Uusi haku avataan 3.4.2019 ja järjestetään kaksivaiheisena.

Ohjelmaan osallistuvien projektien tulee keskittyä yhteen tai useampaan seuraavista teemoista: 

1. Oppimiskriisin ratkaiseminen
2. Ilmastonmuutos
3. Innovaatiot

Projektien tulee toimia yhteistyössä vähintään kahden korkeakoulun kanssa. Näistä toisen tulee olla suomalainen korkeakoulu ja toisen korkeakoulu yhdestä tai useammasta seuraavista kehitysmaista:

 • Eritrea, Etiopia, Kenia, Tansania, Sambia, Namibia, Mosambik
 • Palestiina, Egypti
 • Nepal, Myanmar tai Vietnam

Tuen hakijana ja hankkeen koordinaattorina toimii aina suomalainen korkeakoulu. Tavoitteiden tulee olla linjassa kehittyvien maiden korkeakoulujen tarpeiden kanssa. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi korkeakoulujen

 • opinto-ohjelmat ja opetusmenetelmät
 • opetusmateriaalit
 • akkreditointimenettelyt
 • hallinnolliset rakenteet ja työmenetelmät
 • opettajien koulutus
 • työpajat ja seminaarit
 • henkilökunnan kapasiteetin vahvistaminen vaihtojen kautta
 • kansainvälisyyden ja opetushenkilökunnan vertaisoppimisen edistäminen
 • korkeakoulujen yhteiskunnallisen aseman edistäminen
 • yllä oleviin liittyvien palvelujen, datan keruun tai hallinnon tukeminen.

Rahoitusta ei voi käyttää

 • tutkimukseen
 • opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden vaihtojaksoihin
 • yksittäisten opiskelijoiden jatko-opintoihin.

Projektin tavoitteiden tulee olla toteuttamiskelpoiset, jotta hankkeelle suunnitellut tulostavoitteet täyttyvät ja hankkeesta hyötyvät sen pääasiallinen kohderyhmä eli opiskelijat.

Hankkeiden tulee edistää ohjelman tulostavoitteita, liittyä ohjelman tulosalueisiin sekä tulosindikaattoreihin, jotka on määritelty ohjelmadokumentissa: 

Hankkeita kannustetaan yhteistyöhön myös ei-akateemisten kumppanien, kuten yritysten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.