Kansainvälisten ja paikallisten taiteilijoiden vuoropuhelu syntyi vahvan yhteistyön voimalla

ANTI –festivaali Kuopiossa on kerran vuodessa järjestettävä taidefestivaali, jossa suomalaisten ja ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ja esitykset levittäytyvät kaupunkiin ja sen lähiympäristöön. Festivaaliorganisaatio on mukana EU:n Luova Eurooppa -ohjelman osarahoittamassa Future DiverCities -hankkeessa, joka on tuonut toimintaan uutta, erilaista sisältöä ja mahdollistaa uuden toiminnan kehittämistä. Hankkeen alkuperäisen koordinaattorin jauduttua konkurssiin, hallinnollisen vetovastuun hankkeesta otti Savonia-ammattikorkeakoulu. Oppilaitoksessa hankkeen tavoitteet näkyvät musiikin, tanssin ja kulttuurin tutkinto-ohjelmien opetuksessa.

Kuratointia ja keskeneräisyyttä

PARALLEL -European Photo Based Platform on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama valokuvataiteen foorumi. Sen tavoitteena on antaa näkyvyyttä taiteilijoiden ja kuraattorien työlle, sekä parantaa alan yhteistyöverkostoja Euroopassa. Toiminnan kantava ajatus on tuoda nuoria valokuvaajia ja kuraattoreja yhteen ja auttaa molempia luomaan uusia kansainvälisiä kontakteja ja näyttelyverkostoja. Foorumissa on mukana 18 eurooppalaista valokuva-alan organisaatiota, joista yksi on Suomen valokuvataiteen museo. Taiteilijana foorumin toimintaan Suomesta osallistunut valokuvaaja Nita Vera oppi PARALLELin kautta erityisesti ryhmänäyttelyiden työstämisestä sekä verkostojen luomisesta.

Aasian ja Afrikan kielten merkitys kasvaa – ilmoittaudu seminaariin Opetushallituksessa 3.9.2019

Opetushallituksen rahoittama Aasian ja Afrikan kielten hanke kutsuu osanottajia ensimmäiseen seminaariinsa 3.9.2019. Seminaarin tavoitteissa ja teemoissa yhdistyy suomalaisen kielivarannon kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Seminaari on suunnattu laajasti koulutuksen eri asteiden ammatilaisille sekä muun muassa tutkijoille.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret ryhtyvät tekemään dokumenttia mielenterveysongelmista Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuella

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2019 viimeisellä hakukierroksella myönnettiin rahoitusta monelle kotoutumisen edistämiseen liittyvälle hankkeelle. Useassa hankkeessa keskeisessä roolissa ovat melko vastikään Suomeen muuttaneet nuoret.

Heritage Hubsissa lapset ja nuoret ovat aktiivisia kulttuuriperintötoimijoita

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoimassa Heritage Hubs -hankkeessa tuodaan suomlaisia, espanjalaisia ja serbialaisia nuoria yhteen edistäen kulttuuriperintövaihtoa ja eurooppalaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Hanke rohkaisee nuoria tutkimaan ja jakamaan omaa kulttuuriperintöään. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta vuosille 2018-2020.

Tukea 8:lle kulttuuria ja audiovisuaalista sisältöä yhdistävälle digitaaliselle hankkeelle

Rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa kaikkiaan 8 hankkeelle. Tukea saivat seuraavat hankkeet: IMZ International Music & Media Centre (AT): Digital Cross Over Gedeon Programmes (FR)...

Kirjallisuuden käännöstuen tulokset julkaistu - tukea 52 hankkeelle

Tukea myönnettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa 52 käännöshankkeelle. Eniten läpimenneitä hankkeita oli Sloveniassa, Serbiassa, Puolassa, Pohjois-Makedoniassa ja Espanjassa. Pohjoismaista ainoana...

Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinnot haettavana

Kulttuuriperinnön eurooppalaiset palkinnot ovat haettavissa vielä lokakuun alkuun saakka. EU:n ja Europa Nostran palkinto voidaan myöntää esimerkillisille hankkeille ja aloitteille eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Lisäksi palkito voidaan myöntää yksilöille tai yhteisöille kulttuuriperinnölle omistautuneesta työstä. Palkintoja rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Verkostot auki valokuvataiteen tekijöille

Suomen valokuvataiteen museolle Luova Eurooppa -hankkeet ovat hyvä keino pysyä ajan tasalla alan kehityksestä ja tavata muita toimijoita. Museoon ne ovat tuoneet kansainvälisiä näyttelyitä ja tekijöitä, taiteilijoille ne ovat avanneet alan verkostoja ja näköalapaikkoja.

Creative Lenses -hankkeessa kulttuuriorganisaatioiden toiminta ja rahoitus olivat suurennuslasin alla

Creative Lenses -hankkeessa tutkittiin vuosina 2015–2019 liiketoimintamalleja kulttuuri- ja taidekontekstissa. Hankkeen koordinaattorina toimi Suomen suurinta kulttuurikeskusta hallinnoiva Kiinteistö Oy Kaapelitalo, jonka alaisuudessa toimivat Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöt. Kaapelitalon on toimialallaan poikkeuksellinen – iso ja tulorahoitteinen. Yrityksen henkilöstöosaaminen ja resurssit mahdollistivat koordinaattoriksi lähtemisen, ja vahvat verkostot toimivat hyvänä pohjana strategiaa tukevalle tekemiselle. Koordinoinnin lisäksi organisaatiossa tehty kehittämistyö oli yksi hankkeen kahdeksasta case-esimerkistä.
Näytetään 1-10/17