Seminaari

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen konferenssi (EPALE Community Conference) 2023

Aika ja paikka:
10. – 12.10.2023
Haku-/ilmoittautumisaika:
4.9.2023 – 6.10.2023 klo 16:00
Osallistu Aikuiskoulutuksen eurooppalaiseen konferenssiin (EPALE Community Conference) 10.–12. lokakuuta 2023! Luvassa on inspiroivia puheenvuoroja, työpajoja sekä keskustelua muun muassa taitojen...

Osaamisen ennakointifoorumin jäsenet 2021 - 2024

Osaamisen ennakointifoorumi koostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri alan ennakointiryhmästä sekä ennakointiryhmien kokoamista asiantuntijaverkostoista. Täältä löydät ohjausryhmän ja ennakointiryhmien jäsenten nimet sekä taustaorganisaatiot.

Tietopalvelut

Asiakirjatietojen lisäksi luovutamme tietoa hallinnoimistamme rekistereistä ja tietovarannoista sekä kertaluonteisesti että säännönmukaisesti eri toimijoiden käyttöön.

Kansalliset rekisterit ja tietovarannot

Opetushallitus ylläpitää kansallisia tietovarantoja ja rekistereitä, joiden tiedoista laaditaan tilastoja ja luovutetaan tietoja. Muuta Opetushallituksessa olevaa tietoa näet asiakirjajulkisuuskuvauksesta, joka sisältää myös erillisyksiköiden tiedot (JOTPA, Karvi, YTL).

Palvelualojen työelämätoimikunnat

Kestävä kehitys ja ilmastovastuu kouluruokailussa

Kouluruokailun vaikutus ilmastovastuun kantamisessa on merkittävä. Ruoka on liikenteen ohella yksi suurimmista kasvihuonepäästöjen lähteistä. Jokaisena koulupäivänä noin 830 000 lasta ja nuorta nauttii kouluruoan, jolloin kouluruoan toteuttamisessa tehdyillä valinnoilla on valtavia määrällisiä vaikutuksia suomalaisten hiilijalanjälkeen. Vähintäänkin yhtä merkittäviä ovat kouluruokailun kasvatuksellisen ulottuvuuden vaikutukset oppilaiden omiin ruokailutottumuksiin. Kouluruokailu tarjoaakin loistavan mahdollisuuden opettaa kestäviä ja eettisiä ruokailutottumuksia.
Verkostotapaaminen

ICT-alan työelämätoimikunnan yhteistyötapaaminen 27.9.2023

Aika ja paikka:
27.9.2023 09.30 – 12.30
ICT-alan työelämätoimikunta järjestää koulutuksen järjestäjille yhteistyötapaamisen. Ajankohta : 27.9.2023 klo 9.30–12.30 Paikka: Teams Osallistujien toivotaan lähettävän 18.92023 mennessä runsaasti...

Verkkomateriaaleja kotitalouden opetuksen tueksi

Verkkomateriaaleja kotitalouden opetuksen tueksi
Seminaari

XV Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät

Aika ja paikka:
4. – 5.10.2023
Virkistyshotelli Yyteri, Pori
Haku-/ilmoittautumisaika:
9.8.2023 – 22.9.2023 klo 23:59
XV Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät järjestetään Porissa 4.–5.10.2023. Kansainvälisyyspäivät on suunnattu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajille, rehtoreille, opetuspäälliköille, sivistysjohtajille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja muille, joita kiinnostaa kansainvälistyminen. Ilmoittautuminen kansainvälisyyspäiville aukeaa elokuussa 2023.

Opetusharjoittelu ulkomaisissa yliopistoissa, joissa opetetaan suomea

Opetushallitus lähettää harjoittelijoita ulkomaisiin yliopistoihin, joissa opetetaan Suomen kieltä ja kulttuuria
Näytetään 1-10/7174