Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella voit osoittaa virallisesti kielitaitosi. Tutkinnossa arvioidaan yleiskieltä käytännön tilanteissa eikä sinun siksi tarvitse osata esimerkiksi jonkin erityisalan kieltä.

Strategisen kumppanuushankkeen hakijalle (KA204)

Aikuiskoulutuksen Erasmus+ -strategiset kumppanuushankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen.

Ilmoittautuminen yleisiin kielitutkintoihin

Kielitutkintoihin ilmoittaudutaan etsimällä tutkintopaikkaa Opintopolun YKI-ilmoittautumisjärjestelmästä. Ilmoittaudu täältä!

EDUFI-harjoittelu paikallisissa organisaatioissa ja yrityksissä

Harjoittelupaikkoja on tarjolla eri alojen korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille yrityksissä ja paikallisissa organisaatioissa Venäjällä sekä Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

EDUFI-harjoittelu Team Finland Knowledge -verkoston toimipisteissä

Team Finland Knowledge -verkoston (TFK-verkosto) toimipisteitä on Washingtonissa, Pekingissä, Singaporessa, Buenos Airesissa, New Delhissä, Moskovassa, Pretoriassa ja Abu Dhabissa. TFK-verkosto toimii Suomen suurlähetystössä.

Arvosanojen korottaminen perusopetuksessa

Perusopetuksen oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta korottaa saamaansa lukuvuositodistukseen merkitty hylätty arvosana. Mahdollisuus voidaan antaa myös lukuvuoden koulutyön...

Ulkomaisia yliopistoja joissa voi opiskella suomea

Luettelo ulkomaisista yliopistoista, joissa voi opiskella suomea ja jotka ovat mukana Opetushallituksen verkostossa.

Fysiikka ja kemia lukiossa

Fysiikka on kokemusperäinen luonnontiede, jossa on tarkoitus ymmärtää ja selittää luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä. Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä.

Matematiikka lukiossa

Matematiikan opetustilanteiden on tarkoitus herättää opiskelija tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin.

Uudistettavat tutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteiden valmisteluun osallistuvat työ- ja elinkeinoelämän edustajat koulutuksen järjestäjät ja opettajat työelämätoimikunnat. Vaikuta tutkinnon perusteiden sisältöön. Kerro ehdotuksesi...
Näytetään 61-70/2870