Lops 2021 - tukea lukion opetussuunnitelman perusteiden toteutukseen

Lukion opetussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet, ja uudet perusteet otetaan käyttöön vuonna 2021. Käyttöönottamisen tueksi Opetushallitus tarjoaa erilaisia tukimateriaaleja. Tutustu avoimin mielin!

Aikuiset maahanmuuttaneet yhteisinä asiakkaina

Opetushallitus järjesti yhdessä ELY-keskuksen valtakunnallisen Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen kanssa 22.10.2019 Aikuiset maahanmuuttaneet asiakkaina -työpajan, jossa pohdittiin, miten voimme...

Matematiikan Lops-tukimateriaalit

Pitkän ja lyhyen matematiikan Lops-tukimateriaalit avaavat oppimäärien moduulien sisältöjä. Tukimateriaaleissa annetaan esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen voi toteutua matematiikan sisältöjen avulla ja kuinka opiskelijan ohjelmistotaitoja voidaan kehittää opintojen edetessä.

Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit

Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit painottuvat fysiikan ja kemian oppiaineiden moduulien sisältöjen avaamiseen. Tukimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille opetussuunnitelman ja opetuksen suunnittelua varten.

ILO - ilmasto-osaaminen

Opetushallituksen ILO -ilmasto-osaaminen -hanke lähestyy ilmasto-osaamista ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen näkökulmasta. Hanke toteutetaan Osaamisen ennakointifoorumin (Oef) eri ennakointiryhmien asiantuntijoiden kanssa alkuvuodesta 2020 lähtien.
Koulutus

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma – yhdessä kehittäen ja toisia tukien

Aika ja paikka:
10.2.–25.3.2020
Opetushallitus, Helsinki
Haku-/ilmoittautumisaika:
19.11.2019 – 31.1.2020 klo 23:59
Tilaisuudessa perehdytään osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaan osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmään ja toimintaan. Osallistujat laativat osaamisen arvioinnin...
Koulutus

Erasmus+ nuorisoalalle: Making the Difference - a North-South Partnership Building Activity

Aika ja paikka:
21.–26.4.2020
Vila da Marmeleira ja Santarem, Portugali
Haku-/ilmoittautumisaika:
9.1.2020 – 1.3.2020 klo 23:59
Making the Difference -kumppaninhakuseminaarissa luodaan hyviä ja luotettavia kumppanuuksia etelän ja pohjoisen nuorisotoimijoiden välillä. Tutustut nuorisovaihdoista kiinnostuneisiin organisaatioihin, ymmärrät vaihtojen vaatimukset ja saat neuvoja vaihtojen suunnitteluun.

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Suomen korkeakouluissa

Ulkomaalaisella tutkinto-opiskelijalla tarkoitetaan ulkomaan kansalaista, joka on kirjoilla suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa tutkinnonsuorittajana. Luvut sisältävät sekä perus- että jatkotutkintoa opiskelevat.

Aasia-ohjelma

Opetushallituksen Aasia-ohjelman kautta rahoitetaan suomalaisten ja aasialaisten korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita.

Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden sekä aikuiskoulutuksen parissa toimivan henkilöstön että opiskelijoiden liikkuvuuteen, verkostoitumiseen ja projekteihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä itsehallintoalueilla.
Näytetään 71-80/2870