Miten kouluruokailu järjestetään toisen asteen koulutuksessa?

Valtioneuvoston valmiuslain nojalla antaman soveltamisasetuksen (216/2020) 5 §:n mukaan lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulla koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää mainitun lain 25...

Miten lukiodiplomien arviointi voidaan toteuttaa poikkeusoloissa?

Lukiodiplomien arviointimenettelyt ratkaistaan lukioissa tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Opetushallituksen antamia lukiodiplomien suoritusohjeita voidaan poikkeusoloissa soveltaa. Lukiodiplomin...

Voiko varhaiskasvatuksen tai koulun ryhmässä olla yli 10 henkilöä?

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa toimintaa ei pidetä julkisena kokoontumisena eikä 10 hengen sääntöä tarvitse noudattaa. On...

Miten kouluruokailu järjestetään poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana perusopetuksessa?

Asetuksen 3 § 3 mom. mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Tämän perusteella kouluateria on järjestettävä ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille.

Mikä on opettajan vastuu etäopetuksessa?

Perusopetuksen oppilaat ovat opetuksen järjestäjän vastuulla kaikessa toiminnassa, jota tämä järjestää. Vastuu ulottuu kaikkiin opetus- ja toimintapaikkoihin. Kun oppilaat ovat etäyhteyksiä...

Miten korona vaikuttaa opiskelijavalintoihin kevään yhteishauissa?

Korona-viruksen vaikutuksia opiskelijavalintoihin ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen yhteishauissa seurataan Opintopolussa.

Kenellä on oikeus saada lähiopetusta koulussa tai osallistua varhaiskasvatukseen?

Saako lapsen viedä varhaiskasvatukseen? Valtioneuvosto suosittaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, tekevät niin. Jos et pysty hoitamaan lasta kotona...

Miten ammatillisen koulutuksen työpaikalla järjestettävä koulutus ja näytöt toteutetaan?

Työpaikalla järjestettävää koulutusta suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen...

Miten koronavirus vaikuttaa valtionavustustoimintaan?

Koronavirustilanne vaikuttaa Opetushallituksen valtionavustustoimintaan monella tavalla. Tästä syystä olemme lisänneet joustavuutta käsittelyymme mm. pidentämällä valtionavustusten hakuaikoja...

Miten korona vaikuttaa yleisiin kielitutkintoihin?

Poikkeuslain vuoksi tutkintotilaisuuksia ei voida järjestää. Tutkinnon järjestäjä huolehtii siitä, että ilmoittautuminen ja suoritettu tutkintomaksu siirtyy seuraavaan mahdolliseen tutkintoon. Voit...
Näytetään 51-60/3145