Uusi tukimateriaali varautumisesta sähkökatkoihin

Opetushallitus on julkaissut tukimateriaalin siitä, miten mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin voi varautua varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Varautuminen on osa normaalitoimintaa ja työtä sen eteen on monin paikoin jo tehty. Keskeistä poikkeukselliseen tilanteeseen valmistautumisessa on mahdollisimman tavallisen ja turvallisen arjen turvaaminen lapsille, oppilaille ja opiskelijoille.

Opetushallituksen apurahoja Ukrainasta paenneille jatko-opiskelijoille edelleen haettavissa

Opetushallituksen EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine-haku tarjoaa edelleen apurahoja Ukrainasta pakeneville jatko-opiskelijoille. Haku avattiin toukokuussa 2022 osana kansallisia...

Ukrainasta paenneille opiskelijoille tarjolla tukea tohtoriopintojen jatkamiseen Suomessa

Opetushallitus on avannut EDUFI Fellowship for doctoral students from Ukraine -apurahahaun Ukrainasta paenneille jatko-opiskelijoille.

Seinäjoen kesäkerho ukrainalaisille koululaisille oli sykähdyttävä onnistuminen

Seinäjoki järjesti sotaa paenneille ukrainalaislapsille kesäkerhon, jonka nopea perustaminen oli osoitus kuntaorganisaation ketteryydestä ja halusta auttaa. Taustatukena toimi Erasmus+ -hankerahoitus, kun meneillään olevien hankkeiden toimintaa rohkaistiin mukauttamaan ukrainalaisten tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on lähes 6 600 ukrainalaista

Suomessa varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa olevien ukrainalaisten määrän kasvu jatkuu.

Luova Eurooppa tukee Ukrainaa

Jaossa on kaikkiaan 5 miljoonaa euroa. Tarkoitus on rahoittaa kolmea laajaa ja kokoavaa hanketta, jotka rahoittavat edelleen pienempiä paikallisia hankkeita. Nyt valittavien hankkeiden sisällä...

Opetushallituksen tukimateriaalit lukuvuodelle 2022–2023 on pääosin julkaistu

Olemme jo nyt päivittäneet tukimateriaalejamme uutta lukuvuotta varten, ja ne ovat kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien käytössä, kun työhön taas lomakauden jälkeen palataan. Koronaohjeistuksissa painopisteenä on palautuminen ja myös Ukraina-ohjeistusten kokonaisuus on ajan tasalla. Lisäksi tukimateriaalimme auttavat varautumaan vallitsevan monihäiriötilanteen jatkumiseen.

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa aloitti syyslukukauden alussa lähes 5600 ukrainalaista

Opetushallitus on julkaissut elokuun lopun tiedot varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa olevista ukrainalaisista. Luvut ovat nousseet reippaasti kevään ja elokuun alun tiedoista, kun kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat saaneet kirjattua lomakauden jälkeen aloittaneiden oppijoiden tiedot. Eniten ovat kasvaneet esi- ja perusopetukseen sekä perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien määrät.

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa olevien ukrainalaisten määrä kasvaa

Opetushallitus on julkaissut tuoreet tiedot varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa olevista ukrainalaisista. Luvut ovat kasvaneet elokuun alun tiedoista ja kasvavat todennäköisesti edelleen, kun varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjät kirjaavat vielä syyslukukaudella aloittaneiden oppijoiden tietoja.

Kunnat onnistuneet hyvin löytämään paikkoja kouluun hakeneille Ukrainasta paenneille

Kuntien sivistystoimet pystyivät kevään aikana hyvin järjestämään perusopetuksesta paikkoja niitä hakeneille Ukrainasta paenneille lapsille ja nuorille. Merkittävä osa Opetushallituksen kyselyyn vastanneista kuitenkin arvioi, että heillä olisi huonot mahdollisuudet tarjota paikkoja entistä useammille lapsille tai nuorille.
Näytetään 1-10/20