Miten oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan poikkeusoloissa?

Lähtökohtana on, että oppilaan arviointi toteutetaan poikkeusolojen aikana vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien määräysten ja muiden linjausten...

Oppilaan arviointi perusopetuksessa poikkeusolojen aikana

Opetushallitus on laatinut ohjeistuksen siihen, miten poikkeusolot tulisi huomioida perusopetuksessa tapahtuvassa arvioinnissa.

Kouluruokailu

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun ruokailun aikana. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys.

Aasia-ohjelma

Opetushallituksen Aasia-ohjelman kautta rahoitetaan suomalaisten ja aasialaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita.

Opetushallituksen organisaatio ja johtaminen

Opetushallitus on oppiva organisaatio, jonka toiminta perustuu henkilöstön kanssa yhteisesti valmisteltuun visioon, missioon ja toimintatapoihin.
Seminaari

Yksilöllisten joustavien opintopolkujen ja työelämässä oppimisen laatu

Aika ja paikka:
22.4.2020 09.00–11.00
Haku-/ilmoittautumisaika:
15.3.2020 – 20.4.2020 klo 16:00
Kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien henkilöstö, työpaikkaohjaajat ja arvioijat. Teemoina: Millaisia käytäntöjä on työelämässä oppimisen laadukkaaseen toteuttamiseen ja...

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella voit osoittaa virallisesti kielitaitosi. Tutkinnossa arvioidaan yleiskieltä käytännön tilanteissa eikä sinun siksi tarvitse osata esimerkiksi jonkin erityisalan kieltä.

Opetushallituksen päätökset pätevyydestä opetustehtäviin

Opetushallitus tekee päätöksiä kelpoisuudesta seuraaviin opetustehtäviin: • esiopetus (siirry ammattikuvaukseen Suomi.fi-palvelussa) • luokanopetus (siirry ammattikuvaukseen Suomi.fi-palvelussa) •...

Oppimissovellusten, sosiaalisen median palveluiden ja digitaalisten pelien käyttö opetuksessa

Perusopetuksessa käytettävien sähköisten oppikirjojen, muun oppimateriaalin sekä työvälineiden tulee olla oppilaalle maksuttomia.

Englanninkielisiä esitteitä ja diaesityksiä Suomen koulujärjestelmästä

Opetushallitus on tehnyt englanninkielisiä esitteitä Suomen koulujärjestelmästä ja ne ovat ladattavissa netistä. Finnish education in a nutshell -esitettä voi myös ostaa verkkokaupasta (2 e/kpl). Suomen koulutusjärjestelmää esittelevä esite on ladattavissa netistä myös useilla muilla kielillä (saksan, ranskan, espanjan, portugalin, venäjän, arabian, japanin ja kiinan kielillä). Englanninkielisiä esitteitä on tehty useista aiheista: esimerkiksi suomalaisesta perusopetuksesta, lukiosta, ammatillisesta koulutuksesta sekä koulutuksen kustannuksista Suomessa. Opetushallitus julkaisee paljon englanninkielistä materiaalia. Olemme tehneet esimerkiksi englanninkielistä julkaisusarjaa ’Key figures’. Sarjasta löydät julkaisut perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta sekä oppisopimuskoulutuksesta. Keväällä 2019 ilmestyy sarjaan teos ammatillisesta koulutuksesta. Viimeisimmästä vuoden 2016 opettajatiedonkeruusta on tehty noin 20-sivuinen englanninkielinen julkaisu, jossa on panostettu erityisesti tilastotietojen graafiseen ilmaisuun.
Näytetään 11-20/3145