Digitaalisuutta ja vastuullisuutta yritystoimintaan - uusi yrittäjyyden ammattitutkinto on julkaistu

Uusi yrittäjyyden ammattitutkinto tulee voimaan 1.1.2022. Se sisältää kolme osaamisalaa: yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala, yritystoiminnan kehittämisen osaamisala sekä...

Turvallisuusalan perustutkinnon perusteet uudistuvat

Yksityisen turvallisuusalan tehtävät edellyttävät monipuolista osaamista. Alan työtehtävät liittyvät erilaisiin vartiointi- ja asiakaspalvelu-, päivystys- sekä valvontatehtäviin. Vartijoiden lisäksi...

Haetaan yhteistyökumppaneita ammatillisten tutkinnon perusteiden uudistuksiin

Kaikkien perustutkintojen perusteissa osaamisen arviointi uudistuu 1.8.2024 mennessä. Uudistus viedään läpi vaiheittain. Ensimmäiset perustutkinnon perusteet, joissa osaamisen arviointi toteutetaan...

Ilmoittautuminen ammatillisten tutkintojen perustetöiden hankintoihin avautuu

Käyttöönotettavalla dynaamisella hankintajärjestelmällä varmistetaan, että ammatillisten tutkintojen perustetyöhön liittyvän asiantuntijatyön hankinta on avoimempaa ja ennakoitavampaa. Vain...

Henkilökohtaisten avustajien koulutus päättyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto ei enää jatkossa mahdollista henkilökohtaisen avustajan tutkintonimikettä. Henkilökohtaisessa avustamisessa tarvittava osaaminen keskitetään vammaisalan ammattitutkintoon. Uudistus vaikuttaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon muodostumiseen. Lisäksi uudistuksen yhteydessä perusteiden sisältöön tehtiin pienehköjä päivityksiä. Uudet puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.9.2021.

Osaamiskuvauksia kestävän kehityksen ja talousosaamisen vahvistamiseen

Kestävä kehitys ja talousosaaminen ovat tärkeitä taitoja jo nyt ja niiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Maapallon rajoissa toimiminen, kiertotalouden liiketoiminta, yhteiskunnassa vaikuttamisen...

Vammaisten itsemääräämisoikeuksien ja osallisuuden edistäminen aiempaa vahvemmin esillä alan koulutuksessa

Vammaisalan lisä- ja täydennyskoulutustarpeisiin vastataan uudella ammattitutkinnolla. Uusi vammaisalan ammattitutkinto edistää muun muassa vammaispalvelulain säännösten toimeenpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista. Alan toimijoiden kanssa yhdessä laaditut uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2021.

Ilmalämpöpumppu- ja rakennuspeltityöosaaminen vahvistuvat talotekniikan ammattitutkinnossa

Talotekniikan ammattitutkinnon perusteita on uudistettu. Jatkossa tutkinto tarjoaa kylmäasentajille ja rakennuspeltisepille enemmän mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Uudet talotekniikan ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.6.2021.

Koneasennus ja kunnossapito saavat ammattitutkinnossa omat osaamisalat

Opetushallitus on uudistanut koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteita. Opiskelija voi aiempaa joustavammin erikoistua koneasennuksiin tai kunnossapitotöihin, jotka eriytettiin tutkinnossa omiksi osaamisaloikseen. Lisäksi osaamista päivitettiin vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin. Uudet koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.6.2021.

Lentokonetekniikan tutkintojen uudistamisessa työelämällä ja ilmailuviranomaisella keskeinen rooli

Opetushallitus on uudistanut lentokoneasennuksen perustutkinnon sekä lentokonetekniikan ammattitutkinnon perusteet. Perustutkinnon päivittäminen oli tarpeen muun muassa muuttuneiden kansainvälisten säädösten vuoksi. Ammattitutkinnon perusteisiin lisättiin työelämän toivomaa osaamista ja tutkinnon suorittamisen joustavuutta. Uudet tutkinnon perusteet otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana.
Näytetään 1-10/26