Digitaalisuuden hyödyntäminen näytöissä 

Tältä sivulta löydät vinkkejä ja case-esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Uudistettavat tutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteiden valmisteluun osallistuvat työ- ja elinkeinoelämän edustajat koulutuksen järjestäjät ja opettajat työelämätoimikunnat. Vaikuta tutkinnon perusteiden sisältöön. Kerro ehdotuksesi...
Koulutus

EU:n nuoriso-ohjelmat: Erasmus Goes Greener

Time and location:
26.11.–8.12.2020
Enrolment period:
23.10.2020 – 8.11.2020 klo 23:59
Erasmus Goes Greener hankkeessa hankevetäjät oppivat, miten hankkeita voidaan toteuttaa vihreämmillä arvoilla, miten asiasta voi hankkeen taholta viestiä ja miten kestävän kehityksen aiheet saadaan mukaan hankkeiden käsittelyaiheiksi.
Koulutus

eTwinning osana Erasmus+ kumppanuusprojektia

Time and location:
3.12.2020 15.00–16.30
Enrolment period:
23.10.2020 – 2.12.2020 klo 22:00
Kenelle: Kv-koordinaattorit, opettajat ja muu henkilökunta Sisältö: eTwinning-projekti osana Erasmus+-liikkuvuusprojektia, miten löydän kumppanin Erasmus+KA1 ja KA2-hankkeisiin, projekti-ideoita...

Työvälineitä kansainvälisyysohjaukseen

Euroguidance-keskus on tuottanut materiaalia ja koonnut työvälineitä kansainvälisyydestä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisten työn tueksi. Näitä hyödyntämällä voit inspiroida, esitellä kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja ja kertoa kansainvälisen osaamisen merkityksestä
Seminaari

XII Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät - Välittävää ja vastuullista kansainvälistä kumppanuutta

Time and location:
12.–13.11.2020
Enrolment period:
21.9.2020 – 30.10.2020 klo 17:00
Miten me voimme vaikuttaa ja toimia vastuullisesti kansainvälisesti? Miten voimme edistää hyvinvointia yhdessä? XII Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät järjestetään webinaarina 12.–13.11.2020.
Verkostotapaaminen

LOPS 21 – Tukea ja ohjausta lukio-opiskeluun -webinaari osa 1/7

Time and location:
23.10.2020 09.00–10.00
Ohjaustoiminta tukee opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Lukioissa...

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen...

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat vuoteen 2025 mennessä

Ammatillisessa tutkintokoulutuksessa opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin arviointikriteereihin. Nykyisin kriteerit ovat vaihdelleet...

Sukukansa-apuraha maisteriopiskelijoille

Opetushallitus myöntää apurahoja Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden yliopistojen suomen kielen maisteriopiskelijoille. Apurahaa voi saada enintään kuudeksi kuukaudeksi suomalaiseen yliopistoon.
Näytetään 21-30/3781