Tuleeko poikkeusolojen takia muuttaa varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevaa päätöstä tai sopimusta?

Päiväkotitoimintaan tai perhepäivähoitoon osallistumisen tulee perustua kunnan tekemään päätökseen tai yksityisen palveluntuottajan ja asiakkaan väliseen sopimukseen. Lapsen tilapäinen poissaolo...

Voiko varhaiskasvatuksesta poissaoleva lapsi osallistua ruokailuihin?

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta, ei lapsen tule osallistua myöskään varhaiskasvatuksen tiloissa järjestettäviin ruokailuihin. Tämä ehkäisee epidemian leviämistä. Jos huoltajat vastaavat itse...

Millaisia ikärajoja sosiaalisen median palveluissa on ja voiko niitä käyttää opetuksessa?

Opetuksen järjestäjä linjaa, mitä oppimissovelluksia, sosiaalisen median palveluita ja digitaalisia pelejä käytetään opetuksessa ja viestinnän välineenä.

Voidaanko opettajat määrätä töihin koululle?

Etäopetusjärjestelyissä voi olla eroja riippuen koulutuksen järjestäjästä ja käytössä olevista välineistä. Valtioneuvoston linjaus on se, että julkisen sektorin työntekijät ovat etätyössä, mikäli...

Millaisia asioita poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä tulee huomioida?

Opetushallitus on koonnut opettajille ja ekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille materiaaleja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen tueksi. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia...

Miten opetus kannattaa järjestää, kun osa oppilaista opiskelee etäyhteyksiä hyödyntäen ja osa lähiopetuksessa?

Koulussa voidaan tässä poikkeustilanteessa rehtorin johdolla päättää opetusryhmien muodostamisesta ja työnjaosta opettajien kesken normaalista poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi osalle opettajista...

Mikä on opettajan vastuu liikunnan opetuksessa poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana?

Koulun tulee kaikissa opetuksen järjestämismuodoissa ja -olosuhteissa, myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana, turvata oppilaan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opettajan...

Voidaanko karanteenissa olevat opettajat velvoittaa työn tekemiseen?

Opettajaa ei voida velvoittaa työskentelemään hänelle määrätyn karanteenin aikana. Suostumuksensa perusteella opettaja, joka on työkykyinen, voi karanteeniin liittyviä rajoituksia noudattaen jatkaa...

Miten koronavirus vaikuttaa Erasmus+ -ohjelmaan tai muihin kansainvälisiin ohjelmiin ja toimintoihin?

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen toimeenpanemiin kansainvälisiin rahoitusohjelmiin monella tavalla. Pyrimme kuitenkin joustaviin ratkaisuihin rahoittamiemme hankkeiden kanssa – sekä...

Mitä opettajan tulisi huomioida kodin ja koulun yhteistyössä koronatilanteessa?

Oppilaisiin ja perheisiin on hyvä pitää tiivisti yhteyttä poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana. Yhteydenpitoon liittyvästä opettajien työnjaosta on hyvä keskustella koulussa. Alakouluissa...
Näytetään 41-50/3145