Infotilaisuus

Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle: Rahoitushakukoulutus akkreditoiduille organisaatioille (KA121)

Aika ja paikka:
16.1.2024 14.00 – 16.00
Tilaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen organisaatioille, jotka ovat saaneet akkreditoinnin Erasmus+ -ohjelmakaudelle 2021-2027.

Suullisen kielitaidon arviointi lukiossa (LOPS 2019)

Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa voidaan arvioida erillisellä kokeella. (Lukiolaki 714/2018, 37 § 4 mom...
Infotilaisuus

Opinto-ohjauksen aamukahvi 4/4, syksy 2023

Aika ja paikka:
1.12.2023 08.15 – 09.15
Tervetuloa opinto-ohjauksen aamukahvituokioon perjantaina 1.12.2023 klo 8.15-9.15! Joulukuun aamukahveilla aiheena on Opintopolku.fi: perusopetuksen jälkeisten koulutusten hakeminen, suosikkien vertailu ja ohjaava haku.

Erasmus Mundus -toiminto

Erasmus Mundus -toimintoihin kuuluvat Erasmus Mundus -maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) sekä Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM).

Opetusharjoittelu ulkomaisissa yliopistoissa, joissa opetetaan suomea

Opetushallitus lähettää harjoittelijoita ulkomaisiin yliopistoihin, joissa opetetaan Suomen kieltä ja kulttuuria

Opetushallituksen raportista selviää, millä ammattialoilla on tulevaisuudessa työvoimasta pulaa ja millä ylitarjontaa

Monen alan arvioidaan tulevaisuudessa kärsivän työvoimapulasta, kun samalla monille aloille ennakoidaan työvoiman ylitarjontaa eli tarjolla on liikaa työntekijöitä avautuviin työpaikkoihin nähden. Tulokset ilmenevät Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämän Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) tuottamista ennakointituloksista, joissa tarkasteltiin työmarkkinoiden kohtaantoa ammattialoittain vuonna 2028.
Infotilaisuus

Yleissivistävän koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikka

Aika ja paikka:
1. – 8.12.2023
Yleissivistävän koulutuksen KOSKI- ja Valpas -klinikat jatkuvat syksyllä 2023! Yleissivistävän koulutuksen klinikat järjestetään joka toinen viikko perjantaisin klo 9.30-10.30 Teams-kokouksina...

Miten oppilaitosrakennukset ja oppimisympäristöt tukevat oppimista? Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen selvitystyöt käynnistyneet.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on syksyllä käynnistetty kaksi selvitystä, joissa tarkastellaan oppilaitosrakentamista ja oppimisympäristöjä. Perusopetuksen ja...

Journalismin kumppannushankkeet

Ammattimaisten uutismediaorganisaatioiden kumppanuushankkeissa tuetaan innovatiivisten liiketoimintamallien testaamista, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä innovatiivista journalistista yhteistyötä. Tavoitteena on näin parantaa ammattimaisesti tuotetun journalismin kannattavuutta ja kilpailukykyä.

EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset yhteistyöhankkeet 2024

Kulttuurialan ja luovien alojen organisaatiot voivat hakea Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusta eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaviin taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeisiin.
Näytetään 71-80/7477