Ohjeita opettajalle kriisitilanteen käsittelyyn oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

Kuopion väkivallanteon kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa saattaa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Koska väkivallanteko tapahtui koulussa koulupäivän aikaan, on kouluilla erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa.
Infotilaisuus

Kaivosalan perustutkinnon uudistetut perusteet - infowebinaari

Aika ja paikka:
11.11.2019 09.30–10.30
Haku-/ilmoittautumisaika:
22.10.2019 – 10.11.2019 klo 23:59
Webinaarin alussa esitellään uudet kaivosalan perustutkinnon perusteet. Alustajina toimivat Opetushallituksesta Inga Sihvo ja perusteiden kirjoittajat. ​Kenelle: alan koulutuksen järjestäjien...

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää 30 vuotta - osallistutaan Saan olla minä -kampanjaan

Jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee voida elää hyvää elämää ja kasvaa täyteen mittaansa. Jokainen lapsi ja nuori on yhtä arvokas. Kampanja Saan olla minä alkaa 11.11.

Uutiskirjeet

Opetushallituksen uutiskirjeet tarjoavat ajankohtaista tietoa koulutuksesta ja kansainvälistymisestä. Voit liittyä haluamallesi postituslistalle tai peruuttaa tilauksen uutiskirjeiden tilaussivulla.

Ulkomaisia yliopistoja joissa voi opiskella suomea

Luettelo ulkomaisista yliopistoista, joissa voi opiskella suomea ja jotka ovat mukana Opetushallituksen verkostossa.

Uudistettavat tutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteiden valmisteluun osallistuvat työ- ja elinkeinoelämän edustajat koulutuksen järjestäjät ja opettajat työelämätoimikunnat. Vaikuta tutkinnon perusteiden sisältöön. Kerro ehdotuksesi...

Finland as a strong actor in the global learning crisis - kansallinen opetusalan kehitysyhteistyön seminaari 26.-27.11.2019

Tietoa marraskuussa 2019 järjestettävästä opetusalan kehitysyhteitstyöseminaarista, jonka tavoitteena on globaalin oppimiskriisin ratkaiseminen ja onnistuneet monitoimijayhteistyömallit.

Postin lakon vaikutukset 11.11. alkaen – suosi sähköisiä yhteydenpitovälineitä

Postin jakelupalveluita koskeva lakko alkaa maanantaina 11.11.2019. Tämä vaikuttaa myös postin kulkuun Opetushallitukseen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolain tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on turvata yhdenvertainen kohtelu ja estää syrjintä kaikenlaisilla perusteilla. Molemmat lait velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Nämä sivut tukevat oppilaitoksia toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä.
Näytetään 51-60/2648