Erasmus+ -ohjelman eurooppalaiset seminaarit ja koulutukset

Erasmus+ -ohjelma järjestää eurooppalaisia seminaareja ja koulutuksia, joihin voivat hakea koulutuksen kentällä toimivien organisaatioiden edustajat. Seminaareja ja koulutuksia järjestetään ajankohtaisista aiheista eri Euroopan maissa. Tapahtumat tarjoavat myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja hankeideoiden kehittämiseen kansallisten toimistojen tuella. Tapahtumat tunnetaan nimellä Erasmus+ TCA eli Transnational Cooperation Activities.

Löydä hankekumppanit

Luova Eurooppa perustuu kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Tarvitset siis hankekumppaneita, jotta voit hakea ohjelman rahoitusta. Tältä sivulta löydät vinkkejä kumppaneiden löytämiseen.

Erasmus+ nuorisoalalle: Hakuajat 2020 ja hakuneuvonnat

Erasmus+ nuorisoalan kansallisia eli Opetushallituksessa päätettäviä hakukierroksia on yhteensä 3 vuonna 2020.

Euroopan solidaarisuusjoukot: hakuajat 2020 ja hakuneuvonnat

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa on vuonna 2020 kolme hakukierrosta.

Kaksikielinen opetus

Kaksikielisessä opetuksessa osa opetuksesta annetaan joko osin tai kokonaan jollain muulla kielellä kuin koulun opetuskielellä. Tätä kieltä kutsutaan kohde- tai kielikylpykieleksi ja se voi olla...

Intohimona oppiminen!

Intohimona oppiminen! on Opetushallituksen podcast. Jos oppiminen on intohimosi, niin tämä podcast on sinulle.

Kaksikielinen opetus

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa.
Seminaari

Erasmus+ -konferenssi yleissivistävälle koulutukselle Saksassa: “Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality”; A European conference on the future of Erasmus+ in the School Sector

Aika ja paikka:
11.–13.5.2020
Saksa, Bonn
Haku-/ilmoittautumisaika:
23.1.2020 – 25.2.2020 klo 23:59
Tähän Erasmus+ -konferenssiin osallistuu noin 200-300 koulutusalan ammattilaista eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen...
Koulutus

Erasmus+ -opintovierailu yleissivistävälle koulutukselle Irlannissa: What makes a good inclusion project? A Study Visit for newcomers engaging in international mobilities

Aika ja paikka:
4.–6.5.2020
Irlanti, Dublin
Haku-/ilmoittautumisaika:
23.1.2020 – 25.2.2020 klo 23:59
Tämä tapahtuma pitää sisällään sekä opintovierailun että kontaktiseminaarin elementtejä. Opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja 3-5 päivän pituisia vierailuja, joiden aikana...
Näytetään 21-30/2870