Tietoa tutkintojen tunnustamisesta ohjaustyön tueksi

Opetushallitus neuvoo oppilaitoksia, korkeakouluja ja muita tahoja ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateemiseen ja ammatilliseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tietolähteitä ja materiaalia tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä ohjaustyön tueksi.

Miten uinnin ja vesipelastuksen opetus järjestetään korona-aikana?

Päivitetty 15.10.2021 Opetussuunnitelman perusteet edellyttävät, että peruskoulun aikana nuori oppii uima- ja vesipelastustaidon ja koulu on opetuksen järjestäjänä vastuussa tämän tavoitteen...

Onko karanteenin ja eristyksen aikana oikeus perusopetukseen?

Päivitetty 15.10.2021 On. Karanteeni ja eristys ovat tartuntatautilääkärin viranomaispäätöksiä. Henkilö voi olla eristyksessä sairaalassa tai kotona. Tartuntatautilain mukaan karanteeni ja eristäminen...

Miten koulun kerhotoiminta järjestetään koronavirusepidemian aikana?

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan oppituntien ulkopuolista koulun työsuunnitelmaan sisältyvää perusopetuslain 47 §:n mukaista toimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista ja...

Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen ammatillisessa koulutuksessa 1.8.2021 alkaen

Ammatillinen koulutus toteutetaan paikallisten päätösten mukaisesti lähi- tai etäopiskeluna. Koulutuksen järjestäjä seuraa koronatilannetta sekä annettuja määräyksiä, ohjeita ja suosituksia, sekä suunnittelee koulutuksen turvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelijoiden yksilöllinen tilanne huomioidaan osana henkilökohtaistamista.

Infograafeja korkeakouluopiskelijoiden ja henkilökunnan vaihdoista

Onko varhaiskasvatuksen tiloissa mahdollista toteuttaa esimerkiksi kuntoutusta?

Päivitetty 15.10.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa verkkosivuillaan, että terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa...

Missä tilanteissa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa voidaan järjestää vierailuja?

Päivitetty 15.10.2021 Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä on vastuu turvallisesta opiskeluympäristöstä. Tämä koskee myös opetussuunnitelmaan perustuvan vuosisuunnitelman mukaisia kouluihin ja...

Miten toteutan biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian kokeellista työskentelyä korona-aikana?

Opetuksen järjestäjä päättää opetusjärjestelyistä ja paikallisesti noudatettavista käytänteistä. Opetustilojen suomat mahdollisuudet, turvalliset etäisyydet, opetuksen eriyttäminen, siivouksen tehostaminen sekä mahdolliset suoja-asusteet ja -varusteet otetaan huomioon opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Voiko lapsi tuoda mukanaan varhaiskasvatukseen unilelun tai muita omia tavaroita?

Päivitetty 15.10.2021 Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi. Lapselle voi olla tärkeää tuoda mukanaan esimerkiksi turvallisuutta tuova unilelu...
Näytetään 81-90/5094