Tapahtuma

KOTO-työkalun käyttöönotto

Aika ja paikka:
10.8.2022 14.00–15.30
Teams-linkki koulutukseen
Opetushallitus järjestää elokuussa 2022 neljä samansisältöistä verkkokoulutusta KOTO-työkalun käyttöönottoon. Yksi koulutuksista on ruotsinkielinen. Koulutuksen järjestäjät voivat käyttää KOTO...

Tietoa osaamistarvekyselyistä

Tietoa kesän 2022 osaamistarvekyselyiden koostamisesta.

Oikeustulkkirekisteri

Opetushallitus ylläpitää oikeustulkkirekisteriä. Oikeustulkki tulkkaa erilaisissa oikeudellisissa viranomaisasioissa, joita ovat esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit.

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta palautuminen 1.8.2022 alkaen

Koronatilanteen tasaantuessa on tavoitteena luoda yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Taiteen perusopetuksessa annetaan edellytyksiä oppilaiden myönteisille tunnekokemuksille, oppimisen ilolle ja uutta luovalle toiminnalle. Opettajien pedagogisilla ratkaisuilla edistetään oppimista ja innostetaan kehittämään omaa osaamista. Taiteen perusopetuksen eri taiteenaloille ominaisen työskentelyn, oppimisen ja osaamisen arvioinnin kannustavuus ovat entistäkin tärkeämpiä koronatilanteesta palautumisessa.

TFK-ohjelman toisella hakukierroksella rahoituksen sai 30 koulutusyhteistyöhanketta

TFK-ohjelman toinen rahoituskierros ja sen kohdealueet Eteläinen Afrikka, Latinalainen Amerikka, Kiina, Intia, ja Kaakkois-Aasia herättivät laajaa kiinnostusta korkeakouluissa. Opetushallitus myönsi rahoitusta yhteensä 1 816 408 euroa 30 hankkeelle. Yksittäisten hankkeiden saama hanketuki vaihtelee 46 400 ja 72 000 euron välillä ja hankekausi on 1.8.2022-31.12.2024. Suurin osa rahoituksesta oli varattu Eteläisen Afrikan ja Latinalaisen Amerikan hankkeille.

Käsitöiden ja taiteen tekemisestä hyvinvointia ikääntyneille

Handmade Wellbeing – Käsitöistä hyvinvointia Erasmus+ -hanke syntyi tarpeesta tarjota ikäihmisille enemmän mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja käsitöitä. Konkreettisten tuotosten ohella merkittävää oli aiheeseen liittyvän tietotaidon lisääntyminen hankkeeseen osallistuneiden keskuudessa.

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Sujuvat siirtymät -osiossa. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-31.12.2021. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee

Suomen kansallinen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee 1.8.2022. Viitekehyksen tasolle 3 sijoitetaan uusina osaamiskokonaisuuksina tutkintokoulutukseen valmentava koulutus...

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee

Suomen kansallinen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys laajenee 1.8.2022. Viitekehyksen tasolle 3 sijoitetaan uusina osaamiskokonaisuuksina tutkintokoulutukseen valmentava koulutus...

Europassi

Näytetään 11-20/5909