Music Moves Europe: Cooperation of small music venues

Rahoitusta voi hakea hankkeille, joissa tunnistetaan, kehitetään ja esitellään musiikkialan pienten esityspaikkojen innovatiivisia toimintamalleja. Käytännössä rahoituksella voidaan toteuttaa...

Music Moves Europe: Cooperation of small music venues

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja, sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Sen alla julkaistaan vuosina 2018-2019 rahoitushakuja, joissa testataan erilaisia musiikkialalle räätälöityjä tukia. Vuonna 2019 julkaistaan yhteensä 6 hakua, joista yksi on suunnattu pienille musiikivenueille. Cooperation of small music venues -haussa myönnetään rahoitusta noin 13 hankkeelle, joissa tunnistetaan, kehitetään ja esitellään pienten musiikkivenueiden innovatiivisia toimintamalleja.

Erasmus+ Sport liikunnalle ja urheilulle: vuoden 2020 rahoitushaku

Erasmus+ Sport rahoitusta voi hakea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville liikunta- ja urheilusektorin Pienet yhteistyöhankkeet mukana vähintään 3 ohjelmamaata enintään 5 tahoa, joista yksi on...

Suomea Suomessa -harjoittelu

Ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opiskelijat voivat päästä harjoitteluun suomalaisille työpaikoille Opetushallituksen Suomea Suomessa -harjoittelun kautta.
Tapahtuma

Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen

Aika ja paikka:
5.11.2019 08.30–15.30
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeenlinna
Haku-/ilmoittautumisaika:
2.9.2019 – 28.10.2019 klo 23:55
Opetushallitus järjestää kansallisen laatuverkoston tapaamisia yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Kokoontumisten tavoitteena on jakaa tietoa laadunhallinnasta, oppia toinen toisiltaan sekä...

Erasmus+ aikuiskoulutukselle - Tuloksia hakukierroksilta

Tutustu Erasmus+ aikuiskoulutukselle hakukierrosten tuloksiin ja rahoitettuihin hankkeisiin.

Erasmus+ aikuiskoulutukselle - Ota yhteyttä

Katso Erasmus+ aikuiskoulutustiimin yhteystiedot ja liity sähköpostilistalle!

Maailman suurin vanhempainilta 12.11. – mitä on hyvä tietää lasten ja nuorten mediakäytöstä?

Miten rakennetaan positiivista ja hyvää vuorovaikutusta kodin ja koulun välille? Maailman suurimmassa vanhempainillassa 12.11. klo 18 keskustellaan teemasta viisas viestintä.

Opettajille ja kasvattajille

Opetushallitus tarjoaa suomalaisille opettajille ja kasvattajille välineitä, aineistoja ja tietoa opetustyöhön, opetuksen suunnitteluun ja oman asiantuntemuksen kehittämiseen.
Näytetään 81-90/2648