European Values Venture - Nuorisostrategia haltuun

Tervetuloa! Halusimme kuulla, mitä nuoret ajattelevat EU:n nuorisotrategiasta ja miten he tekevät konkreettisesti näkyväksi siinä esitettyjä nuorten arvoja. Kutsuimme lahtelaisia draamapajanuoria...

Tulevaisuuden osaamistarpeita arvioitu aloittain

Toimialaryhmissä tarvittavia osaamisia ja taitoja tarkastellaan ennakointiryhmien arvioissa kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä nostetaan esille osaamiset, joiden merkitys kasvaa eniten tulevaisuudessa....

Maahanmuuttajataustaiset oppijat

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.

Näillä ohjeilla onnistut

Tilaisuus koostuu 3 osiosta. Osio 1: Johdatus nuorisostrategiaan Perehdyt julisteiden avulla EU:n nuorisostrategian 11 nuorten arvoon. Ohjaaja neuvoo, miten tehtävä tehdään. Osio 2: Minä ja strategia...

Pelin lopetus: Kysymyksiä ja yhteenveto

Osio 2: Minä ja strategia - Keholliset patsaskuvat

suositusaika 10-15 minuuttia Keholliset patsaskuvat ovat loistava valinta, kun haluate tutkailla arvoja toiminnallisesti. Tehtävässä osallistuja voi tutkia arvoja henkilökohtaisella tai organisaation...

Maahanmuuttajataustaiset oppijat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon kehittäminen ja muiden valmiuksien antaminen esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Osio 2: Minä ja strategia - Swot-analyysi

suositusaika 10-15 minuuttia Swot-analyysissa tarkastellaan arvoa nelikentän avulla. Swot-kirjainyhdistelmä tulee sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities ja Threats. Nelikentässä arvioidaan...

Osio 2: Minä ja strategia - Arvoympyrä

suositusaika noin 15-20 minuuttia Osallistuja ajattelee tehtävää tehdessään henkilökohtaista suhdettaan strategian arvoihin. Tehtävä voidan kuitenkin tehdä myös organisaation näkökulmasta....

Osio 2: Minä ja strategia - Yleiset ohjeet

Valmistelut Varaa osallistujille paperia (A4/A3) ja kyniä. Tavoite Tutustutaan nuorisostrategian arvoihin 3 eri tasolla tai jollakin niistä (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta). Luodaan henkilökohtainen...
Näytetään 1-10/2391