Jokaisella lapsella, nuorella ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön myös Ukrainan kriisin aikana

Monella meistä voi olla ystäviä, yhteistyökumppaneita tai perhettä Venäjällä tai Ukrainassa. Myös osalla lapsista ja nuorista saattaa tällä hetkellä olla suuri huoli kriisialueilla asuvien läheistensä...

Sosiaalisen median oppimisympäristö

Rakennetaan yhdessä nikotiiniton oppimisympäristö

Niin sanotut vapet eli sähkötupakat ja uudet nikotiinituotteet ovat löytäneet tiensä kouluihin ja oppilaitoksiin. Tupakkalain 74 pykälän mukaan tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty kouluissa ja oppilaitoksissa. Kielto koskee sisätilojen ohella ulkoalueita. Myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hallussapito on kielletty alaikäisiltä. Tupakan vastikkeet, kuten nikotiiniton sähkösavukkeen kaltainen vape ja nikotiinipussit, eivät kuitenkaan ole näiden kieltojen piirissä.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus

Turvallisuuden kannalta suotuisia ovat viihtyisät, virikkeiset ja äänimaailmaltaan rauhalliset tilat, jotka ovat myös toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Tiloista voidaan myös tietoisesti muokata...

Opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä täsmennettiin – koulut ja oppilaitokset voivat puuttua aiempaa tehokkaammin kiusaamiseen ja syrjintään

Esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä on jatkossa käytössään nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Useisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja määräyksiin tehtyjen täsmennysten tavoitteena on taata kaikille turvallinen oppimisympäristö. Uudistus on osa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.

Työturvallisuus ja turvallisuuskasvatus

Työturvallisuus on käsityön opetuksessa keskeistä, ja se rakentuu paitsi turvallisen ympäristön myös riittävän perehdytyksen ja oikeanlaisen ilmapiirin varaan.

Psyykkinen turvallisuus

Jokainen lapsi ja oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. On tärkeää, että aikuinen on vuorovaikutustilanteissa aidosti läsnä ja kiinnostunut lapsesta/oppilaasta sekä hänen...

Häirinnän torjunta on koko kouluyhteisön asia

Yhteisen julkilausuman allekirjoittajina ovat mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sekä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Asian takana ovat...

Pedagoginen turvallisuus

Pedagoginen turvallisuus muodostuu turvallisesta kasvu- ja oppimisympäristöstä, siinä toimivista lapsista ja aikuisista sekä heidän välisistä verkostoista ja toiminnasta. Lisäksi turvallisuuteen liittyvä tutkimus, turvallisuuskasvatus sekä turvallisuuskulttuurin rakentumista tukevat asiakirjat, esimerkiksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat, sisältyvät pedagogiseen turvallisuuteen.

Fyysinen turvallisuus

Fyysisen kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuuteen kuuluu tarkoituksenmukainen, turvallinen ja terveellinen ympäristö kokonaisuudessaan: rakennukset, rakenteellinen turvallisuus ja niiden tekniset järjestelmät sekä välitön lähiympäristö ulkoilu- ja välituntipihoineen, liikennealueineen, liikunta-alueineen ja lähimetsineen.
Näytetään 1-10/138