Erasmus Mundus -toimintoihin kuuluvat Erasmus Mundus -maisteriohjelmat (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) sekä Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM). 

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkeatasoisia useamman korkeakoulun järjestämiä kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia. Erasmus Mundus -maisteriohjelmiin sisältyy opintoja vähintään kahdessa eri maassa, ja niissä opiskeleville on tarjolla huomattavia apurahoja. Ohjelmat ovat avoimia myös muille kuin Erasmus Mundus -apurahan saaneille opiskelijoille. 

Erasmus Mundus -toiminnolla

  • edistetään korkeakoulutuksen laatua, innovatiivisuutta ja kansainvälistymistä
  • kehitetään eurooppalaisen korkeakoulutusalueen laatua
  • houkutellaan Eurooppaan lahjakkaita tutkinto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa
  • parannetaan valmistuneiden osaamistasoa ja erityisesti työllistymistä yritysyhteistyön avulla