MPASSid:n käyttöönotto

Ohjeet MPASSid:n käyttöönottoon opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä palveluntarjoajille.

Usein kysyttyä MPASSid:stä

Tälle sivulle on koottu yleisimpiä MPASSid-palveluun liittyviä kysymyksiä.

Uudet opiskelijat valittu ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen sekä perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin

Tänä vuonna haut ja valinnat toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikissa valtakunnallisissa hauissa samassa aikataulussa. Uudistus liittyy oppivelvollisuusiän laajentumisen yhteydessä voimaan tulleeseen...

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Digitaalisuus on yksi aikamme suurista ilmiöistä ja vaikuttaa miltei kaikkeen tekemiseemme. Mutta pohdimmeko riittävästi mitä digitaalisuus merkitsee ja mitä on käyttämiemme ohjelmien takana? Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkija Tomi Dufva kirjoittaa ohjelmoinnin mahdollisuuksista kuvataideopetuksessa ja ohjelmoinnista eettisen pohdinnan ja kriittisen ajattelun käynnistäjänä.

Omat kuvakulttuurit ja visuaalinen kulttuurikasvatus

Kuvakulttuureilla tarkoitetaan kaikkea meitä ympäröivää visuaalista todellisuutta, joka on muokkaamassa elettyä elämää, kulttuuria ja siitä tehtyjä kuvallisia esityksiä. Mira Kallio-Tavin käsittelee artikkelissaan laajemmin visuaalista kulttuurikasvatusta.

Visuaalinen kulttuuri perinteiden välittäjänä ja uudistajana

Kulttuurilla viitataan usein asuinpaikkaan, uskontoon, kieleen tai etnisyyteen. Nykyisin on yleistynyt käsitys, joka korostaa jokaisen yksilön kulttuurista moninaisuutta: kulttuuri-identiteetti muodostuu edellä mainittujen lisäksi myös sukupuolen, iän, kykyjen ja sosiaalisen aseman pohjalta. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalista kulttuuria erityisesti perinteiden kannalta.

Kuvataide lukiossa

Kuvataiteen opetuksen päämäärä on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Opiskelijat havainnoivat, tuottavat, tulkitsevat ja arvottavat visuaalista kulttuuria. Oppiaine kehittää monilukutaitoa ja kriittistä ajattelua sekä vahvistaa kulttuuriperinnön tuntemusta. Kuvataiteen opinnot kannustavat aktiiviseen toimijuuteen, elinympäristöön vaikuttamiseen ja kestävän elämäntavan edistämiseen.

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Visuaalisella kulttuurilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen tekemiä, pääosin näköaistille suunnattuja tuotteita ja niihin liittyviä toimintoja. Kuvat ovat toisin sanoen vain osa visuaalisuutta. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa ja sen osuutta kuvataiteen oppiaineessa.

Kieliprofiili

Sivuja on päivitetty 21.7.2021.

Kuvataiteen Lops 2019 -tukimateriaalit

Näytetään 41-50/4805