Suomalainen koulutusvienti kasvaa vahvasti

Viime vuonna koulutusviennin kokonaisarvo oli noin 300 miljoonaa euroa ja tänä vuonna sen arvioidaan ylittävän 350 miljoonaa euroa. Koulutusviennin tueksi avataan tänään Opetushallituksen tiloissa toimiva uusi pop up -tila, Experience Lab, johon on koottu esille suomalaisten koulutusvientiyritysten innovaatioita. Kokemusympäristö avaa vierailijoille mahdollisuuden tutustua ja kokeilla oppimisen parhaita innovaatioita käytännössä.

Vain neljännes ulkomaisissa korkeakouluissa opiskelevista suomalaista uskoo palaavansa Suomeen

Yhä useampi suomalainen suorittaa korkeakoulututkintonsa ulkomailla. Opetushallituksen opiskelijakyselyn mukaan ulkomaille lähdetään useimmiten kansainvälisen kokemuksen toivossa, mutta sinne ajavat myös opiskelupaikan saamiseen ja opintojen sisältöön liittyvät syyt. Opiskelijoiden tulevaisuutta leimaa epävarmuus, sillä puolet kyselyyn vastanneista ei vielä osannut nimetä opintojen jälkeistä asuinmaataan. Vain neljännes opiskelijoista uskoo palaavansa takaisin Suomeen.

Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelma

Opetushallituksen Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelma tukee ja varmistaa ilmastovastuun oppimista ja ilmastonmuutos-teeman sisältymistä koulujen ja oppilaitosten toimintaan. Lue lisää ja osallistu ohjelman toimintaan!

TEAviisari: Peruskoulujen toiminta oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kehittynyt hyvään suuntaan

Peruskoulujen hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävä toiminta on lukuvuonna 2016─2017 kehittynyt monilta osin myönteiseen suuntaan. Oppilaiden osallisuus kouluissa on lisääntynyt ja oppilashuollon palveluiden saatavuus parantunut. Myös liikuntaa koulupäiviin lisäävät toimenpiteet ovat yleistyneet ja oppilaita kannustetaan liikkumaan myös koulutyön lomassa.

Puolet korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista suunnittelee jäävänsä Suomeen

Puolet Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tutkintoaan suorittavista ulkomaalaisista kaavailee jäävänsä Suomeen valmistumisensa jälkeen, kertoo tuore kysely.

Peruskoulun päättää tänä lukuvuonna noin 58 000 oppilasta

Kouluvuoden päättäjäisiä vietetään ympäri maata lauantaina 2.6. Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna 58 600 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suorittaa 76 200 opiskelijaa. Kevään juhlijoissa on myös 26 809 uutta ylioppilasta.

Tietoa EDUFI-harjoittelusta

Voit hakea opetushallituksen kautta EDUFI-harjoitteluun ulkomaille, jos opiskelet korkeakoulussa tai olet vastavalmistunut ja täytät yleiset hakukriteerit. Haku harjoitteluun järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Perusopetus

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Peruskoulussa on vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko 7–16-vuotiaiden ikäluokalle.

Viisas vuorovaikutus vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä

Koulun ilmapiiri, joka kutsuu vanhempia aidosti yhteistyöhön, luo vanhemmille luottamusta ja halua olla oman lapsen koulun arjessa mukana.

Jatkuva oppiminenkin tarvitsee koulurauhaa

Olen parin vuoden ajan eri tapahtumissa kiertäessäni kysynyt työelämässä toimivilta osallistujilta, kuinka moni heistä työskentelee ensimmäisessä ammatissaan. 70 – 100 osallistujan joukosta on noussut muutama käsi. Tapahtumien osallistujat ovat niitä, jotka haluat oppia uutta ja pitävät koulutusta hyödyllisenä.
Näytetään 71-80/2391