Opintovierailu

Erasmus+ -opintovierailu yleissivistävälle koulutukselle Ranskassa: Fight against gender stereotypes: in educational and teaching practices, in school guidance and career guidance

Aika ja paikka:
6.–9.4.2020
Ranska, Poitiers
Haku-/ilmoittautumisaika:
23.1.2020 – 25.2.2020 klo 23:59
Opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja 3-5 päivän pituisia vierailuja, joiden aikana tutustutaan kohdemaan koulutusjärjestelmään sekä keskitytään johonkin erityisteemaan. Ohjelma...

Suomea Suomessa -harjoittelu

Ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijat voivat päästä harjoitteluun suomalaisille työpaikoille Opetushallituksen Suomea Suomessa -harjoittelun kautta.
Seminaari

Erasmus+ -seminaari yleissivistävälle koulutukselle Slovakiassa: Innovation with CLIL - Experiencing CLIL with Erasmus+

Aika ja paikka:
18.–20.3.2020
Slovakia, Bratislava
Haku-/ilmoittautumisaika:
23.1.2020 – 4.2.2020 klo 23:59
Tähän Erasmus+ -seminaariin osallistuu noin 60 koulutusalan ammattilaista eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen...

Hyvinvointia oppilaille ja opiskelijoille!

Tälle verkkosivulle on koottu Opetushallituksen Educa 2020 -messuosaston materiaalit

Arjen taitaja

Arjen taitaja -oppikirjaan liittyviä opiskelijan digiharjoituksia voi tehdä joko itsenäisesti tai opettajan avustuksella. Niiden avulla harjoitellaan samoja aiheita, joita kirjassa on esitelty.

Näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin tilannekuva valmistuu keväällä

Ammatillisen koulutuksen tilannekuvaraportit ovat lajissaan ensimmäiset. Ne kertovat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta työelämätoimikunnan toimialalla. Tilannekuvaraportit...
Koulutus

Mestariksi mediassa – johtajan mediataidot koulutusalalla

Aika ja paikka:
4.–5.2.2020
Original Sokos Hotel Tripla Pasila, Helsinki
Haku-/ilmoittautumisaika:
18.11.2019 – 28.1.2020 klo 23:59
Koulutuksessa saat valmiuksia eri medioiden kanssa toimimiseen eri tilanteissa. Koulutus on suunnattu sivistystoimen johtajille, rehtoreille, johdolle kaikilla koulutusasteilla, viestinnästä...

Fyysinen aktiivisuus antaa lukiolaisille välineitä hyvinvointiin ja stressinhallintaan

Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa (Lops2019) määritellään liikunnan opetuksen tehtäväksi opiskelijoiden hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Liikunta edistää terveyttä ja opiskelukykyä sekä oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Fyysinen aktiivisuus antaa välineitä myös stressinhallintaan.

Verkostojohtaminen

Eri alojen toimijat yhdistävät tietonsa ja taitonsa verkostoissa. Verkostomainen tapa toimia on monimutkaisissa tilanteissa vaikuttava. Kaikkia toimijoita tarvitaan, koska juurisyyt ja niistä johtuvat...

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanon valtionavustushaun tilanne

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valtionavustushaussa hakemuksia saapui 14 kappaletta ja haettu summa oli koordinoinnit mukaan luettuna yhteensä 4 410 919€. Valtionavustuksella...
Näytetään 31-40/2870