Akkreditointi Erasmus+ aikuiskoulutukselle

Aikuiskoulutusorganisaatioille tarjotaan uudella ohjelmakaudella 2021-2027 liikkuvuustoiminnoissa (kurssit, job shadowing, opetusjakso ulkomailla) mahdollisuus siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallisempaa, monivuotista ja strategisempaa kansainvälisyystoimintaa. Tämä tapahtuu hakemalla omalle organisaatiolle Erasmus+ akkreditointia.

Työvälineitä ohjaukseen

Euroguidance-keskus on tuottanut materiaalia ja koonnut työvälineitä kansainvälisyydestä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisten työn tueksi. Näitä hyödyntämällä voit inspiroida, esitellä kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja ja kertoa kansainvälisen osaamisen merkityksestä

Akkreditointi Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Erasmus+ akkreditointi haku yleissiviställe koulutukselle. Akkreditointia voi hakea päiväkoti, koulu, lukio tai kosortio. Akkreditointi antaa Erasmus+jäsenyyden, jolloin vuosittaisen liikkuvuusrahoituksen haku kevenee ja tuen saati varmistuu. Akkrediointi on vuosille 2021-2027.
Tapahtuma

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet -webinaari 2/3

Time and location:
30.9.2020 08.00–09.00
Osana oppivelvollisuuden laajentamista suunnitellaan uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Opetushallituksen tehtävänä on laatia uudelle koulutukselle perusteet. Tule mukaan...
Tapahtuma

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet -webinaari 1/3

Time and location:
24.9.2020 08.00–09.00
Osana oppivelvollisuuden laajentamista suunnitellaan uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Opetushallituksen tehtävänä on laatia uudelle koulutukselle perusteet. Tule mukaan...
Infotilaisuus

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet -webinaari 3/3

Time and location:
1.10.2020 08.00–09.00
Osana oppivelvollisuuden laajentamista suunnitellaan uutta tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Opetushallituksen tehtävänä on laatia uudelle koulutukselle perusteet. Tule mukaan...

KA120 Voiko organisaatio hakea konsortion akkreditointia kevyessä menettelyssä, jos sillä on yksittäinen ammatillisen koulutuksen peruskirja? Entä päinvastoin?

Ei. Muutosta yksittäisestä akkreditoinnista konsortioon tai päinvastoin pidetään merkittävänä kansainvälistymisstrategian muutoksena, joten hakijan on toimitettava täydellinen hakemus...

KA120 Onko ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan haltijoille tulossa kevyttä menettelyä myös seuraavalla akkreditoinnin hakukierroksella 2021?

Ei, vuoden 2021 akkreditoinnin hakukierroksella ei tulla enää järjestämään kevyttä menettelyä liikkuvuusperuskirjan haltijoille. Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjan haltijoiden kannattaa...

KA120 Organisaatio X on ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa myös muuta aikuiskoulutusta kuin ammatillista aikuiskoulutusta. Voiko se toimittaa hakemuksen sekä ammatillisen koulutuksen että aikuiskoulutuksen sektorilla?

Kyllä hakemuksen voi toimittaa molemmilla sektoreilla, mikäli organisaatio täyttää kyseisten koulutusten osalta hakukelpoisuusvaatimukset, jotka on esitetty hakukuulutuksessa ja kyseessä on...

KA120 Täyttääkö ammatillinen jatkokoulutus hakukelpoisuusvaatimukset?

Kyllä, ammatillinen jatkokoulutus täyttää hakukelpoisuusvaatimukset ammatillisen koulutuksen sektorilla.
Näytetään 71-80/3682