Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2021

Voit tutustua muutamiin tällä valtionavustuksella rahoitettuihin vuosien 2019-2020 oppimisympäristöhankkeisiin Digataan digiä! -julkaisussa.

Ammattipätevyyden tunnustaminen toisessa EU- tai ETA-maassa

Ammattipätevyyden tunnustaminen on tarpeen, jos ammatissa työskentelemiseen vaaditaan tietty koulutus tai työkokemus. Tällaisia ammatteja kutsutaan säännellyiksi ammateiksi.

Laadunhallinnan koordinaatiopisteen projekti 2019-2021

Laadunhallinnan koordinaatiopisteen projektin (2019-2021) tavoitteena on varmistaa, että ammatillisen koulutuksen laadunvarmistus on EQAVET-suosituksen ja EQAVET +:n mukainen, tukea tutkinnon suorittaneiden seurantaa koskevan suosituksen täytäntöönpanoa, edistää tiedon käyttöä laadunvarmistuksessa sekä edistää keskinäistä oppimista ja opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien osallistamista laadunvarmistuksen tuki- ja ohjemateriaalien kehittämiseen sekä laadunvarmistustyöhön käytännössä.
Infotilaisuus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Kyselytunti lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen hakijalle (KA122-SCH)

Time and location:
5.5.2021 15.00–16.00
Microsoft Teams
Kyselytunnilla voit esittää kysymyksiä siitä, miten haet Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen oppimiseen liittyviä liikkuvuuksia ulkomailla. Haku tapahtuu Erasmus+ KA122-SCH -lomakkeella.
Infotilaisuus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Webinaari lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen hakijalle (KA122-SCH)

Time and location:
28.4.2021 14.00–15.30
Microsoft Teams
Hakuinfossa kuulet, miten haet Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen oppimiseen liittyviä liikkuvuuksia ulkomailla. Haku tapahtuu Erasmus+ KA122-SCH -lomakkeella.

Ammattipätevyysdirektiivin tukikeskus

Tutustu verkkosivuihimme tai ota meihin yhteyttä, jos olet pätevöitynyt ammattiin EU- tai ETA-maassa haluat työskennellä ammatissasi Suomessa tai toisessa jäsenmaassa ja tarvitset tietoa...
Infotilaisuus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Webinaari lyhytkestoisen liikkuvuushankkeen hakijalle (KA122-SCH)

Time and location:
23.4.2021 13.00–14.30
Microsoft Teams
Hakuinfossa kuulet, miten haet Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen oppimiseen liittyviä liikkuvuuksia ulkomailla. Haku tapahtuu Erasmus+ KA122-SCH -lomakkeella.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden laatiminen 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille, että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, mutta opiskelija...
Infotilaisuus

Kohti uutta TUVA-koulutusta -webinaari 3/4

Time and location:
14.4.2021 08.00–09.00
Osana oppivelvollisuuden laajentamista aloitetaan 1.8.2022 uusi TUVA-koulutus. Kevään 2021 webinaareissa keskustellaan TUVA-koulutuksen toteuttamistavoista. TUVAn tuloksellisen johtamisen näkökulmia...
Näytetään 71-80/4409