Erasmus+ korkeakoulutukselle

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla tuetaan korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelmalla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua.

Strategiset kumppanuushankkeet

Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet (Strategic Partnerships) kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan kehittää innovatiivisia käytäntöjä, materiaaleja sekä työkaluja opetukseen ja oppimiseen. Hankkeissa voidaan myös parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.

Liiketalousosaaminen haltuun Tekstiilitehdas-oppimispelin avulla

Tekstiilitehdas on maksuton verkko-oppimispeli, jonka avulla voit oppia kannattavaa yrittämistä, päätöksentekoa ja sinnikkyyttä. Materiaali soveltuu tekstiili- ja muotialan opiskelun lisäksi myös muille aloille, joilla kaivataan tukea liiketalousosaamisen kehittämiseen.

Harjoittelupaikat kulttuuri- ja tiedeinstituuteissa syksyn 2019 hakukierroksella

Muista tutustua myös yleisiin hakuohjeisiin sivulla Tietoa EDUFI-harjoittelusta.
Tapahtuma

Kulttuurien tutkimus -työpaja

Aika ja paikka:
25.9.2019 09.00–12.30
Opetushallitus, Monitoimitila, Helsinki
Ilmoittautumisaika:
15.8.2019 – 20.9.2019 klo 18:00
Miten kotoutumisen tukemisessa hyödynnetään tietoa niistä maista, joista Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttaneita? Mitä tiedämme näiden maiden ihmisoikeus- ja...

Esteettömyystuki korkeakoulujen kansainvälisessä liikkuvuudessa

Vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve ei ole este kansainvälistymiselle. Esteettömyystukea voi saada useissa Opetushallituksen ohjelmissa. Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen kansainväliseen vaihtoon.
Seminaari

Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat

Aika ja paikka:
10.12.2019 11.30–16.00
OAJ, valopiha, Helsinki
Ilmoittautumisaika:
17.9.2019 – 1.12.2019 klo 16:00
Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat -seminaarissa kehitetään ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja käydään keskustelua, miten koulun eri toimijat voivat roolissaan toimia mahdollistajina. Seminaari on tarkoitettu päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten rehtoreille ja johtajille, opettajille ja ohjaajille sekä muille kiinnostuneille.

Osaamisen ennakointifoorumi (Oef)

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin.

Onko kulttuurinen moninaisuus innostavaa vai huolestuttavaa? Nuorten asenteissa vaihtelua – opettajien osaamista vahvistettava

Sukupuoli, äidinkieli ja koulutustausta vaikuttavat siihen, kuinka avarakatseisia nuoret ovat ja miten he mieltävät kulttuurisen moninaisuuden. Tuoreissa selvityksissä pureudutaan sekä nuorten asenneilmapiiriin että opettajien kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviin osaamistarpeisiin.

Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta – 4,3 miljoonaa valtionavustuksia jaettu

Hallitus sopi kehysriihessä, että vuodesta 2020 alkaen kieltenopetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla kaikilla Suomen koululaisilla. Jo tätä ennen varhentamista tuetaan hallituksen kärkihankkeella. Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjille 4,3 miljoonaa euroa valtionavustuksia kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Valtionavustuksilla kehitetään toimintamalleja alkuopetukseen soveltuvan kieltenopetuksen järjestämiseksi.
Näytetään 61-70/2391