Vihreä siirtymä näkyy ajoneuvoalalla

Käsitys liikkumisesta on murroksessa, ja ajoneuvoalalla tarvitaankin aivan uudenlaista osaamista. Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistuivat ja perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.

Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Saamenkäsityöalan tutkintojen perusteita uudistetaan

Opetushallitus valmistelee saamenkäsityöalan uuteen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon perusteet yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on, että uudet perusteet saadaan käyttöön 1.8.2023.

Sámeduodjesuorggi dutkosiid vuođuštusat ođasmahttojuvvojit

Oahpahusráđđehus válmmaštallá sámeduodjesuorggi ođđa ámmát- ja spesiála ámmátdutkosii vuođuštusaid ovttasbarggus Sámi oahpahusguovddážiin. Ulbmilin lea, ahte ođđa vuođuštusat bohtet atnui 1.8.2023.

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Yksityisen turvallisuusalan tehtävät edellyttävät monipuolista osaamista. Alan työtehtävät liittyvät erilaisiin vartiointi- ja asiakaspalvelu-, päivystys- sekä valvontatehtäviin. Vartijoiden lisäksi...

Digitaalisuutta ja vastuullisuutta yritystoimintaan - uusi yrittäjyyden ammattitutkinto on julkaistu

Uusi yrittäjyyden ammattitutkinto tulee voimaan 1.1.2022. Se sisältää kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sekä...

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat

Kaikki ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2022. Osa uusista perustutkinnon perusteista on jo julkaistu ePerusteet-palvelussa ja loput julkaistaan joulukuun aikana. Opetushallitus järjestää kevään 2022 aikana mm. infotilaisuuksia ja teemakohtaisia webinaareja. Lisätietoja tulee Opetushallituksen tapahtumakalenteriin.

Haetaan yhteistyökumppaneita ammatillisten tutkinnon perusteiden uudistuksiin

Kaikkien perustutkintojen perusteissa osaamisen arviointi uudistuu 1.8.2024 mennessä. Uudistus viedään läpi vaiheittain. Ensimmäiset perustutkinnon perusteet, joissa osaamisen arviointi toteutetaan...

Ilmoittautuminen ammatillisten tutkintojen perustetöiden hankintoihin avautuu

Käyttöönotettavalla dynaamisella hankintajärjestelmällä varmistetaan, että ammatillisten tutkintojen perustetyöhön liittyvän asiantuntijatyön hankinta on avoimempaa ja ennakoitavampaa. Vain...

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet on julkaistu 

Opetushallitus on julkaissut tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet. Koulutuksen perusteissa opetushallitus määrittelee koulutuksen osien keskeiset tavoitteet, sisällön ja...
Näytetään 1-10/33