Kansanopistojen oppivelvollisille tarjottavan vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laatiminen

Opetushallitus julkaisi 11.1.2021 kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteita. Perusteiden laatiminen on osa hallituksen esittämän oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelua. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kansanopistojen tarjoamat opinnot ovat yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Strategisen kumppanuushankkeen (KA202) hakijalle

Strategiset kumppanuushankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen. Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika on kerran vuodessa.

Liikkuvuushankkeen (KA102 ja KA116) hakijalle

Liikkuvuushankkeissa rahoitetaan opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoja ja sitä kautta tapahtuvaa osaamisen ja organisaation kehittymistä. Erasmus+ ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeiden hakuaika on kerran vuodessa.
Infotilaisuus

Oppivelvollisuuden aamukahvit perusopetuksen opinto-ohjaajille 1/2021

Time and location:
28.1.2021 08.00–09.00
Mitä asioita oppivelvollisuuden laajentaminen tuo perusopetuksen oppilaanohjaukseen? Tule kuulolle, mitä vaikutuksia uudella oppivelvollisuuslailla on perusopetuksen oppilaanohjaukseen. Keskustellaan...
Infotilaisuus

Oppivelvollisuuden aamukahvit lukion opinto-ohjaajille 2/2021

Time and location:
5.2.2021 08.00–09.00
Mitä asioita oppivelvollisuuden laajentaminen tuo lukion opinto-ohjaukseen? Tule kuulolle, mitä vaikutuksia uudella oppivelvollisuuslailla on lukion opinto-ohjaukseen. Keskustellaan ajankohtaisista...
Infotilaisuus

Oppivelvollisuuden aamukahvit ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille 1/2021

Time and location:
29.1.2021 08.00–09.00
Mitä asioita oppivelvollisuuden laajentaminen tuo ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaukseen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan mitä vaikutuksia oppivelvollisuuslailla on ammatillisen koulutuksen...

EDUFI-harjoittelu paikallisissa organisaatioissa ja yrityksissä

Harjoittelupaikkoja on tarjolla eri alojen korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille yrityksissä ja paikallisissa organisaatioissa Venäjällä sekä Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Työelämätoimikuntien tuki

Music Moves Europe

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja, edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Lisäksi sen puitteissa jaetaan vuosittain pop-musiikin Music Moves Europe Talent Awards -palkinnot. Tältä sivulta saat lisätietoa Music Moves Europe -rahoitushauista ja niiden tuloksista.

Johtaminen, luottamus ja koulujen kehittäminen – kuuntele Opetushallituksen uusinta podcast-jaksoa ruotsiksi

Mitkä ovat ne rakennuskivet, jotka tekevät toimivan koulun ja antavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden saada laadukasta koulutusta? Kuinka luodaan luottamusta ja laatua koulutukseen? Viimeaikojen poikkeukselliset koulutusjärjestelyt ovat tarjonneet uutta tietoa sekä oivalluksia koulutustehtävään liittyvistä vahvuuksista ja haasteista. Opetushallituksen johtaja Kurt Torsell ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Sjöström keskustelevat opetusneuvos Maj-Len Engelholmin kanssa.
Näytetään 21-30/3998