Kielten tutoropettajatoiminta

Uudet perusopetus- ja tuntijakoasetukset astuivat voimaan 1.1.2020. Tuntijakoasetuksessa vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärään on lisätty yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia. Tunnit kohdennetaan A1-kielen...

Erasmus+ liikkuvuus - tilaisuuksien materiaalit

Korkeakoulusektorin Erasmus+ -tilaisuuksien materiaalit.

Tilastoja opettajista ja rehtoreista

Saat tilastotietoa opettajista ja rehtoreista Suomessa Tilastokeskuksen kolmen vuoden välein tekemästä Opettaja-tiedonkeruusta. Vertailutietoa eri maiden opettajista löydät muun muassa OECD:n viiden vuoden välein tehtävästä Teaching and Learning International Survey (TALIS) -tutkimuksesta.

Lops-tuunaamot

Tuunaamoja järjestetään oppiaineittain ja teemoittain. Erilaisia teemoja ovat esimerkiksi laaja-alainen osaaminen, opintojaksot sekä korkeakoulu-, työelämä- sekä kansainvälinen yhteistyö lukioissa. Ilmoittaudu viimeistään kaksi päivää ennen tuunaamoa klo 12 mennessä.
Koulutus

Ohjauksen päivät 2020, ETÄYHTEYDELLÄ

Time and location:
23.–24.11.2020
Enrolment period:
5.2.2020 – 9.11.2020 klo 23:59
Voit osallistua tapahtumaan vain etäyhteyden välityksellä. Päivien aikana saat katsauksen ohjauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tulevaisuuteen. Koulutuspäivät koostuvat yhteisten sisältöjen ohella...

Ennakointituloksia

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin ennakointityöhön kuuluu ennakoinnin perusprosessi, teema- ja ilmiöhankkeita sekä synteesihankkeita. Lisäksi toteutetaan alakohtaisia VOSE-hankkeita...

Koulutuksen vetovoima

Tulevaisuuden vesialalla tarvitaan laaja-alaista osaamista

Eri toimialojen asiantuntijoista koostuva ryhmä arvioi tuoreessa ”Vesi vanhin voitehista. Vesialan tulevaisuuden osaamistarpeet.” -julkaisussa, millaisia tietoja ja taitoja vesialalla tarvitaan...

Kierroksia!

Kierroksia! on digitaalinen oppimateriaali kestävästä arjesta ja kiertotaloudesta alakoulun vuosiluokille 3–6. Innostava oppimateriaali auttaa oppilaita oivaltamaan, että jokainen voi vaikuttaa...
Näytetään 1-10/3781