Evankelisluterilaisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan kaikissa uskonnon moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy evankelisluterilaisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Laaja-alainen osaaminen kuvin ja sanoin - Kuvituskuvia esityksiä varten

Laaja-alainen osaaminen on merkittävä muutos lukiokoulutuksessa. Opetushallitus on kerännyt tälle sivulle erilaisia laaja-alaista osaamista selventäviä kuvituskuvia ja infograafeja sekä avannut niitä kunkin kuvan kohdalla. Kuvien avulla koulutuksen järjestäjä, opettaja tai kouluttaja voi myös avata laaja-alaista osaamista muille. Kuvat ovat vapaasti käytettävissä esityksissä ja koulutuksissa.

Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy katolisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Laaja-alainen osaaminen – mitä sillä pitäisi saada aikaan?

Laaja-alainen osaaminen osana opintojakson arviointia

Paula Mattila ja Anjuli Korhonen, Opetushallitus

Lops-tukimateriaali - Taideaineiden esimerkkitehtäviä laaja-alaisen osaamisen tueksi

Musiikin ja kuvataiteen esimerkkitehtävät on suunniteltu lukion uusien opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaisiin lukio-opintoihin. Tehtäviä voi hyödyntää erityisen hyvin oppiainerajat ylittävässä opetuksessa ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä. Musiikin ja kuvataiteen lisäksi tehtäviä voi soveltaa myös esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden tai liikunnan opetuksessa. Tutustu avoimin mielin!

Laaja-alainen osaaminen käsityössä

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia. Yhteisenä tavoitteena on opetuksen keinoin tukea oppilaan kasvamista demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi ja kestävän elämäntavan toteuttajaksi. (POPS2014, 20).

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukiaineistossa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät ortodoksisen uskonnon moduulien tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä.

Mitä on laaja-alainen osaaminen lukiossa?

Uusissa, 2019 vahvistetuissa Lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvataan laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Perusteiden mukaisesti...

Laaja-alainen osaaminen uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa

Näytetään 1-10/67