Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy katolisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Evankelisluterilaisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kaikissa uskonnon moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy evankelisluterilaisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Laaja-alainen osaaminen – mitä sillä pitäisi saada aikaan?

Laaja-alainen osaaminen uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukiaineistossa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät ortodoksisen uskonnon moduulien tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä.

Mitä on laaja-alainen osaaminen lukiossa?

Uusissa, 2019 vahvistetuissa Lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvataan laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Perusteiden mukaisesti...

Laaja-alainen osaaminen kuvin ja sanoin - Kuvituskuvia esityksiä varten

Laaja-alainen osaaminen on merkittävä muutos lukiokoulutuksessa. Opetushallitus on kerännyt tälle sivulle erilaisia laaja-alaista osaamista selventäviä kuvituskuvia ja infograafeja sekä avannut niitä kunkin kuvan kohdalla. Kuvien avulla koulutuksen järjestäjä, opettaja tai kouluttaja voi myös avata laaja-alaista osaamista muille. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä esityksissä ja koulutuksissa.

Mitä laaja-alaisuus on yhteiskunnassa

Matematiikan Lops-tukimateriaalit

Pitkän ja lyhyen matematiikan Lops-tukimateriaalit avaavat oppimäärien moduulien sisältöjä. Tukimateriaaleissa annetaan esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen voi toteutua matematiikan sisältöjen avulla ja kuinka opiskelijan ohjelmistotaitoja voidaan kehittää opintojen edetessä.

Lops-tukimateriaali - Taideaineiden esimerkkitehtäviä laaja-alaisen osaamisen tueksi

Musiikin ja kuvataiteen esimerkkitehtävät on suunniteltu lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisiin lukio-opintoihin. Tehtäviä voi hyödyntää erityisen hyvin oppiainerajat ylittävässä opetuksessa ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. Musiikin ja kuvataiteen lisäksi tehtäviä voi soveltaa myös esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tai liikunnan opetuksessa. Tutustu avoimin mielin!
Näytetään 1-10/46