Paikkatieto- ja karttapalvelut maankäytön ja maisemien tulkinnan työkaluina

Tukimateriaali sopii erityisesti seuraavien lukion moduulien keskeisten sisältöjen opetukseen: GE2: endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina GE3: maankäyttö ja rakennettu...

Biologia ja kielitietoisuus

Miten huomioida opetuksessa biologisen tiedon muuttuminen – esimerkkinä eliöiden luokittelu

Yksi suurimmista biologian tieteenalan nykyisistä kehitysharppauksista on tapahtunut perimän tutkimuksessa. Tieteellinen tieto perimän rakenteesta ja toiminnasta on lisääntynyt ja muuttunut, mikä on...

Terveystiedon LOPS 2019 -tukimateriaali

Lukion terveystiedon opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden terveysosaamista. Terveysosaaminen on nostettu yhdeksi avaintekijäksi aiempaa monimutkaisemmassa ja vaikeammin hahmotettavassa maailmassa pärjäämiseksi (OECD, 2018), ja siksi sen kehittäminen onkin tällä hetkellä keskeinen kansanterveystyön ja terveyden edistämisen tavoite ja koulutuksen tehtävä maailmanlaajuisesti.

Liikunnan Lops 2021 -tukimateriaali

Liikunnan Lops-tukimateriaali avaa liikuntaosaamisen merkitystä lukiokoulutuksessa, laaja-alaisen osaamisen osa-alueita liikunnan oppiaineessa sekä liikunnan opetuksen sisältöjä ja yleisiä tavoitteita esimerkinomaisesti. Avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!

Katolisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukimateriaalissa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy katolisen uskonnon moduulien tavoitteisiin ja keskeisiin sisältöihin.

Ortodoksisen uskonnon moduulit ja laaja-alainen osaaminen

Tässä tukiaineistossa on esimerkkejä siitä, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet näkyvät ortodoksisen uskonnon moduulien tavoitteissa ja keskeisissä sisällöissä.

Oppiaineet ja laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen muodostaa oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Sen ansiosta oppiaineiden välille on myös helpompi kehitellä yhteistyötä. Tarpeen mukaan päivittyvälle sivulle kerätään kaikkien oppiaineiden laaja-alaisen osaamisen tukimateriaaleja. Tutustu rohkeasti myös muiden kuin oman oppiaineesi materiaaleihin!

Laaja-alaisuutta maantieteen pakollisissa ja valinnaisissa opinnoissa

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat maantieteen opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Näin ollen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan myös kaikissa maantieteen oppiaineen moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on joitakin esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin.

Laaja-alaisuutta biologian valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat biologian opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Näin ollen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan myös kaikissa biologian oppiaineen moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on joitakin esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy biologian valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.
Näytetään 71-80/7942