Opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä täsmennettiin – koulut ja oppilaitokset voivat puuttua aiempaa tehokkaammin kiusaamiseen ja syrjintään

Esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöllä on jatkossa käytössään nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Useisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja määräyksiin tehtyjen täsmennysten tavoitteena on taata kaikille turvallinen oppimisympäristö. Uudistus on osa kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.

Työturvallisuus ja turvallisuuskasvatus

Työturvallisuus on käsityön opetuksessa keskeistä, ja se rakentuu paitsi turvallisen ympäristön myös riittävän perehdytyksen ja oikeanlaisen ilmapiirin varaan.

Psyykkinen turvallisuus

Jokainen lapsi ja oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. On tärkeää, että aikuinen on vuorovaikutustilanteissa aidosti läsnä ja kiinnostunut lapsesta/oppilaasta sekä hänen...

Häirinnän torjunta on koko kouluyhteisön asia

Yhteisen julkilausuman allekirjoittajina ovat mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sekä OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Asian takana ovat...

Pedagoginen turvallisuus

Pedagoginen turvallisuus muodostuu turvallisesta kasvu- ja oppimisympäristöstä, siinä toimivista lapsista ja aikuisista sekä heidän välisistä verkostoista ja toiminnasta. Lisäksi turvallisuuteen liittyvä tutkimus, turvallisuuskasvatus sekä turvallisuuskulttuurin rakentumista tukevat asiakirjat, esimerkiksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat, sisältyvät pedagogiseen turvallisuuteen.

Jokaisella lapsella, nuorella ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön myös Ukrainan kriisin aikana

Monella meistä voi olla ystäviä, yhteistyökumppaneita tai perhettä Venäjällä tai Ukrainassa. Myös osalla lapsista ja nuorista saattaa tällä hetkellä olla suuri huoli kriisialueilla asuvien läheistensä...

Koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat ja opetushallinto: Täydellinen nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään kouluissa ja oppilaitoksissa on yhteinen tinkimätön tavoite

Kaikki allekirjoittaneet ovat sitoutuneet täydelliseen nollatoleranssiin häirintää kohtaan ja korostavat, että torjuntaan tarvitaan koko yhteisö. Myös opiskelijat on otettava mukaan suunnittelemaan...

Varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelmat

Varhaiskasvatuksen toteuttamista varten varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee laatia varhaiskasvatussuunnitelma, joka noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän tulee laatia perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetusta varten opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen julkaisemia opetussuunnitelmien perusteita. Ammatillisessa koulutuksessa järjestäjän tulee toteuttaa koulutus tutkintojen perusteiden mukaisella tavalla.

Sosiaalinen turvallisuus

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Sosiaalisesti turvallinen ja salliva oppimisympäristö...

3. Yleisiä suunnitteluperiaatteita

Käsityön oppimis- ja työympäristö muodostaa koulun rakennusprojektissa oman laajan kokonaisuuden, jonka onnistunut toteutus vaatii eri toimijoiden yhteistyötä niin suunnittelussa, suunnittelun...
Näytetään 1-10/124