Onko karanteenin ja eristyksen aikana oikeus perusopetukseen?

Päivitetty 15.10.2021 On. Karanteeni ja eristys ovat tartuntatautilääkärin viranomaispäätöksiä. Henkilö voi olla eristyksessä sairaalassa tai kotona. Tartuntatautilain mukaan karanteeni ja eristäminen...

Miten koulun kerhotoiminta järjestetään koronavirusepidemian aikana?

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan oppituntien ulkopuolista koulun työsuunnitelmaan sisältyvää perusopetuslain 47 §:n mukaista toimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja...

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen ammatillisessa koulutuksessa 1.8.2021 alkaen

Ammatillinen koulutus toteutetaan paikallisten päätösten mukaisesti lähi- tai etäopiskeluna. Koulutuksen järjestäjä seuraa koronatilannetta sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, sekä suunnittelee koulutuksen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne huomioidaan osana henkilökohtaistamista.

Infograafeja korkeakouluopiskelijoiden ja henkilökunnan vaihdoista

Onko varhaiskasvatuksen tiloissa mahdollista toteuttaa esimerkiksi kuntoutusta?

Päivitetty 15.10.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa...

Missä tilanteissa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa voidaan järjestää vierailuja?

Päivitetty 15.10.2021 Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä on vastuu turvallisesta opiskeluympäristöstä. Tämä koskee myös opetussuunnitelmaan perustuvan vuosisuunnitelman mukaisia kouluihin ja...

Miten toteutan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian kokeellista työskentelyä korona-aikana?

Opetuksen järjestäjä päättää opetusjärjestelyistä ja paikallisesti noudatettavista käytänteistä. Opetustilojen suomat mahdollisuudet, turvalliset etäisyydet, opetuksen eriyttäminen, siivouksen tehostaminen sekä mahdolliset suoja-asusteet ja -varusteet otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Voiko lapsi tuoda mukanaan varhaiskasvatukseen unilelun tai muita omia tavaroita?

Päivitetty 15.10.2021 Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi. Lapselle voi olla tärkeää tuoda mukanaan esimerkiksi turvallisuutta tuova unilelu...
Tapahtuma

Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien lanseeraustilaisuus

Time and location:
13.10.2021 12.30–15.45
Kutsumme sinut yhteiselle matkalle Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien uuden ohjelmakauden pariin. Varaa siis kalenteristasi ke 13.10. iltapäivä yhteistä matkalle lähtöä varten!

Ulkomaisten yliopistojen oppimateriaali- ja lehtitilaukset

Ulkomainen yliopisto voi hakea Opetushallituksesta taloudellista tukea Suomen kielen ja kulttuurin opetukseen liittyvien oppimateriaalien ja lehtien tilaamiseen
Näytetään 11-20/5089