Uusi arviointikriteeristö yhteisiin tutkinnon osiin

Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa ja niiden osa-alueissa otetaan käyttöön yhtenäinen osaamisen arvioinnin arviointikriteeristö. Arviointikriteeristön muuttuessa...

Lisää joustavuutta ja digivihreän siirtymän edellyttämää osaamista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Nopeat työ- ja elinkeinoelämän muutokset edellyttävät työelämälähtöistä ja joustavaa ammatillista koulutusta. Tutkinnon osan tai osien suorittaminen koko tutkinnon sijaan on nopea tapa täydentää...

Lääkealan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Nykypäivän ja tulevaisuuden lääketeknikot työskentelevät moninaisessa ja moniammatillisessa toimintaympäristössä. Lääketeknikot työskentelevät asiakaspalvelussa apteekeissa, toimivat toimisto- ja...

Suunnitteluassistenttikoulutus uudistuu – teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteet voimaan 1.8.2024

Uudistuksen keskeinen sisältö Tutkinnon muodostuminen mahdollistaa aiempaa laajemman ja joustavamman valinnaisuuden, kun valinnaisia tutkinnon osien valintaa ei enää rajata toimialoittain. Tutkinnon...

Uusilla Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteilla työelämälähtöistä koulutusta

Koulutuksen toteutus työelämälähtöisesti vaatii suunnittelua Rakennusalalla on tällä hetkellä voimakas matalasuhdanne, joten työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen toteuttamiseksi on mietittävä...

Uudet mahdollisuudet kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa

Teollisuuteen tarvitaan työntekijöitä ja teollisuus tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskelijoille. Tavoitteena oli saada tutkinto, joka palvelee työelämän...

Kalatalouden perustutkinnon perusteet uudistuvat

Tehty uudistustyö on laaja, ja koskee sekä tutkinnon muodostumista, osaamispisteytystä että kaikkia ammatillisia tutkinnon osia. Tehdyillä muutoksilla on lisätty tutkinnon joustavuutta. Työn...

Turvallisuusosaaminen on keskeistä prosessinhoitajan osaamista

Prosessiteollisuuden kasvuodotukset perustuvat pitkälti vihreään siirtymään ja kiertotalouteen, jotka ovat osa toimialan laajempaa muutosta kohti ilmastoneutraaliutta ja pitkän aikavälin kilpailukykyä...

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet ovat uudistuneet

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon uudistamistyötä on tehty vuosien 2022–2023 aikana laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa avoimissa...

Hammastekniikan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Hammasteknillinen ala kehittyy tulevaisuudessa digitalisuuden suuntaan, mutta nähtävissä on kuitenkin se, että käsityön osuus säilyy edelleen. Erilaisilla koneilla ja tietokoneavusteisilla...
Näytetään 1-10/47