Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien kansainvälinen toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksissa

Henkilöstön kansainvälinen toiminta on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittymisen kannalta. Henkilöstön ulkomaanjaksot luovat oppilaitoksille tärkeitä verkostoja ja kehittävät henkilöstön omaa osaamista.

Opetushallituksessa vuonna 2018 toteutettu selvitys sisältää kolme näkökulmaa kansainvälisyyteen: henkilökunnan liikkuvuustilastot, Erasmus+ -osallistujaraportit ja henkilökunnan haastattelut.

Haastatteluihin valittiin kansainvälisesti aktiivisia oppilaitoksia, joissa henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuusluvut ovat pysyneet hyvällä tasolla. Haastatteluihin osallistui yhteensä 44 henkilöä oppilaitosten eri henkilöstöryhmistä.

Ohessa on muutamia poimintoja selvityksen tuloksista:

  • Kansainvälisesti aktiivisissa oppilaitoksissa kansainvälisyys on arkipäiväistynyt
  • Yhä useampi opettaja ja myös muun henkilöstön jäsen osallistuu kansainväliseen toimintaan
  • Toiminta on nykyään oppilaitoksissa hyvin organisoitua ja näkyvää
  • Yleisin tapa kansainvälistyä on hankkeisiin osallistuminen. Erilaiset hankkeet ovatkin nykyään oppilaitosten strategista toimintaa
  • Konkreettisin hyöty kansainvälisestä toiminnasta ovat uudet toimintamallit opetuksen kehittämiseksi sekä työelämäyhteistyö
  • Kansainvälinen toiminta luo yhteistyöverkostoja myös oppilaitosten välille

Lisätietoja hankkeesta:

Siru Korkala
puh. 029 533 8610
etunimi.sukunimi [at] oph.fi