Osio 1: Johdatus EU:n nuorisostrategiaan

Valmistelut Ripustakaa kokonaisuuteen kuuluvat julisteet näyttelyksi. Jos näyttelyn rakentaminen ei onnistu, varaudu heijastamaan julisteet kaikkien nähtäviksi. Tavoite Luodaan katsaus EU:n...

Yleisiä ohjeita ohjaajalle

European Values Venture - Nuorisostrategia haltuun -kokonaisuus koostuu 3 erillisestä osiosta. Pelin ohjaajana yhdistelet osiot kokonaisuudeksi, josta osallistujat saavat kattavan kuvan Euroopan...

Osio 3: Nuoren ääni ja EU:n strategia pelinä

Valmistelut Tyhjennä tila liioista huonekaluista tai luo muutoin pelin kannalta otollinen tila. Asettele pelipaikkamerkit tilaan 5 eri paikkaan. Ota pelikortit esiin. Varaa kyniä ja paperia tehtäviä...

EDUFI Winter School – talvikoulu venäläisille ja ukrainalaisille jatko-opiskelijoille

Opetushallitus järjestää yhdessä suomalaisten yliopistojen tutkijoiden kanssa talvikoulun, joka on viikon mittainen poikkitieteellinen seminaari. Talvikoulun opettajat ovat suomalaisissa yliopistoissa työskenteleviä huippututkijoita, jotka edustavat eri tieteenaloja vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan.

Nuoret ideoivat miten nuorisostrategiaa jalkautetaan

Kaikki alkoi siitä, kun EU julkaisi nuorisostrategiansa vuosille 2019-2027. EU:n nuoriso-ohjelmien kansallinen toimisto Opetushallituksessa halusi, että strategiaa jalkautetaan nuorisoalan...

Helppoa suomea - Oppikirjaa täydentävä verkkomateriaali

Helppoa suomea on etupäässä aikuisille maahanmuuttajille suunnattu alkuvaiheen suomen kielen oppimateriaali esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen tarpeisiin. Siinä opetellaan arki- ja työelämän...

Uskonnon oppimäärät

Perusopetuksen osalta Opetushallitus on hyväksynyt uskonnon opetussuunnitelmien perusteet seuraaviin oppimääriin: Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Adventistinen uskonto Bahai-uskonto...

Materiaalit ja linkit

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista tuetaan valtionavustuksella

Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen järjestäjiä vuoteen 2030 luotaavan laatustrategian toteuttamisessa. Haettavana on yhteensä 4 miljoonaa euroa strategiakauden alkuvuosiin ajoittuviin...

Koulutusvientiä koskeva tutkimus- ja selvityskirjallisuus koottu yhteen katsaukseen

Opetushallituksen uusi julkaisu kartoittaa suomalaisesta koulutusviennistä vuosien 2010–2019 aikana toteutetut ja meneillään olevat tutkimukset. Selvityksen ovat koonneet Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijat Henna Juusola ja Terhi Nokkala. Merkittävä osa tutkimusajanjaksolla julkaistusta kirjallisuudesta koskee korkeakoulusektoria.
Näytetään 11-20/2391