Logistisilla ratkaisuilla voi keventää hiilijalanjälkeä

Uutiset logistiikka-alalta kertovat maailmantilanteen vaikutuksesta alaan. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet, kansainvälisellä ja kilpaillulla alalla kuljettajavaje vaivaa ja vihreä siirtymä tuo...

Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Vihreä siirtymä näkyy ajoneuvoalalla

Käsitys liikkumisesta on murroksessa, ja ajoneuvoalalla tarvitaankin aivan uudenlaista osaamista. Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistuivat ja perusteet otetaan käyttöön 1.8.2022.

Saamenkäsityöalan tutkintojen perusteita uudistetaan

Opetushallitus valmistelee saamenkäsityöalan uuteen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon perusteet yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Tavoitteena on, että uudet perusteet saadaan käyttöön 1.8.2023.

Sámeduodjesuorggi dutkosiid vuođuštusat ođasmahttojuvvojit

Oahpahusráđđehus válmmaštallá sámeduodjesuorggi ođđa ámmát- ja spesiála ámmátdutkosii vuođuštusaid ovttasbarggus Sámi oahpahusguovddážiin. Ulbmilin lea, ahte ođđa vuođuštusat bohtet atnui 1.8.2023.

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Yksityisen turvallisuusalan tehtävät edellyttävät monipuolista osaamista. Alan työtehtävät liittyvät erilaisiin vartiointi- ja asiakaspalvelu-, päivystys- sekä valvontatehtäviin. Vartijoiden lisäksi...

Digitaalisuutta ja vastuullisuutta yritystoimintaan - uusi yrittäjyyden ammattitutkinto on julkaistu

Uusi yrittäjyyden ammattitutkinto tulee voimaan 1.1.2022. Se sisältää kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sekä...

Haetaan yhteistyökumppaneita ammatillisten tutkinnon perusteiden uudistuksiin

Kaikkien perustutkintojen perusteissa osaamisen arviointi uudistuu 1.8.2024 mennessä. Uudistus viedään läpi vaiheittain. Ensimmäiset perustutkinnon perusteet, joissa osaamisen arviointi toteutetaan...

Ilmoittautuminen ammatillisten tutkintojen perustetöiden hankintoihin avautuu

Käyttöönotettavalla dynaamisella hankintajärjestelmällä varmistetaan, että ammatillisten tutkintojen perustetyöhön liittyvän asiantuntijatyön hankinta on avoimempaa ja ennakoitavampaa. Vain...

Henkilökohtaisten avustajien koulutus päättyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto ei enää jatkossa mahdollista henkilökohtaisen avustajan tutkintonimikettä. Henkilökohtaisessa avustamisessa tarvittava osaaminen keskitetään vammaisalan ammattitutkintoon. Uudistus vaikuttaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muodostumiseen. Lisäksi uudistuksen yhteydessä perusteiden sisältöön tehtiin pienehköjä päivityksiä. Uudet puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.9.2021.
Näytetään 1-10/31