ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osiossa. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-31.12.2021. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Oppimista voi edistää kesälläkin

Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeustilanne on saattanut monen oppijan kohdalla vaikuttaa opintojen etenemiseen kevään aikana. Myös kesätyötilanne muuttui tautiepidemian alkaessa: kesätyöpaikkoja peruttiin tai päätöksiä töiden aloittamisesta siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Poikkeuksellinen aika voi ohjata oppijoita käyttämään kesäänsä opiskelemiseen.

Osaamisen ennakointifoorumin jäsenet 2017–2020

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri alan ennakointiryhmästä sekä ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. Täältä löydät ohjausryhmän ja ennakointiryhmien jäsenten nimet sekä taustaorganisaatiot.

Seniorit pois paitsiosta! -kuntojalkapallohanke teki senioreista futiskentän tähtiä

Julin tarttui tuumasta toimeen ja ehdotti työnantajansa Laurean eurooppalaisille kumppaneille yhteistä hanketta, jossa ikäihmiset pääsisivät pelaamaan jalkapalloa. Idea otettiin kiinnostuksella...

Ohjeet ja materiaalit Move!-mittauksiin

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Laaja-alainen osaaminen käsityössä

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Yhteisenä tavoitteena on opetuksen keinoin tukea oppilaan kasvamista demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi ja kestävän elämäntavan toteuttajaksi. (POPS2014, 20).

Move!

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Move!-mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi koulujen liikunnanopetuksessa, kouluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.
Näytetään 1-10/4805