Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy katolisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Evankelisluterilaisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kaikissa uskonnon moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy evankelisluterilaisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Laaja-alainen osaaminen – mitä sillä pitäisi saada aikaan?

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukiaineistossa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät ortodoksisen uskonnon moduulien tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä.

Laaja-alainen osaaminen uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa

Mitä on laaja-alainen osaaminen lukiossa?

Uusissa, 2019 vahvistetuissa Lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvataan laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Perusteiden mukaisesti...

Mitä laaja-alaisuus on yhteiskunnassa

Matematiikan Lops-tukimateriaalit

Pitkän ja lyhyen matematiikan Lops-tukimateriaalit avaavat oppimäärien moduulien sisältöjä. Tukimateriaaleissa annetaan esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen voi toteutua matematiikan sisältöjen avulla ja kuinka opiskelijan ohjelmistotaitoja voidaan kehittää opintojen edetessä.

Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit

Fysiikan ja kemian Lops-tukimateriaalit painottuvat fysiikan ja kemian oppiaineiden moduulien sisältöjen avaamiseen. Tukimateriaali on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille opetussuunnitelman ja opetuksen suunnittelua varten.

Hyvinvointiosaaminen – kohdatuksi tulemalla kestävän tulevaisuuden vaikuttajaksi

Näytetään 1-10/36