Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa

Nyky-yhteiskunnassa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitys korostuu. Vuorovaikutustaidoilla, kyvyllä ilmaista itseään sekä ymmärtää muita on tärkeä merkitys...

Erasmus+ akkreditointi ammatilliselle koulutukselle

Erasmus+ akkreditointi ammatillisen koulutuksen toimijoille mahdollistaa suunnitelmallisen ja strategisen kansainvälisen liikkuvuuden uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Akkreditointi on osoitus organisaation sitoutumisesta Erasmus-ohjelman laatustandardeihin. Akkreditointi mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen Erasmus rahoituksen ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Yksikköhinnat

Koronaviruksen vaikutukset korkeakoulujen opiskelijaliikkuvuuteen

Koronapandemian vaikutuksesta noin kolmannes suomalaisten korkeakoulujen vaihdossa olleista opiskelijoista jäi keväällä 2020 kohdemaahan jatkamaan opintojaan. Syksyllä 2020 fyysisiä opiskelijavaihtoja toteutuu normaalia vähemmän, mutta ainakin puolet korkeakouluista aikoo korvata osan niistä virtuaalisella liikkuvuudella.

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2020 eurooppalaisen liikkuvuuden tuki myönnetty

Erasmus+ -ohjelman vuoden 2020 hakukierroksen eurooppalaisen liikkuvuuden tuki (KA103) on myönnetty korkeakouluille. Eurooppalaisen liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 12 565 660 euroa, mikä on 2...

Aikuisten perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

Perusopetuksen uuden väliaikaisen 20 a §:n mukaista sääntelyä ei sovelleta aikuisten perusopetukseen. Perusopetuslain 46 §:n 9 momentin mukaan aikuisten perusopetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena.

Erasmus+ korkeakoulutus: Globaalin liikkuvuuden (KA107) haku päättyy 11.2.2020

Vuoden 2020 Erasmus+ -hakukierroksella on haettavissa tukea korkeakoulujen vaihtoihin ns. kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa.

Erasmus+ korkeakoulutus: Eurooppalaisen liikkuvuuden (KA103) haku päättyy 11.2.2020

Erasmus+ -ohjelman hakukierroksella 2020 korkeakoulut ja liikkuvuuskonsortiot voivat hakea tukea eurooppalaiseen, eli ohjelmamaiden välillä tapahtuvaan liikkuvuuteen oman maansa kansallisesta Erasmus+...

Kohti jatko-opintoja ja työelämää

Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen -selvityksessä tarkastellaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille tarjottavan jatko-ohjauksen/jälkiohjauksen...

Uusi Europassi tekee osaamisen näkyväksi

Uusi Europassi otettiin käyttöön 1.7.2020. Europassissa voi kuvata eri tavoin hankittua osaamista. Europassi edistää kansainvälistä liikkuvuutta. Palvelusta on pääsy eri maiden opiskelu-, harjoittelu-, vapaaehtois- ja työpaikkoihin sekä maakohtaisilta sivuilta maiden kansallisiin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin.
Näytetään 61-70/3359