n biodiversiteettistrategian suojelutavoite ja ennallistamistavoitteet, puutuonnin tyrehtyminen Venäjältä sekä...

Laboratorioalan perustutkinto on uudistettu

Uudistuksesta Opetushallituksessa vastasi Sari Stalder , jonka oma tausta on elintarvikealalla. Sarilla on urallaan kokemusta sekä laboratorionhoitajan työstä että toimimisesta laboratorioalan...

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Tekstiili- ja muotiala elää murroksessa. Maailmanlaajuisesti alan osuus globaaleista kasvihuonepäätöistä merkittävä. Suomessa asiaa on pyritty ratkaisemaan kehittämällä uusia ekologisia materiaaleja...

Taideteollisuusalan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet on julkaistu

Uusi yhteinen arviointikriteeristö käyttöön Uudistuksessa muutettiin osaamisen arviointia ottamalla käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen osaamisen arviointikriteeristö. Osaamisen arvioinnin...

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto uudistettu

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia huomioimalla tutkinnon perusteissa paremmin oppivelvollisuuden laajeneminen sekä...

Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet on julkaistu 

Opetushallitus on julkaissut tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet. Koulutuksen perusteissa opetushallitus määrittelee koulutuksen osien keskeiset tavoitteet, sisällön ja...

Osaajapulaan vastaamiseksi digiosaamistarpeiden määrittelyä ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen osien hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä

Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projekti koostaa sisältöjä hyödynnettäväksi eri tutkinnon perusteiden uudistamisprojekteissa Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Hämeen...

Merkonomikoulutuksen sisältöjä kehitetään - Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet uudistetaan

Uudistettavissa liiketoiminnan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arviointikriteeristö...
Näytetään 1-10/42