Kestävä kehitys ammatillisena osaamisena

Kirjoittaja: Kestävyysratkaisujen johtava asiantuntija Nani Pajunen, Sitra

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteet

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteiden uudistamisen myötä otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta...
Infotilaisuus

Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden uudistamistyön käynnistyswebinaari

Aika ja paikka:
22.9.2022 12.00–15.00
Haku-/ilmoittautumisaika:
16.8.2022 – 19.9.2022 klo 16:15
Liiketoiminnan perustutkinnon perusteiden uudistamistyö käynnistyy. Perusteita uudistettaessa otetaan käyttöön ammatillisissa tutkinnon osissa yhtenäinen arviointikriteeristö ja...

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Valtionavustushaussa haetaan hankkeita, joilla edistetään monipuolipuolisesti opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeiden tehtävänä on: vahvistaa...
Infotilaisuus

Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden tulokaskoulutus

Aika ja paikka:
1.11.2022 12.00–15.00
Microsoft Teams Meeting (linkki toimitetaan ilmoittautuneille)
Haku-/ilmoittautumisaika:
28.9.2022 – 20.10.2022 klo 23:59
Opetushallituksen kansainvälisen korkeakouluyhteistyön järjestämän tulokaskoulutuksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan oma työ osana kansainvälistä koulutusyhteistyötä, tarjota mahdollisuus...

Opetustoimen henkilöstökoulutus

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

Mitä on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)?

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta. TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille että...

Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Tutkintoja on yhteensä 164. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavia koulutuksia.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA

TELMA-koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle, jolla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen. TELMA-koulutuksessa opetus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaan.
Näytetään 41-50/6107