Heritage Hubs -hanke edistää kulttuurivaihtoa ja eurooppalaisten kulttuurien välistä vuorovaikutusta rohkaisemalla nuoria tutkimaan ja jakamaan puolin ja toisin omaa kulttuuriperintöään.
Heritage Hubs -hanke. Lapsia hankkeen toiminnassa.

Hanke tarjoaa lapsille ja nuorille uusia välineitä kulttuuriperinnön tutkimiseen ja jakamiseen

Heritage Hubs -hankkeen kohderyhmä on noin 11-15 -vuotiaat lapset ja nuoret. Hanke antaa nuorille mahdollisuuden tunnistaa ja ymmärtää eri EU-maiden kulttuuriperinnön yhteneväisyyksiä, jotka kumpuavat yhteisestä historiastamme.

Oppiminen tapahtuu osin digitaalisesti esimerkiksi videoiden avulla sekä kasvotusten kouluvierailujen puitteissa. Hankkeen kokemusten ja tulosten perusteella tuotetaan kulttuuriperintökasvatuksen hyvien käytänteiden opas sekä manuaali (opettajan opas sekä opetusmateriaalit) opetus- ja kulttuurialan ammattilaisille. Muita kohderyhmiä ovat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, koulut sekä kulttuuriperintöalan toimijat. Hankkeen kokemukset ja tulokset ovat vapaasti saatavilla sekä hankkeen aikana, että sen jälkeen.

Heritage Hubs -hanke. Lapsia hankematkalla kulkueessa.

Hankkeen tavoitteet:

  • syventää ymmärrystä kulttuuriperinnön merkityksestä hyvinvoinnille sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmista
  • luoda osallisuutta yhteiseen kulttuuriperintöön sekä opettaa ymmärtämään ja arvostamaan muiden kulttuuriperintöä
  • kehittää kulttuuriperintökasvatuksen menetelmiä ja työkaluja siten, että ne entistä paremmin tukevat lasten ja nuorten osaamista ja osallisuutta kulttuuriperinnöstä.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.05.2018 – 31.01.2020

EU-tuki: 191 159 euroa

Hanketyyppi: Teemahaku, Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen 2018 liittyvät hankkeet

Hankkeen verkkosivut: https://heritagehubs.eu/fi/

Hanketta koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Suomesta.

Hankepartnereina ovat Urban Development Center Serbiasta, Fundación San Millán de la Gogolla Espanjasta ja Viteco E-learning Italiasta.

EU-lippu, Luova Eurooppa