Miten oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen yhteydessä??

Lähtökohtana on, että oppilaan arviointi toteutetaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen yhteydessä vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien...

Antaako Opetushallitus tarkempia ohjeita siihen, miten kokeita tai näyttöjä pitäisi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana järjestää?

Ei anna, koska Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määrätä yksittäisten opetus- tai arviointimenetelmien käyttöön. Osaamisen ja oppimisen näyttöjen suoritustavoista päätetään paikallisesti...

Miten korona vaikuttaa opiskelijavalintoihin kevään yhteishauissa?

Korona-viruksen vaikutuksia opiskelijavalintoihin ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen yhteishauissa seurataan Opintopolussa.

Voiko vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun järjestelyjä hyödyntää poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen yhteydessä?

(Päivitetty 7.8.2020) Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (VSOP) on joustava järjestely, joka mahdollistaa yksilöllisen opinnoissa etenemisen oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan. Vuosiluokkiin...

Mitä tehdään leirikouluja ja retkiä varten kerätyille rahoille?

(Päivitetty 7.8.2020) Pienimuotoisia retkiä voidaan toteuttaa hygieniasuosituksia noudattaen. Retken voi tehdä esimerkiksi luontoon oman opetusryhmän kanssa ja opetusta voidaan toteuttaa ulkona...

Voiko lapsi tuoda mukanaan varhaiskasvatukseen unilelun tai muita omia tavaroita?

Päivitetty 7.8.2020 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi...

Onko varhaiskasvatuksen tiloissa mahdollista toteuttaa esimerkiksi kuntoutusta?

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa huomioiden...

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen syyslukukaudella 2020

Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoiteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksessa oppilaat voivat opiskella arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia, tanssia, mediataiteita, sanataidetta, sirkustaidetta tai teatteritaidetta.

Aikuisten perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

Perusopetuslain 46 §:n mukaan aikuisten perusopetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena. Perusopetuslain 20 a §:n määräaikaista säännöstä poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä ei sovelleta aikuisten perusopetukseen.
Näytetään 81-90/3414