Tieto- ja viestintätekniikan alan täydennyskoulutukseen uudet perusteet

Tieto- ja viestintätekniikka alan nopeat muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä. Tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja...

Vanhustyön erikoisammattitutkinto vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Uudella vanhustyön erikoisammattitutkinnolla vastataan iäkkäiden hoidon ja palvelujärjestelmän nykyisiin ja lähitulevaisuuden osaamistarpeisiin. Esimerkiksi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat...

Yhtenäinen arviointikriteeristö perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin

Alkuvuonna 2020 muutamat yhteisten tutkinnon osien opettajat antoivat Opetushallitukselle palautetta siitä, miten yhtenäinen arviointikriteeristö soveltuisi yhteisten tutkinnon osien osaamisen...

Hevostalouden perustutkinnolle uudet perusteet

Uudet hevostalouden perustutkinnon perusteet valmisteltiin 22.3.2019 alkaen viidessä kaikille alan toimijoille avoimessa työpajassa. Sähköisellä alustalla ollutta perusteluonnosta oli mahdollista...

Perustutkintojen ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat uudistuvat

Perustutkintojen perusteissa määrätään osaamistavoitteet tai ammattitaitovaatimukset, jotka opiskelijan tulee saavuttaa saadakseen tutkinnon osan suoritetuksi. Lisäksi määrätään arviointikriteerit...

Arviointikriteeristö yhdenmukaistuu neljässä ammatillisessa perustutkinnossa

Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimuksina ja osaamisen arviointiin on...

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnolle uudet perusteet

Uudet luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa on jatkossakin osaamisalat luontoalalle, porotaloudelle ja ympäristöalalle...

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osaan muutoksia

Keväällä 2019 liikenteen palveluita säätelevään lakiin (320/2017) tehtiin muutoksia, jotka vaikuttavat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden toteuttamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Muutokset...

Ammatillisten perustutkintojen uudistamiselle keskipitkän aikavälin suunnitelma

Tutkinnon perustemääräyksissä keskeinen muutos tulee olemaan uudenlainen arviointikriteeristö. Tällä hetkellä arviointikriteerit on määritelty ammattitaitovaatimuksittain. Jatkossa kaikissa...

Taloustaitojen ja kestävän kehityksen osaamisen valinnaistarjontaa vahvistetaan

Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat suunnittelevat omaa talouttaan ja hankkivat kestävää kehitystä edistävää osaamista osana yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintojaan. Tarve...
Näytetään 1-10/13