EU jatkaa Ukrainan kulttuurialojen tukemista – kaksi rahoitushakua auki

ZMINA: Rebuilding hakee näkyvyyttä ukrainalaiselle kulttuurille Euroopassa ZMINA: Rebuilding -hankkeen tarkoitus on auttaa ukrainalaisia taiteilijoita ja kulttuuriorganisaatioita tuomaan esiin työtään...

Rakennetaan toivoa Ukrainalle: 15 inspiroivaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketta

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa voidaan tukea merkittävällä tavalla sellaisia yksilöitä ja yhteisöjä, jotka kohtaavat odottamattomia haasteita. Tuki on erityisen tärkeä...

Lääketieteen palvelukseen Ukrainasta Suomeen – SIMHE-palvelut auttoivat lääkäriä ja hammaslääkäriä työllistymään

Kirurgi Rashid Khan opetteli suomen Ukrainassa ja pääsi töihin SIMHE-valmennuksen avulla. Hammaslääkäri Iryna Daniuk puolestaan tuli Suomeen, ja SIMHE auttoi häntä saamaan paperit kuntoon ja opinnot työn alle.

Eurooppalainen selvitys: Ukrainasta paenneiden kouluikäisten määrä vaihtelee suuresti Euroopan eri maissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut vakavan uhkan miljoonille ihmisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotoaan ja etsimään turvaa Euroopan maista. Euroopan komission Eurydice-verkosto selvitti loppukeväällä, paljonko Ukrainasta paenneita kouluikäisiä eri maissa oli ja millaisia opintojen jatkamiseen liittyviä tukitoimia heille oli tarjolla.

Euroopan korkeakoulut tukevat monin tavoin Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita

Euroopan komission Eurydice-verkosto selvitti loppukeväästä, millaisia tukitoimia eurooppalaiset korkeakoulut Ukrainasta paenneille tarjosivat. Suomessa tulijoiden vastaanottamiseen on valmistauduttu muun muassa kansallisella toimenpideohjelmalla. Myös Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmalla on omat tukimuotonsa.

Vuonna 2023 Luova Eurooppa vahvistaa luovien alojen kestävyyttä

Kulttuurin alaohjelma ankkuroituu edelleen vahvasti vuonna 2018 julkaistuun Euroopan kulttuuriagendaan (New European Agenda for Culture) sekä EU:n kulttuurialan työohjelmaan 2023-2026 , joka...

Culture Helps avasi rahoitushaut kulttuurihankkeille ukrainalaisten auttamiseksi

Culture Helps (2023-2025) on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, joka auttaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kotinsa tai kotimaansa jättämään joutuneita ukrainalaisia. Hanke jakaa nyt rahoitusta eteenpäin kulttuurihankkeille, joiden avulla edistetään ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihin. Erityisesti halutaan auttaa perheitä ja lapsia.

Yhä useampi hyödynsi korkeakoulujen maahanmuutto- ja ulkomaalaistaustaisille asiakkaille suunnattuja ohjauspalveluja

Maahanmuutto- ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi suomalaisissa korkeakouluissa: se on yli kaksinkertaistunut vuosivälillä 2010–2020. Myös muualla kuin Suomessa syntyneiden korkeakoulutusta ja työllistymistä tukevien ohjauspalveluiden asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet reippaasti, selviää Opetushallituksen tuoreesta raportista.

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa oli toukokuun lopussa vajaat 10 300 ukrainalaista

Opetushallituksen julkaisemien tilastojen mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa oli toiminta- ja lukuvuoden päättyessä vajaat 10 300 Ukrainasta sotaa paennutta lasta, nuorta ja aikuista. Määrä on laskenut noin prosentilla huhtikuun lopusta. Syksyn tilanteesta tiedetään tarkemmin syyskuun jälkeen.

Sota katkaisi ukrainalaisten työn merenkulkuhankkeessa, kunnes he palasivat kokouksiin kännyköillään

Ukrainalainen merenkulun koulutusyksikkö pysyi mukana Erasmus+ -hankkeessa, vaikka sota ajoi opetushenkilöstöä ja opiskelijoita pakoon sodan runtelemasta Hersonista. Hankkeessa rakennettiin verkko-opetusmateriaaleja ja konehuonesimulaattori, jotka tuovat kumppanioppilaitoksille uusia mahdollisuuksia merenkulun etäopiskeluun.
Näytetään 1-10/39