Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnolle uudet perusteet

Uudet luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa on jatkossakin osaamisalat luontoalalle, porotaloudelle ja ympäristöalalle...

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osaan muutoksia

Keväällä 2019 liikenteen palveluita säätelevään lakiin (320/2017) tehtiin muutoksia, jotka vaikuttavat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden toteuttamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Muutokset...

Ammatillisten perustutkintojen uudistamiselle keskipitkän aikavälin suunnitelma

Tutkinnon perustemääräyksissä keskeinen muutos tulee olemaan uudenlainen arviointikriteeristö. Tällä hetkellä arviointikriteerit on määritelty ammattitaitovaatimuksittain. Jatkossa kaikissa...

Taloustaitojen ja kestävän kehityksen osaamisen valinnaistarjontaa vahvistetaan

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat suunnittelevat omaa talouttaan ja hankkivat kestävää kehitystä edistävää osaamista osana yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintojaan. Tarve...

Puutarha-alan perustutkinnolle uudet perusteet

Uudet puutarha-alan perustutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.1.2021. Nyt voimassa olevilla perusteilla opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa loppuun 31.12.2024 asti...

Tekstiili- ja muotialan uudistettu ammatillinen koulutus tuottaa osaamista alan muuttuviin osaamistarpeisiin

Uudet tutkinnot ovat nyt osa ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistettuine tutkintonimikkeineen. Tutkintojen muodostumisesta on tehty opiskelijan ja työelämän näkökulmasta joustavia ja...

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet voimaan

Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2018. Uudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Kaikkiin tutkintoihin laaditaan uudet perusteet 1.1.2019 mennessä.
Näytetään 1-7/7