Laboratorioalan perustutkinto on uudistettu

Uudistuksesta Opetushallituksessa vastasi Sari Stalder, jonka oma tausta on elintarvikealalla. Sarilla on urallaan kokemusta sekä laboratorionhoitajan työstä että toimimisesta laboratorioalan...

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Tekstiili- ja muotiala elää murroksessa. Maailmanlaajuisesti alan osuus globaaleista kasvihuonepäätöistä merkittävä. Suomessa asiaa on pyritty ratkaisemaan kehittämällä uusia ekologisia materiaaleja...

Taideteollisuusalan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet on julkaistu

Uusi yhteinen arviointikriteeristö käyttöön Uudistuksessa muutettiin osaamisen arviointia ottamalla käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen osaamisen arviointikriteeristö. Osaamisen arvioinnin...

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto uudistettu

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia huomioimalla tutkinnon perusteissa paremmin oppivelvollisuuden laajeneminen sekä...

Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet on julkaistu 

Opetushallitus on julkaissut tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet. Koulutuksen perusteissa opetushallitus määrittelee koulutuksen osien keskeiset tavoitteet, sisällön ja...

Osaajapulaan vastaamiseksi digiosaamistarpeiden määrittelyä ja ammatillisen koulutuksen tutkintojen osien hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä

Uusin työelämässä tarvittava ammatillinen digiosaaminen -projekti koostaa sisältöjä hyödynnettäväksi eri tutkinnon perusteiden uudistamisprojekteissa Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Hämeen...

Merkonomikoulutuksen sisältöjä kehitetään - Liiketoiminnan perustutkinnon perusteet uudistetaan

Uudistettavissa liiketoiminnan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arviointikriteeristö...

Logistisilla ratkaisuilla voi keventää hiilijalanjälkeä

Uutiset logistiikka-alalta kertovat maailmantilanteen vaikutuksesta alaan. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet, kansainvälisellä ja kilpaillulla alalla kuljettajavaje vaivaa ja vihreä siirtymä tuo...

Vihreä siirtymä näkyy ajoneuvoalalla

Käsitys liikkumisesta on murroksessa, ja ajoneuvoalalla tarvitaankin aivan uudenlaista osaamista. Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistuivat ja perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.
Näytetään 1-10/40