Suomalaiset organisaatiot menestyivät Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeiden haussa

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet (Erasmus+ Capacity Building in the field of Vocational Education and Training) oli ensimmäistä kertaa haettavana keväällä 2022...

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa lähes 77 000 hakijaa

Juuri päättyneessä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa oli lähes 77 000 hakijaa, joista 61 580 päättää perusopetuksen tänä keväänä. Perusopetuksesta valmistuvista 94 % haki ammatilliseen koulutukseen tai lukioon. Tulokset opiskelijavalinnasta tulevat kesäkuun puolivälissä.

Uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen ja toiselle asteelle on julkaistu

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Uudistetut kriteerit on laadittu suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta.

Arvosanojaan korottaneet saavat jatkossa uudenlaisen todistuksen

Vuonna 2020 toteutetun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita on valittu opiskelijoiksi ammattikorkeakouluun todistusvalinnan perusteella...

Uudistetut Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen ja toiselle asteelle julkaistaan maaliskuussa

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Uudistetut kriteerit, jotka julkaistaan maaliskuussa 2023, on laadittu arjen työkaluksi ja suositukseksi perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ohjaukseen. Valtakunnallisten kriteerien tavoitteena on varmistaa lasten ja nuorten ohjaus tasapuolisesti ja saavutettavasti asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta.

European Platform for Urban Greening -hanke tarttuu viheralan tulevaisuuden haasteisiin

Tamperelainen AhlmanEdu on mukana hollantilaisvetoisessa European Platform for Urban Greening (EPLUG) -hankkeessa. Centres of Vocational Excellence (CoVE) -rahoitteisen Erasmus + -hankkeen tavoitteena...

Europassin asiakastyö on aloitettu

Uusi Europassi julkaistiin kesällä 2020: kahden vuoden jälkeen oli hyvä hetki pohtia yhdessä miltä uusi Europassi vaikuttaa ja miten me Opetushallituksessa voisimme tukea kumppaneitamme sen käytössä...

Muutoksia todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviin tietoihin

Vuonna 2020 toteutetun korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita on valittu opiskelijoiksi ammattikorkeakouluun todistusvalinnan perusteella...

Vaikuttavampaa vuoropuhelua työelämätoimikuntien ja opetushallinnon sekä koulutuksen järjestäjien kesken

Työelämätoimikunnat tuottavat vuosittain tietoa oman alansa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta osana toimikuntien ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen tehtävää...

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten yhteishaku alkaa 21. helmikuuta

Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin. Haettavina ovat mm. toisen asteen koulutusten, tutkintokoulutukseen valmentavan TUVA-koulutuksen ja kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opiskelupaikat.
Näytetään 1-10/446