Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2020 ensimmäinen hakukierros päättyy 5.2.2020

Tieto hakuajasta on alustava. Euroopan komissio vahvistaa tiedon rahoitushaun päättymispäivästä marraskuussa 2019.

Euroopan solidaarisuusjoukot: vuoden 2020 toinen hakukierros päättyy 30.4.2020

Voit hakea tukea seuraavien toimintojen hankkeisiin: Vapaaehtoispalvelu (ESC11) Harjoittelu ja työ (ESC21) Solidaarisuusprojekti (ESC31)

Kotiopetus

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella on perusopetuslakiin perustuva oppivelvollisuus. Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta hankkia laissa ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määritellyt tiedot ja taidot. Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleensä peruskoulussa, mutta oppivelvollisuuden voi myös suorittaa opiskelemalla kotona – tällöin oppivelvollisuus suoritetaan kotiopetuksessa.

A1-kielen opetus luokilla 1–2

Kaikki ensi vuoden 1.-luokkalaiset aloittavat A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla.

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit Suomessa

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit ulkomaisten yliopistojen suomen opiskelijoille

Maailman suurin vanhempainilta

Maailman suurin vanhempainilta livelähetyksenä 12.11.2019 klo 18-19.30 - teemana viisaampi viestintä

Eurooppalaiset korkeakouluverkostot

Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset korkeakouluverkostot (European Universities) tekevät tiivistä ja kunnianhimoista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, lisäävät opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta ja vahvistavat koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteyksiä.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet

Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeissa (Capacity Building in Higher Education) tuetaan EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Jean Monnet -toiminnot

Vuonna 1989 käynnistynyt Jean Monnet on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa. Jean Monnet tukee Euroopan unionia koskevaa opetusta ja tutkimusta, ja siihen voivat osallistua korkeakoulut ja korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot ja järjestöt pääsääntöisesti kaikkialta maailmasta.

Ota yhteyttä

Erasmus+ korkeakoulutukselle -tiimi auttaa sinua kaikissa korkeakoulusektorin Erasmus+ -ohjelman hallinnointiin liittyvissä kysymyksissä. Voit ottaa meihin yhteyttä osoiteella erasmus(at)oph.fi!
Näytetään 11-20/2648