Akkreditointi Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ akkreditointi haku yleissiviställe koulutukselle. Akkreditointia voi hakea päiväkoti, koulu, lukio tai kosortio. Akkreditointi antaa Erasmus+jäsenyyden, jolloin vuosittaisen liikkuvuusrahoituksen haku kevenee ja tuen saati varmistuu. Akkrediointi on vuosille 2021-2027.
Webinaari

Metsäalan perustutkinnon perusteuudistuksen 1. työpaja

Time and location:
2.6.2022 09.00–11.00
Enrolment period:
18.5.2022 – 31.5.2022 klo 16:15
Tervetuloa ensimmäiseen verkkotyöpajaan 2.6.2022 Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistus käynnistyy työpajatyöskentelyllä, joka toteutetaan Teams-alustalla. Opetushallitus järjestää työpajan...

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella voit osoittaa virallisesti kielitaitosi. Tutkinnossa arvioidaan yleiskieltä käytännön tilanteissa eikä sinun siksi tarvitse osata esimerkiksi jonkin erityisalan kieltä.

Metsäalan perustutkinnon perusteet

Metsäalan perustutkinnon perusteet uudistuvat vaiheittain 1.8.2022 otetaan käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö ja uudelleen muotoillut osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset yhteisissä...

Voiko vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun järjestelyjä hyödyntää poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen yhteydessä?

Teksti tarkastettu 28.3.2022 Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (VSOP) on joustava järjestely, joka mahdollistaa yksilöllisen opinnoissa etenemisen oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Vuosiluokkiin...
Seminaari

Erasmus+ seminaari: "Education for greener future – the role of school in sparking climate awareness and enthusiasm"

Time and location:
16.–18.5.2022
Lahti
Enrolment period:
17.2.2022 – 10.4.2022 klo 23:59
Erasmus+ seminaari opetus- ja koulutusalan asiantuntijoille koulun roolista ilmastovastuun ja ilmastoinnostuksen kasvattajana sekä kestävien elämäntapojen edistäjänä.

Medialle

Opetushallituksen viestintäyksikkö auttaa toimittajia ja kuvaajia kaikissa Opetushallitusta koskevissa kysymyksissä.

Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksessa

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Oppiaineessa on 12 eri oppimäärää.

Kehittäminen ja kansainvälisyys

Opetushallitus tukee koulutuksen kehittämistä ja suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä.

Kansainvälistymispalvelut organisaatioille

Tältä sivustolta löydät tietoa organisaatioille suunnatuista kansainvälistymisen palveluista ja avustuksista. Näitä ovat esimerkiksi Euroopan unionin koulutukseen, nuorisoon, kulttuuriin ja liikuntaan liittyvät ohjelmat, pohjoismaiset Nordplus -ohjelmat, kansalliset ohjelmat sekä koulutusviennin palvelut.
Näytetään 31-40/5881