Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruut

Opetushallitus kerää koulutuksen kustannus- ja suoritetietoja valtionosuusjärjestelmän ylläpitoa, kustannusseurantaa ja koulutuksen arviointia varten. Tilastointipäivinä 20. tammikuuta ja 20...

Korkeakouluihin ennätysmäärä hakijoita

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa 151 700 hakijaa. Korkeakoulupaikkaa on tänä vuonna voinut hakea kahdessa erillisessä yhteishaussa, joissa hakijoita on yhteensä ollut 167 000. Hakijoiden määrä on ollut poikkeuksellisen korkea: viime keväänä hakijoita oli yhteensä saman verran kuin pelkästään toisessa yhteishaussa tänä vuonna. Haettava oli 46 600 aloituspaikkaa korkeakoulujen syksyllä alkavassa suomen- ja ruotsinkielisessä koulutuksessa. Opiskelijavalinnat pyritään toteuttamaan suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamalla aikataululla.

Tutkintojen tunnustamisessa siirryttiin 1.4.2020 sähköiseen päätöksentekoon

1.4.2020 jälkeen lähetämme vain sähköisesti allekirjoitettuja päätöksiä. Lähetämme päätöksen sähköpostilla niille, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. Muille lähetämme päätöksen postitse...

Onko poikkeusolojen aikana oikeus koulumatkaetuuteen tai majoitukseen?

Valmiuslain nojalla annetuilla säännöksillä ei ole rajoitettu oppilaiden oikeutta maksuttomiin koulukuljetuksiin tai majoitukseen. Ne oppilaat, jotka saavat lähiopetusta, ovat edelleen oikeutettuja...

Miten Opetushallitus viestii varhaiskasvatuksen järjestäjille poikkeustilanteessa?

Koronatilanteeseen liittyvät tietomme on koottu sivulle www.oph.fi/korona. Miten saan yksityisille päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille suunnatut Opetushallituksen koronaa...

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta?

Miten huolehditaan riskiryhmissä olevien työntekijöiden turvallisuudesta? Valtioneuvoston maanantaina 16.3. julkaisemissa linjauksissa todetaan, että toiminnassa pidettävissä varhaiskasvatuksen...

Kuka korvaa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana tapahtuneet tapaturmat?

Myös etäopetuksessa olevalla oppilaalla, jonka läsnäolo on varmistettu, on oikeus maksuttomaan tapaturman hoitoon. Etäopetuksessa oleville oppilaille onkin hyvä tehdä lukujärjestys, jossa näkyy...

Miten oppimisen tuki järjestetään poikkeusolojen aikana?

Lähiopetukseen oikeutetuilla ja osallistuvilla oppilailla on oikeus myös oppimiseen tarvittavaan tukeen perusopetuslain mukaisesti. Etäopetuksessa tukea järjestetään siinä laajuudessa kuin se on...

Miten toimitaan niiden lasten osalta, jotka ovat erityiskouluissa, koulukodeissa tai sairaalaopetuksessa?

Erityiskouluissa ja erityisluokissa opetus jatkuu lähiopetuksena niiden oppilaiden osalta, jotka eivät ole huoltajien valinnan johdosta siirtyneet etäopetukseen. Epidemian leviämisen ehkäisemiseksi on...
Näytetään 31-40/3145