Miten korona vaikuttaa yleisiin kielitutkintoihin ja valtionhallinnon kielitutkintoihin?

Päivitetty 1.7.2020 Koronavirustilanteesta johtuen YKI-tutkintoja ei järjestetty 18.3.‒23.5.2020. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tutkintojen järjestäminen voi alkaa elokuussa 2020. Tilanteesta...

Voiko perusopetuksen järjestäjä tai koulu päättää itse siirtymisestä etäopetukseen?

Kunnalla on perusopetuslain mukaan velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta. Lain mukaan esi- ja perusopetus ovat lähiopetusta. Perusopetuslain väliaikainen muutos (20a §) mahdollistaa...

Mitä tehdään leirikouluja ja retkiä varten kerätyille rahoille?

(Päivitetty 1.7.2020) Pienimuotoisia retkiä voidaan toteuttaa hygieniaohjeita noudattaen. Retken voi tehdä esimerkiksi luontoon oman opetusryhmän kanssa ja opetusta voidaan toteuttaa ulkona. Retkien...

Rahoitetut hankkeet ja tietoa hakukierroksista

Tälle sivulle kokoamme ammatillisen koulutuksen hakutilastoja Erasmus+ -ohjelman hakukierroksilta, sekä julkistamme listat hyväksytyistä hankkeista.

Voiko lukion toisen kotimaisen ja vieraiden kielten suullisen kielitaidon kurssin ja siihen liittyvän kokeen suorittaa myös poikkeusoloissa?

Toiseen kotimaiseen kieleen ja vieraisiin kieliin kuuluu lukiossa suullisen kielitaidon kurssi, jonka arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut...

Miten lukion puheviestintätaitojen koe (Puhvi) järjestetään poikkeusoloissa?

Poikkeusjärjestelyistä kokeen suorittamiseksi sovitaan paikallisesti. Mikäli kokeeseen halukkaat ovat toisen vuoden opiskelijoita, kokeen tekemisen voi siirtää kolmanteen vuoteen. Voidaan myös sopia...

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto on oppilaan ja opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtimista.

Miten toimia, jos verkossa tapahtuu kiusaamista?

Kiusaamista on se, että yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tietoisesti vahinkoa tai pahaa mieltä. Kiusaamiselle on tunnusomaista vallankäytön asetelma, jossa kiusatun on vaikea puolustautua tekijää tai tekijöitä vastaan. Kiusaamista tapahtuu myös verkossa ja etäopetustilanteessa sen foorumina saattavat olla opetuksessa käytetyt oppimisalustat.

Oppimisen arviointi lukiossa 1.8.2020 alkaen

Opiskelijan oppimisen arviointi toteutetaan normaalilainsäädännön ja lukion opetussuunnitelman perusteitten (2015) arviointia koskevien määräysten ja niiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti.

Opettajille ja kasvattajille

Opetushallitus tarjoaa suomalaisille opettajille ja kasvattajille välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntemuksen kehittämiseen.
Näytetään 71-80/3359