Erasmus+ korkeakoulutukselle

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla tuetaan korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelmalla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua.

Opetushallitus päivittää ohjeen kouluretkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta

Jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, korostaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies lokakuussa tekemissään päätöksissä. Opetushallitus lisää ohjeistukseensa tiedon apulaisoikeusasiamiehen kannanotoista.

Koulutuspolitiikan uudistamisen tuki yleissivistävälle koulutukselle (KA3)

Uudista koulutuspolitiikkaa eurooppalaisilla kokeilu- ja yhteistyöhankkeilla (KA3). Haet hankkeisiin rahoitusta suoraan Euroopan komission toimeenpanovirastolta (EACEA) sen julkaisemien ehdotuspyyntöjen mukaisesti. Tiedotamme viraston ehdotuspyynnöistä, annamme yleistä ohjeistusta hakemisesta ja voimme pyynnöstä kommentoida hankesuunnitelmia.

Täydennyskoulutushankkeen hakijalle (KA101)

Opettajan kansainvälisellä Erasmus+ -täydennyskoulutushankkeella kehität ammattitaitoasi osallistumalla kurssille, job shadowing -jaksoksolle tai opetusjaksolle ulkomailla

Täydennyskoulutushankkeen osallistujalle (KA101)

Erasmus+ KA101 täydennyskoulutushankkeen osallistujalle

Ota yhteyttä Erasmus+ yleissivistävä koulutus

Infotilaisuus

Guidance for Applicants of Strategic Partnerships

Aika ja paikka:
30.1.2020 09.30–11.30
Webinar for applicants of Erasmus+ Strategic Partnerships in the field of Higher Education applying in the 2020 Call (deadline 24 March 2020). The language of the webinar is English.

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanon valtioavustushaun tilanne

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valtionavustushaussa hakemuksia saapui 14 kappaletta ja haettu summa oli koordinoinnit mukaan luettuna yhteensä 4 410 919€. Valtioavustuksella on...

Opetushallituksen organisaatio ja johtaminen

Opetushallitus on oppiva organisaatio, jonka toiminta perustuu henkilöstön kanssa yhteisesti valmisteltuun visioon, missioon ja toimintatapoihin.
Näytetään 31-40/2648