Sopivan YKI-testin valinta ja testipäivät

Tältä sivulta löydät lisätietoa YKI-testin taitotasoista, testipaikoista ja tulevista testipäivistä.

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille tarkoitettuja kielitutkintoja. Tutkinnoissa arvioidaan yleiskielen osaamista käytännön tilanteissa. Saat suoritetusta tutkinnosta todistuksen, jolla voit osoittaa kielitaitosi eri kielissä.

YKI-testin jälkeen

Saat YKI-testistä todistuksen, joka osoittaa virallisesti kielitaitosi eri kielissä. YKI-todistuksia voit käyttää esimerkiksi silloin, kun haet työ- tai opiskelupaikkaa tai sinun täytyy todistaa...

Ennen YKI-testiä

Tältä sivulta löydät tietoa esimerkiksi siitä, mitä sinun täytyy ottaa mukaan testipaikkaan ja millaisia tehtäviä YKI-testissä on. Sivun lopusta löydät lisäksi joitakin linkkejä, jotka tukevat...

Ilmoittautuminen YKI-testiin

Voit ilmoittautua YKI-testiin sähköisesti ilmoittautumissivulla. Tarvitset ilmoittautumiseen oman sähköpostiosoitteen, johon saat maksulinkin testin maksamista varten.

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Digitaalisuus on yksi aikamme suurista ilmiöistä ja vaikuttaa miltei kaikkeen tekemiseemme. Mutta pohdimmeko riittävästi mitä digitaalisuus merkitsee ja mitä on käyttämiemme ohjelmien takana? Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkija Tomi Dufva kirjoittaa ohjelmoinnin mahdollisuuksista kuvataideopetuksessa ja ohjelmoinnista eettisen pohdinnan ja kriittisen ajattelun käynnistäjänä.

Yrittäjämäinen oppiminen ja yritteliäisyys käsityössä

Keskusteluissa yrittäjämäiseen oppimiseen liitetään käsitteet yrittäjämäisyys ja yritteliäisyys. Yleisesti yrittäjämäisyys on yrittämiseen ja liiketoimintaan liittyvä käsite. Yritteliäisyys puolestaan...

Tuki ja ohjaus läpi jatkuvan yksilöllisen oppimisen polun

Vaikutusohjelmassa etsimme tapoja vahvistaa ja kehittää oppimisen tukea ja rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja eniten tukea tarvitseville oppijoille.

Peruskouluissa on yli kaksi tuhatta tutoropettajaa

Suomen peruskouluissa toimii yli kaksi tuhatta tutoropettajaa, jotka tukevat uutta pedagogiikkaa ja edistävät digitalisaatiota. Toimintaa on tuettu erityisesti valtionavustuksilla. Vaikutukset ovat olleet myönteisiä, kertoo Opetushallituksen kysely opetuksen järjestäjille.

Työryhmä ehdottaa uudistuksia ylioppilastutkintoon

Kokeiden kestoa esitetään lyhennettäväksi neljään tuntiin ja äidinkielen koe muutettaisiin kaksipäiväisestä yksipäiväiseksi. Suullinen kielitaidon koe tulisi osaksi vieraiden kielten ja toisen...
Näytetään 1-10/3457