Vaikuttavampaa vuoropuhelua työelämätoimikuntien ja opetushallinnon sekä koulutuksen järjestäjien kesken

Työelämätoimikunnat tuottavat vuosittain tietoa oman alansa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta osana toimikuntien ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tehtävää...

Työelämätoimikunnille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin

Owal Gropin toteuttaman arvioinnin tavoitteena oli tarkastella työelämätoimikuntien toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisen ja parantamisen näkökulmasta...

Työelämätoimikuntien tilannekuvat: Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat ovat kehittyneet parempaan suuntaan

Työelämätoimikuntien jäsenistö kokoontui syyskuussa jakamaan tilannekuvaa ammatillisen koulutuksen laadusta yhdessä opetushallinnon kanssa. Työelämätoimikuntien kesän korvalla valmistuneet...

Uusi työelämätoimikuntien toimikausi käynnistyi

Opetushallitus asetti uudelle kolmivuotiskaudelle 37 työelämätoimikuntaa. 1.1.2021 alkaen toimikunnissa työskentelee 303 jäsentä, joista reilut puolet, 55 prosenttia, oli mukana jo edellisellä...

Työelämätoimikuntiin haetaan jäseniä

Uuden toimikuntakauden 1.1.2021 aloittaa 37 työelämätoimikuntaa. Niihin Opetushallitus hakee jäseneksi työnantajia, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä opetusalan edustajia. Yhteensä...

Työelämätoimikunnat ammatillisen koulutuksen kehittämisen asialla

Työelämätoimikunnat tekevät työtä näyttöjen totutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseksi. ”Valvomme koulutuksen järjestäjien toiminnan laatua dokumenttien perusteella ja yksittäisillä...

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin tilannekuva valmistuu keväällä

Ammatillisen koulutuksen tilannekuvaraportit ovat lajissaan ensimmäiset. Ne kertovat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta työelämätoimikunnan toimialalla. Tilannekuvaraportit...

Asiantuntijapooli tukemaan työelämätoimikuntia yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa

Työelämätoimikuntien työtä tukemaan on perustettu asiantuntijaryhmä auttamaan yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa. Keväällä 2019 perustettuun asiantuntijaryhmään lisätään uusia asiantuntijoita tarpeen mukaan.
Näytetään 1-8/8